Foto's na afloop van de tocht alle foto's in het klein van de tocht diavoorstelling foto's nabestellen de ingetekende route zoals deze op www.afstandmeten.nl staat Terug naar het overzicht van de wandelverslagen van alleen FLAL-tochten Naar de alternatieve homepage van FLAL Terug naar de homepage van Henri Floor Gaasterlandtocht

Gaasterlandtocht met de FLAL vanuit Bak­hui­zen op zaterdag 16 februari 2013

in het Rijsterbos Op zaterdag 16 februari 2013 organiseerde de FLAL de Gaas­ter­landtocht. De start was vanuit Mul­ti Functioneel Centrum De Gearte te Bak­hui­zen. Er kon gekozen worden uit 3 afstanden, namelijk de 25 km, 40 km of 50 km. Wij kozen de 40 km. Toen om 9 uur de parkoersuitdeler naar buiten liep, was iedereen kennelijk zo verbaasd dat ze niet meteen naar hem toeliepen. Dat deed ik wel, waardoor ik als eerste de rou­te­be­schrij­ving kreeg.

Bak­hui­zen heeft een overwegend rooms-katholiekebe­vol­king, wat voor Friesland uitzonderlijk is. De Reformatie is aan dit dorp voorbijgegaan, vermoedelijk door de krach­ti­ge invloed van het klooster St. Odulphus bij Stavoren. Doordat het dorp tegen een heuvel ge­bouwd is, krijgt het landschap hier bijna Zuid­lim­burg­se trekken. Overigens liggen vrijwel alle dorpen in Gaas­ter­land (een gaast is een licht bollende zandrug) op zo’n hoogte. 

Gaasterlandtocht met de FLAL vanuit Bak­hui­zen op zaterdag 16 februari 2013

Rijsterbos Toen we ons op weg begaven, liep er een wandelaar achter ons aan zonder rou­te­be­schrij­ving. Op onze vraag of hij geen rou­te­be­schrij­ving nodig had, antwoordde hij dat de rou­te altijd goed gepijld was en geen rou­te­be­schrij­ving nodig had. Nadat nog twee andere wandelaars ons gepasseerd waren, was op de weg De Simmen een afslag over een smal pad. De drie wandelaars voor ons was de afslag niet opgevallen en wij waarschuwden hen daarop.

Over een leuk smal pad werd Bak­hui­zen ver­la­ten. Het was bij de start mistig en het nodigde ons vooralsnog niet uit om foto's te maken. Nadat we Bak­hui­zen hadden ver­la­ten en bij het bord van Mirns kwamen, twijfelden we even of we hier toch een foto van zouden maken. We herinnerden ons, dat we op 11 september 2010 hier ook langs waren gekomen met een NS-tweedaagse wandeltocht en hier toen ook een foto van hadden gemaakt. Na ruim een km ver­lie­ten we Mirns en nu besloten we toch het bord van Mirns op de foto te zetten.

Gaasterlandtocht met de FLAL vanuit Bak­hui­zen op zaterdag 16 februari 2013

langs de Fonteinwei te Oudemirdum Toen we later de ingetekende rou­te be­stu­deer­den, kwamen we er achter dat we hier vrij dicht langs het IJsselmeer waren gelopen, maar we hebben het tijdens de wandeling niet gemerkt. We liepen het Rijs­ter­bos in. Met de mist had dit nu wat ge­heim­zin­nigs. Door de slottuin Rys werd de Marderleane bereikt. Na Hotel Gaas­ter­land liepen we de be­bouw­de kom van Rijs uit. Er lagen her en der nog sneeuw­res­ten waar deze op­ge­hoopt waren. Ook op koude plekken in het bos lagen nog sneeuw­res­ten en op water lag vaak nog ijs.

Het Rijs­ter­bos is door zijn ligging een bijzonder bos. Vanaf Rijs strekt het 172 hectare grote bos zich uit tot aan het Mirnser Klif aan het IJsselmeer. Het Rijs­ter­bos werd al halverwege de zeventiende eeuw aangelegd en bestaat nu uit een gevarieerd loofbos met veel oude eiken en beuken. Net als elders in Gaas­ter­land zijn er veel soorten varens en paddenstoelen. Het bos is een bijzondere plek voor vogels die tijdens de trek het Rijs­ter­bos als rustplaats ge­brui­ken en als verblijf- en broedplaats voor zeer veel vogelsoorten. De das is een vaste bewoner en heeft er een aantal burchten. Ook de eekhoorn is er nog steeds te vinden, hoewel in aantal drastisch gedaald. Door de natuurlijke glooiing is het een prachtig wandelbos met aan de randen mooie vergezichten over de glooiende weilanden en het IJsselmeer 

Gaasterlandtocht met de FLAL vanuit Bak­hui­zen op zaterdag 16 februari 2013

in het Fonteinbos Bij of voor huizen lagen soms hele grote zwerf­kei­en. We sloegen af over de Oude Balksterweg. Na camping De Bosrand en camping Zonneheuvel be­tra­den we een bos. Na camping De Waps ver­lie­ten we het bos weer. In een waterig weiland zagen we koeien staan. Oudemirdum werd bereikt en in een zijstraat viel de kerk van de Gereformeerde Ge­meen­te op. De grote rust op 10 km werd bereikt in Dorpshuis It Klif te Oudemirdum. Deze lag vrij dicht bij kerk­ge­bouw De Fontein.

