Vorig WS78 verslag Volgend WS78 verslag. Foto's na afloop van de tocht alle foto's in het klein van de tocht diavoorstelling foto's nabestellen de ingetekende route zoals deze op www.afstandmeten.nl staat Terug naar de homepage van Henri Floor Terug naar de overzicht van alle WS78 wandeltochten De tocht naar Klein Amsterdam

De tocht naar Klein Amsterdam met WS78 vanuit Brummen op zaterdag 9 februari 2013

De Wildbaan in Leuvenheim Op zaterdag 9 februari 2013 organiseerde WS78 De tocht naar Klein Amsterdam. De start was vanuit café Concordia te Brummen. Toen we op het station aan­kwa­men wist ik niet meteen welke kant we op moesten lopen. Want het station van Brummen is maar klein en het viel niet meteen op wat nu de voorzijde was. Een wandelaar maakte mij attent op een pijl, maar ik zei daarop dat er geen WS78 bijstond. Hoe wisten we dan dat dit een pijl naar de start van de WS78 tocht was. De wandelaar wist beslist dat dit de pijl voor de WS78 tocht was en hij vroeg aan mij of ik voor de eerste keer bij WS78 meeliep. Hij liep al 25 jaar mee.

Bij de start trof ik een wandelaar uit Zwaag. Hij vroeg of ik weer eens bij WS78 kwam wandelen. Het was per slot van rekening ook al meer dan 2 maanden geleden dat ik een tocht bij WS78 liep. Om precies te zijn 2 maanden en 1 dag en dat was de tocht vanuit Ermelo. Ook bij de start raakte ik even aan de praat met een wandelaar uit Groesbeek. Het was de 2e keer dat hij bij WS78 liep. De eerste keer was 5 jaar geleden.

De tocht naar Klein Amsterdam met WS78 vanuit Brummen op zaterdag 9 februari 2013

De Knoevenoord - anno 1681 Toen ik de start verliet, sprak ik nog een wandelaar uit Gouda. Het was hem opgevallen dat ik al geruime tijd geen verslagen meer had ge­pu­bli­ceerd en vroeg zich af of ik met het schrijven van verslagen was gestopt. Als je alleen op deze link kijkt, dan was op 9 februari 2013 het laatste verslag van 8 december 2012. Maar als je op deze link kijkt, dan zie je al mijn verslagen.

Het had wat gesneeuwd zodat de wegen, paden, bos­sen en weilanden enigszins wit waren. Na de start volgden we de weg naar de spoorlijn en na de spoorwegovergang sloegen we af. Over de Oude Eerbeekseweg verlieten we de bebouwde kom van Brummen. We kwamen langs Huis Den Bosch. Het huis lag een eind van de weg af en langs de weg lag een sloot omzoomd met veel riet waardoor het huis zich niet gemakkelijk liet fotograferen.

De tocht naar Klein Amsterdam met WS78 vanuit Brummen op zaterdag 9 februari 2013

langs de Mestweg in het Empesche en Tondensche Heide Het voorste gedeelte van Huis Den Bosch dateert van om­streeks 1600. De achterkant, uitkijkend over de lelievijver, is pas in het begin van de 18e eeuw gebouwd. In 1600 was het 'Erve en Goet Bos' eigendom van Johan van Doe­tin­chem tot Spykerbosch. In 1642 ging het over op Johan van Gesscher, burgemeester van Deventer, en in 1832 naar de familie Verstege.
Van hun zoon Bartold Joost (generaal majoor Versteghe) erfde zijn neef mr. Donysius Everwijn het goed in 1866. Bij zijn dood kwam het goed aan zijn zoon D.C. Everwijn, die met zijn speciale Duiste bosbouwopleiding, zijn behoefte aan ontginnen en bouwen, en het aanleggen van een schitterend park het een feestelijk aanschijn wist te geven.
Sinds het overlijden van D.C. Everwijn in 1963 is het nog steeds in handen van deze familie.
In 1943 werd Den Bosch gevorderd door Seyss Inquart, ten behoeve van de school van 'anständige Mädchen' door zijn dochter geleid. In 1945 hebben de bevrijders, de Ca­na­de­zen, en de Leuvenheimse school nog enige tijd in Den Bosch domicilie gehad. Het park is na 1963 steeds meer in­ge­groeid, maar het blijft herinneren aan de glorietijd van weleer

We kwamen uit op de Spankerensche weg. Daarop kwamen we bij Huize Wild Baan. Dit was een prachtig bouwwerk.

