eerste dag Drents Friese Woud Wandelvierdaagse tweede dag Drents Friese Woud Wandelvierdaagse terug naar het overzicht van de Drents Friese Woud Wandelvierdaagse Terug naar het overzicht van driedaagsen en vierdaagsen op de homepage van Henri Floor Foto's van de 19e Drents Friese Woud Wandelvierdaagse 2013 alle foto's in het klein van de tocht diavoorstelling foto's nabestellen de ingetekende route zoals deze op www.afstandmeten.nl staat Terug naar de homepage van Henri Floor

19e Drents Friese Woud Wandelvierdaagse 2013

Op zaterdag 25 mei 2013 was alweer de derde wandeldag. Deze dag voerde de route naar Die­verbrug, Leggeloo, Dwin­ge­loo, Lhee en Spier. Na de start lie­pen we om de Molenes naar Die­verbrug. Hier staken we de Drentse Hoofd­vaart over en zetten toen koers naar Leggeloo. Bij de Bolderhoek was op 4,9 km de eerste rustpost.

De Drentsche Hoofd­vaart is gegraven tussen 1769 en 1780. Het vormt de verbinding tussen Assen en het Meppeler Diep. Het kanaal heeft zijn ontstaan te danken aan de wens van het land­schap Drenthe om haar venen in de marken Witten en Halen te ontsluiten en te exploiteren. Een goede afwatering en bevaarbaar water was hierbij noodzakelijk. Daarvoor kon gebruik worden gemaakt van delen van de reeds aanwezige Smil­der­vaart, die vanaf 1750 tussen Meppel en Die­verbrug was gegraven ter vervanging van het riviertje De Oude Vaart.  In 1771 kon de eerste land­schapsturf worden af­ge­voerd richting Meppel. Het laatste deel van het kanaal, vanaf de Grietmanswijk tot de Kolk in Assen, kwam in 1780 gereed. Aanvankelijk heeft het kanaal negen sluizen gekend: de Paradijs-, Boskamps-, Pas­toors- (later Haveltersluis), Uf­fel­ter-, Wit­tel­ter-, Die­ver-, Half­we­gen-, Haar- en Venesluis. De Boskamps-, Wit­tel­ter- en Halfwe­gensluis zijn inmiddels al lang op­ge­ruimd. Het kanaal heeft thans nog wel een functie als vaarweg voor de recreatievaart, maar niet meer voor de beroepsvaart. 

Verder lie­pen we, vooralsnog over rustige, maar verharde we­gen. Voordat Dwin­ge­loo werd bereikt, staken we de Dwingelderstroom over. Dwin­ge­loo stond in het teken van het bezoek van de koning en koningin op 28 mei 2013. Alle lantaarnpalen waren van een oranje kroontje voorzien en er hingen in het dorp talrijke kleine vlaggetjes. Verder lag voor elke winkel en bij uitbaters een oranje loper naar de hoofdingang. De uivormige torenspits van de Hervormde Sint Nicolaaskerk was nu oranje-kleurig versierd.

De Hervormde Sint Nicolaaskerk van Dwin­ge­loo valt op met zijn uivormige torenspits. In de volksmond wordt de toren "de Siepel" genoemd, de Drentse benaming voor ui. De huidige torenspits dateert van na de grote brand van Dwin­ge­loo in 1923. De vorige spits was veel ranker en was in 1630 gebouwd. De toren be­hoort tot het bekende Drentse type met aan elke zijde een slanke spitsboognis, echter met dit verschil dat de hoog­op­gaan­de onderbouw gesloten is, uitgezonderd de ingangspartij aan de west­zij­de. Omstreeks 1500 wer­den de tra­di­ti­o­ne­le torenspitsen vaak vervangen door elegante peer­vor­mi­ge bollen met open ornamenten, die later vaak dicht gemaakt wer­den. Waarschijnlijk is de peer­vor­mi­ge torenspits in Dwin­ge­loo gebouwd in 1631, nadat een jaar tevoren de torenspits naar beneden was gekomen en dwars door het dak van de kerk viel. 

De tweede rustpost was in café 't Hof van Dwin­ge­loo. Men was hier duidelijk niet goed voorbereid op de stroom wan­de­laars. Het was binnen ook be­hoor­lijk donker. We konden er wel onze boterhammen rustig opeten. De afgelegde afstand bedroeg hier 9,5 km.

We ver­lie­ten Dwin­ge­loo in zuidelijke richting en spoedig werd het Nationaal Park Dwingelderveld bereikt. Op 13,9 km was te Lhee bij vakantiepark Zonnetij de derde rustpost. We aten hier lekkere groentesoep.

De nationale parken Dwingelderveld en Drents-Friese Woud zijn twee unieke natuurgebieden in zuidwest-Drenthe en aangrenzend Friesland. Beide gebieden be­ho­ren tot de grootste natuurterreinen van ons land. Nationale parken bestaan al sinds 1871, toen het be­roem­de Yellowstone in Noord-Amerika deze titel kreeg. De parken zijn vooral bedoeld om de weergaloze natuur waar ook ter wereld te beschermen. Daarom spannen Staatsbosbeheer, Na­tuur­mo­nu­men­ten, het Drentse Land­schap en an­de­ren zich in om de natuur in onze parken te beheren en te herstellen. Nationale parken zijn ook bedoeld om er van te genieten, om te ontdekken, te beleven en om in te recreëren. Lange wan­de­lin­gen en fietstochten, beide parken zijn er uitstekend voor geschikt. 

Nu kwam het mooiste deel van de route. Eerst lie­pen we fraai door het Lheederzand. Op 20,2 km werd de kiosk van Staatsbosbeheer bereikt. we­gens renovatie was de kiosk gesloten en moesten we doorlopen naar het naburige Van Der Valk hotel te Spier. Een grote kop thee koste hier € 2,20. Dat was maar 20 cent meer dan de thee in een plastic bekertje die we de volgende dag in rustpost Het Rieten Dak te Hoo­ger­smil­de kre­gen.

Tot even voor Lhee was de vervolgroute ook heel mooi. Daarna lie­pen we verder over verharde we­gen weer terug naar vakantiepark Zonnetij. Omdat de soep in de ochtend zo goed had gesmaakt besloten we weer soep te nemen. En deze smaakte ook lekker. We hadden nu 25,9 km afgelegd.

Het werd nu afzien, helaas. De route voerde weer over verharde we­gen en nu veelal over doorgaande we­gen met autoverkeer. In Dwin­ge­loo was in 't Hof van Dwin­ge­loo op 30,6 km een rustpost. Op 35,0 km was in de Bolderhoek te Lhee de laatste rustpost. Dit was de mobiele post. We waren hier nummer 14. 14 was het aantal personen dat nog verwacht werd voordat de mobiele post kon worden opgeheven. De totale afstand bedroeg 40,1 km. Het IVV nummer was 11727.

naar de top van deze pagina

Henri Floor