tweede dag Drents Friese Woud Wandelvierdaagse terug naar het overzicht van de Drents Friese Woud Wandelvierdaagse Terug naar het overzicht van driedaagsen en vierdaagsen op de homepage van Henri Floor Foto's van de 18e Drents Friese Woud Wandelvierdaagse 2013 alle foto's in het klein van de tocht diavoorstelling foto's nabestellen de ingetekende route zoals deze op www.afstandmeten.nl staat Terug naar de homepage van Henri Floor

19e Drents Friese Woud Wandelvierdaagse 2013

Op donderdag 23 mei 2013 begonnen wij aan de 19e Drents Frie­se Woud Wan­del­vier­daag­se 2013 vanuit Die­ver. Even na acht uur begaven wij ons op pad voor de 40 km. We ver­lie­ten Die­ver in noor­de­lij­ke richting. Een bekende wan­de­laarster van WS78 liep ons te­ge­moet en we dachten dat er wat met haar aan de hand was. Zij overnachtte op camping Die­ver en zij was lopend op weg naar de start.

Nabij camping Die­ver sloe­gen wij af en dwaalden over bospaden door natuurgebied Berkenheuvel. De mobiele post, die op 4,6 km was, sloe­gen we over. Daarna kwamen we langs het fraaie Wap­ser­zand. In Dol­der­sum was in café restaurant Jachtlust op 8,6 km de tweede rustpost. Deze rustpost sloe­gen we ook over.

Verder dwaalden we door natuurgebied Boschoord, een groot bosgebied. Het viel ons op dat dit jaar de route (de eerste twee dagen) veel meer over onverharde we­gen voerde. Wij vonden dat een groot pluspunt.

Daarop werd Vled­derveen bereikt. In Dorp­cen­trum De Heidehoek was op 13,6 km de derde rustpost. Hier hadden wij onze eerste rust en aten en dronken wat. Een dame uit Zeist vroeg op ik de lus van de 40 km er op had zitten. Dat was dus niet het geval.

Bij punt 50 gaf de routebeschrijving aan dat we de derde weg rechtsaf moesten nemen. We hebben het aantal zijwe­gen naar rechts niet geteld maar het waren er vermoedelijk 8 voordat we rechtsaf sloe­gen. Na boswachterij Vled­derveen werd in Vled­der de vierde rust bereikt. Deze was in café restaurant De Tipe op 18,2 km.

Vled­der is een esdorp in het zuidwesten van Drenthe in de ge­meen­te Westerveld. Vled­der kent, net als vele an­de­re Drentse brinkdorpen, een lange geschiedenis. In de omgeving van Vled­der zijn diverse grafheuvels en urnenvelden gevonden uit de nieuwe steentijd. Er zijn diverse prehistorische vondsten gedaan zoals stenen bijlen, barnsteen en urnen. De naam Vled­der duidt op een natte plaats. De twee oudste straten van het dorp liggen dan ook rondom een lagere plek die vroeger vrij nat was. Het dorp heeft twee brinken, die in de volksmond de grote en de kleine brink genoemd worden. Zoals bij alle esdorpen, ligt niet ver van het dorp een beek, de Vled­der Aa. Het Vled­derveld achter de es is nu een boswachterij van Staatsbosbeheer. In de oorlog was tot 1942 bij dit Vled­derveld een werkkamp gevestigd voor Joodse mannen die door de Duitsers gedwongen wer­den om het Vled­derveld te ontginnnen. Eind 1942 werd dit kamp geruimd en vertrokken de mannen naar Kamp Westerbork. Na de oorlog heeft het kamp nog een tijdje gediend als opvang voor dienstweigeraars

Vled­der is een prachtig Drents dorp met een vriendelijke bevolking temidden van mooie natuur. De omgeving van Vled­der en zijn buurtschappen is zeer geschikt voor wan­de­laars en fietsers, natuurminnaars en rustzoekers, lezers en schrijvers. Maar ook voor liefhebbers van paardrijden of lekker eten of een terrasje pikken. 

In 1818 kwam een grote ommekeer in de geschiedenis van Vled­der: de "Maat­schap­pij van Weldadigheid" werd op­ge­richt door generaal Johannes van der Bosch. De stichting trok zich het lot aan van arme mensen. Vanuit het hele land wer­den gezinnen naar de "koloniën" van de Maat­schap­pij gestuurd om te werken. 

Zo kende men al vanaf 1819 het verplichte onderwijs en had men binnen de Maat­schap­pij van Weldadigheid in 1827 een verplicht ziekenfonds. In 1893 begon de Maat­schap­pij als één van de eerste instellingen in Nederland met de verzorging van bejaarden.


Opnieuw kwamen we door boswachterij Vled­derveen en werd op 22,2 km in dorpcentrum De Heidehoek de vijfde rustpost bereikt.

De route bleef heel mooi en na natuurgebied Vled­der­hof werd in café restaurant Jachtlust te Dol­der­sum op 27,8 km de zesde rustpost bereikt. Na het Dol­der­summerveld staken we de Vled­der Aa over via een oude houten brug. We volgden de Vled­der Aa. Er hing op een gegeven moment een hele don­ke­re bui in de lucht en in het Wapserveld wer­den we nabij de Meeuwenplas door een ha­gel­bui o­ver­val­len. De ha­gel­bui ging over in een lichte re­gen­bui. Bij de laatste rust, de zevende, leek het alsof het even harder ging regenen. We zaten hier bij de mobiele post en de regen druppelde van de bomen op het tentdoek.

Even voor Die­ver kwamen we nog langs een grote visvijver. Net voorbij het ge­meen­tehuis van de ge­meen­te Westerveld wees een verwijsbord naar de plaats Ilmenau met een afstand van 381 km. De totale afstand bedroeg 39,1 km. Na 8¼ uur werd de finish bereikt. Bij de finish complimenteerden wij de organisatie voor de mooie tocht. Het IVV nummer was 11725.

De werkgroep Partnerge­meen­ten Westerveld behartigt de contacten met zijn partnerge­meen­ten Policka (Tsjechië) en Ilmenau (Duitsland). Ilmenau ligt in nationaal Park Luneburgerheide.

naar de top van deze pagina

Henri Floor