De tocht naar Klein Amsterdam met WS78 vanuit Brummen op zaterdag 9 februari 2013

langs de Mestweg in het Empesche en Tondensche Heide Landgoed Wild­baan behoorde tot de 16e eeuw onder de Geldersche Toren in Spankeren. In de eerste helft van de zeventiende eeuw woonde er Gerhard Casyn van der Hell tot de Wild­baan, een zeer belangrijk figuur in die tijd, onder andere burgemeester van Arnhem. Van 1678 tot 1795 was de Wild­baan een leen van de Staten van Gelderland. Na 1814 was het respectievelijk in bezit van de families baron Van Rhemen van Rhemenshuizen, baron Schimmelpenninck van der Oye en (sinds 1845) van mr. H.A.C. Me­te­ler­kamp.
Diens opvolger, neef A.J.P. Me­te­ler­kamp, bekend paar­den­fok­ker in die dagen en kolonel bij de Cavalerie, liet de oude Wild­baan afbreken en in 1910 herrijzen in de huidige vorm.
Het huis is gebouwd in de zogenaamde Amsterdamse stijl (trapgevel-grachtenhuis), op wens van mevrouw Me­te­ler­kamp, geboren Den Tex, dochter van de burgemeester van Amsterdam.
In de tijd dat de families Me­te­ler­kamp het huis bezaten had het de reputatie dat het er zou spoken. 's Avonds laat zouden in de keuken verschillende deuren van kasten plot­se­ling vanzelf opengaan!
Na de oorlog werd de Wild­baan (1952) het bezit van een r.k. orde van missionarissen, die er in 1961 een kapel liet aanbouwen. Sinds 1970 is het gebouw in gebruik van de Stichting Philadelphia als tehuis voor geestelijke gehandicapten.
De Wild­baan Groep, die sinds 1995 eigenaar is, heeft het huis samen met de gemeente geheel laten restaureren, het heeft thans een woon- en kantoorbestemming.

De tocht naar Klein Amsterdam met WS78 vanuit Brummen op zaterdag 9 februari 2013

langs de Mestweg in het Empesche en Tondensche Heide
We verlieten de bebouwde kom van Leuvenheim zonder dat we gemerkt hadden dat we de plaats waren ingelopen. Nu werd het natuurgebied De Wild­baan betreden. Na boerderij De Kievit werd bos­ge­bied Leuvenheimse Heide doorkruist. Door Het Zaai­broek kwamen we bij Huize De Knoe­ven­oord.

Na de Rensco Hoeve werd op 10 km de soeppost bereikt. Deze dag kregen we uiensoep. Nu zetten we koers naar het Apeldoornskanaal. Deze werd bij de Hallse Brug bereikt. Maar we staken het kanaal echter niet over. Eerst lie­pen we nog een lus via het ABKhuis, een natuurvriendenhuis van het NIVON. Opnieuw kwamen we bij het Apeldoornskanaal en lie­pen er nu vlak langs. Ook bij de volgende brug, de Eerbeekse Brug, bleven we langs het kanaal lopen.

De tocht naar Klein Amsterdam met WS78 vanuit Brummen op zaterdag 9 februari 2013

langs de Mestweg in het Empesche en Tondensche Heide Het Apeldoorns kanaal werd onder koning Willem I (1772-1843) aangelegd. Hendrik Jan Lijsen, een beambte van paleis Het Loo, was de bouwmeester van het kanaal.

In 1825 werd in Apeldoorn, bij de “steenweg” naar De­ven­ter, de eerste spade in de grond gestoken voor het omvangrijke karwei. Schop en kruiwagen waren nog favoriet bij het graven van het 32 km lange traject van de dorpskern van Apeldoorn tot de uitmonding in de IJssel bij Hattem. In Apeldoorn werd een kleine haven aangelegd. De officiële opening vond plaats op maandag 13 april 1829. De kosten van aanleg hadden ongeveer fl. 300.000 bedragen en waren voor het grootste gedeelte ge­fi­nan­cierd door de koning zelf. De nieuwe vaarweg kreeg als naam Griftkanaal.

De kanaalafmetingen waren bescheiden. Het kanaal had aanvankelijk een bodembreedte van 6,5 meter en een diepte van 1,60 meter. De breedte op de waterspiegel bedroeg bijna 11 meter. In het kanaal werden 5 een­vou­di­ge houten sluizen gebouwd teneinde het hoogteverschil van 12 meter tussen Apeldoorn en Hattem te overbruggen. De sluizen waren 22 m lang, 4,30 m breed en 1,42 m diep, geschikt voor schepen van 40 à 50 ton. T.b.v. de watervoorziening werd het kanaal gevoed door Veluwse sprengen en beken.