Nadat we ons hadden gemeld bij dorpshuis It Klif vervolgden we ons pad. We werden ingehaald door twee wandelaars. We hoorden de wandelaar uit Drachten tegen de andere wandelaar uit Lut­je­win­kel zeggen dat ze haar GPS was vergeten. Dat bracht mij op het idee om 's-avonds haar de GPS-rou­te door te mailen en dat heeft ze zeer op prijs gesteld. We ver­lie­ten Oudemirdum door het Fonteinbos.

Gaasterlandtocht met de FLAL vanuit Bak­hui­zen op zaterdag 16 februari 2013

in het Lyklamabos Aan de rand van het bos staken we de Sminkefeart over. Nu liepen we langs golfterrein Gaas­ter­land. Bij de ingang van de Nij­e­mar­du­mer­hei­de lagen weer een paar grote zwerf­kei­en. Verderop kwamen we door het Lyklamabos. Inmiddels liepen we door Nij­e­mir­dum. Daarop werd bos­ge­bied Bre­mer­wil­der­nis betreden. Langs enige boswegen lagen hoge stapels hout, keurig in stukken gezaagd, langs de kant van de weg.

Bremer wildernis is een ruig ge­bied met in een ver ver­le­den overwegend brem. Daar heeft de Bre­mer wil­der­nis zijn naam aan te danken. Nu een prachtig na­tuur­ge­bied met verschillende flora en fauna. Net als elders zijn hier ook dassenburchten en is het een schuilplaats voor de reeën. 

Langs de Noorderreed stond een huis waar wormen te koop waren en meteen daarna zagen we een man met een metaaldetector. Toen wij langs liepen, gaf de metaaldetector aan dat er wat gevonden was. Daarop nam de man de schop ter hand en begon te graven.

Gaasterlandtocht met de FLAL vanuit Bak­hui­zen op zaterdag 16 februari 2013

langs de Delbuursterweg Na Sondel werd koers gezet naar Wijckel. Daarbij kwamen we langs een relatief nieuw bun­ga­low­cen­trum. Hier stonden huizen te koop en te huur. Nabij buurtschap Del­bu­ren kwamen we nog langs een boerderij waar op de twee toe­gangs­zui­len res­pec­tie­ve­lijk een roodbontkoe en een zwart­bont­koe stonden af­ge­beeld. Na buurtschap Del­bu­ren volgden we een fietspad langs een ver­keers­weg naar Wyckel.

De tweede grote binnenrust was op 22 km. Deze was gevestigd in ge­bouw Irene te Wijckel. Deze lag tegenover de plaatselijke Vaste Burcht kerk. Wijckel werd ver­la­ten langs het Van Coe­hoorn­bos. De volgende door­komst­plaats was Balk. Hier begon de eerder vermelde NS tweedaagse tocht. Des­tijds werd het fraaie oude raadhuis ontsierd door een groot spandoek als aankondiging van monumentendag. Nu konden we er fraaie foto's van maken. In het centrum van Balk liepen we langs de Luts met in de gracht weerspiegelingen van geknotte bomen. In een zijstraat stond een standbeeld van een man met een boekje in zijn hand.

Gaasterlandtocht met de FLAL vanuit Bak­hui­zen op zaterdag 16 februari 2013

langs de Raadhuisstraat te Balk De Luts is gegraven tussen 1820 en 1830. Aanvankelijk werd deze ge­bruikt voor de afvoer van eikehout en eikeschors. De schors werd gewonnen voor het looizuur ten behoeve van de leerlooierijen. Kippenburg werd in 1834 door de familie Van Swinderen ge­bouwd. Het moest dienen als pluimveebedrijf, vandaar de naam. Het bedrijf was echter niet rendabel en werd in 1850 om­ge­bouwd tot café annex logement. Tegenwoordig wordt het alleen nog als vakantiehuis verhuurd aan groepen tot 18 personen. In de buurt van Kippenburg ligt de Wyldemerk, de wilde markt. Tot de eeuw­wis­se­ling werd op deze plek een grote jaarmarkt gehouden, aan het eind van de maand augustus. Van heinde en verre trokken de kooplieden hierheen. Naast een markt was het ook een groot kermisfeest, dat vooral door jongeren bezocht werd. 

Balk is vanwege zijn strategische ligging aan het riviertje De Luts en bij het Slotermeer tot de hoofdplaats van Gaas­ter­land geworden. Het is in de 18e eeuw groot geworden door de boterhandel op Engeland. 


Gaasterlandtocht met de FLAL vanuit Bak­hui­zen op zaterdag 16 februari 2013

nabij Ruigahuizen Na de RK Lugeruskerk werd het centrum van Balk ver­la­ten. We kwamen in Balk nog langs een ge­bouw met een hekwerk er om heen en boven de ingang van het ge­bouw hing iets dat op een wapen leek. Verderop kwamen we ook nog langs de Chris­te­lij­ke lagere landbouwschool. De volgende door­komst­plaats van Ha­rich. Boven de toe­gangs­deur van de plaatselijke kerk was een mooie versiering met tekst aan­ge­bracht.

Harich werd over de Stinsenwei ver­la­ten. Nu dwaalden we een tijdlang door het Ha­rich­ster­bosk. We staken de Star­nu­man­brug over, Door de Star­nu­man­bos­sen liepen we langs de Luts naar Huize Kippenburg. De derde en laatste rust kwam in zicht. Deze was gelegen op 32 km bij manege Gaas­ter­land. Toen we de manege be­tra­den zagen we een tweetal aangespannen rijtuigen die door een Fries paard werden voortgetrokken. Later werd het Friese paard losgelaten en stoof het door de manege. We kregen het paard toen niet meer scherp op de foto. Een wandelaar vroeg aan mij hoeveel foto's ik al gemaakt had. Nog voordat ik een antwoord kon geven zei een wandelaar tegenover mij: "die man maakt van elke boom een foto".

Gaasterlandtocht met de FLAL vanuit Bak­hui­zen op zaterdag 16 februari 2013

Vredestempeltje in het Rijsterbos Na deze laatste rust dwaalden we door bos­ge­bied Elfbergen naar Rijs. In Rijs voerde de rou­te een km dezelfde route als de heenweg. In het Rijs­ter­bos kwamen we nog langs het Vre­des­tem­pel­tje.

Het oorspronkelijke Vre­des­tem­pel­tje is in 1814 ge­bouwd, vlak na de Franse bezetting. De tempel was een uiting van blijdschap en opluchting voor de her­ver­kre­gen vrijheid. In 1941 nam It Fryske Gea het Rijs­ter­bos over van de familie Van Swinderen en ver­kreeg hiermee ook het Vre­des­tem­pel­tje. Dit oorspronkelijke en zeer ka­rak­te­ris­tie­ke monument bevond zich eerst op een andere plek. Het stond toen schuin tegenover het be­drijfs­ge­bouw van It Fryske Gea genaamd: de Wildtskuorre. Helaas was dit oorspronkelijke Vre­des­tem­pel­tje niet bestand tegen het oorlogsgeweld van de Tweede Wereldoorlog. In de herfst van 1944 was dit bos een paar weken lang de lan­ceer­plaats van de V-2 raket. Vanaf het Rysterbos schoten de Duitsers bijna zeventig raketten richting Antwerpen en Zuid-Engeland. Een drietal lan­ce­rin­gen mislukte, maar die richtte weinig schade aan. Op zaterdag 30 september 1944 ging er weer een V2 van start. De motor kwam echter niet op gang en het projectiel stortte neer in het bos. Een explosie bleef eerst uit, maar een uur later volgde nog de knal, waarbij het Vre­des­tem­pel­tje werd vernield. Op de plek waar de raket neerkwam werd in 1945 het tempeltje opnieuw ge­bouwd van oude materialen. In 1969 was het zo vervallen dat sloop onontkoombaar was. Een groep Gaas­ter­landers heeft het in 1977 herbouwd in de huidige vorm. 

Gaasterlandtocht met de FLAL vanuit Bak­hui­zen op zaterdag 16 februari 2013

RK kerk Sint Odulphus te Bakhuizen Bij punt 77 in de rou­te­be­schrij­ving ontbrak de RA pijl. Twee 50 km lopers, die ons zojuist hadden ingehaald, kwamen teruggelopen. Over een licht heuvelachtig terrein liepen we weer terug naar Bak­hui­zen. De finish werd even voor vijf uur bereikt. Met een hele aardige wandelaar, één van de velen, kon ik meerijden naar station Hee­ren­veen. Hier op het station troffen we een bekend echtpaar uit Drachten, die ook FLAL lid zijn, maar terugkeerden van hun Kennedymars vanuit Win­ters­wijk. De vrouwelijke helft van dat echtpaar maakt veel foto's en plaats deze op internet op hun website bestgenog.nl.

Hoewel bij deze tocht relatief veel verharde wegen waren, was het toch een hele aardige tocht geworden. Er waren 474 deelnemers. We danken de organisatie voor deze tocht. Om aan deze tocht mee te kunnen doen, heb ik op de voorgaande vrijdag overnacht in het buurtschap Galamadammen, dat tot Koudum behoort, in hotel Galamadammen. Omdat het nu rustig is in dat hotel en om toch gasten te trekken waren de prijzen gehalveerd. Bovendien was er een verwarmd zwembad waarbij het water 31 graden warm was. Op zaterdagochtend reed ik met de eerste bus naar Bak­hui­zen. Aan het eind van de fo­to­re­por­ta­ge van de wandeltocht treft u foto's aan die in Galamadammen zijn gemaakt.
naar de top van deze pagina

Henri Floor