De tocht naar Klein Amsterdam met WS78 vanuit Brummen op zaterdag 9 februari 2013

langs de Diederikweg in Klein Amsterdam
Boerderij 't Groote Blaar werd bereikt via de Blaarweg. Nu kwam haast wel het mooiste traject van de wandeltocht, namelijk de Mest­weg. De Mest­weg was een zandweg vol met al of niet bevroren plassen. Aan het begin van de weg stond een ver­wij­zing voor een alternatieve route. Maar de hoofd­rou­te was een WS78 waardige route. Er zaten ook meerdere modderpassages in. Ikzelf loop wel eens tochten bij de FLAL en daar noemen dit soort paden FLAL-paden of we zijn aan het FLALlen.

Het mooie van deze weg was het natuurschoon om dat we hier door de Empese en Tondense Heide lie­pen. Er was zichtbaar veel houtkap geweest. Talrijke bomen lagen keurig gezaagd op elkaar gestapeld. We werden door 2 wandelaars ingehaald voor wie dit traject heel envoudig was. Want zij hadden 2 weken tevoren meegedaan aan de Bosse 100 en hadden zelfs 110 km gelopen. Deze Bosse 100, die dit jaar voor de 26e keer werd georganiseerd, was dit jaar heel zwaar door de sneeuw en de koude en het losse zand in de Loonse en Drunen Duinen die onder de sneeuw lag.

De tocht naar Klein Amsterdam met WS78 vanuit Brummen op zaterdag 9 februari 2013

Huize Empe Empese en Tondense heide
Dit kwetsbare natuurgebied bestaat uit vochtige heide, moeras, bos en natte schrale graslanden. Deze graslanden zijn blauwgroen gekleurd door blauwe zegge, een kleine grasachtige plant. In heel Nederland is nog maar 30 hectare blauwgrasland aanwezig. Tien procent hiervan ligt in de IJsselvallei. Het wordt ernstig bedreigd door ver­dro­ging. Kwetsbare plantensoorten zijn op hun retour of helemaal verdwenen.

Natuurmonumenten grijpt in om de achteruitgang van dit mooie gebied te stoppen. Twee los van elkaar gelegen terreinen zijn met elkaar verbonden zodat de ver­dro­ging nu daadkrachtig wordt aan­ge­pakt. Het gebied is nu alleen te bezichtigen vanaf het Zandpad, de Mest­weg en de Lage Steenweg. Het gebied zelf is vanwege zijn kwetsbaarheid alleen toegankelijk onder begeleiding van boswachters. In de zomer kunt u tijdens een laarzenexcursie de natte heide bewonderen.

Op de Empese en Tondese Heide is veel te zien. In de graslanden groeit nog altijd een aantal bijzondere planten als Spaanse ruiter en gevlekte orchis. In het gebied is de grauwe klauwier waargenomen. Op en rond de heide komen kamsalamander en meer dan tien zeldzame insectensoorten voor, waaronder de gouden sprinkhaan, zompsprinkhaan, tengere pantserjuffer en heideblauwtje.

De tocht naar Klein Amsterdam met WS78 vanuit Brummen op zaterdag 9 februari 2013

langs de Voortweg te Empe
De grote rust werd bereikt bij Boerderij De Diederik te Klein Amsterdam. Tot hier was het vrij zonnig geweest. Daarna nam de bewolking toe. Na de rust lie­pen we over 't Honsveld en langs het voor­ma­li­ge kerkje Bethel werd koers gezet naar Huize Empe. Over een fraaie pad lie­pen we over landgoed Empe langs een grote vijver waarin het landhuis fraai in weerspiegelde.

We kwamen bij een boerderij in Empe waar 2 paar­de­kop­pen naar buiten staken. Verder lie­pen door de Tondensche Enk en buurtschap Voorstonden. Op 29 km werd de koffiepost in Oeken bereikt. Net toen we de koffiepost ver­lie­ten, kwa­men de twee pijl­op­ha­lers aangelopen. We lie­pen dus ver in de ach­ter­hoe­de.

Het dorp `OEKEN` maakt deel uit van de gemeente Brummen in de provincie Gelderland. Het telt ongeveer 450 inwoners. De Voorsterweg en Buurtweg zijn de twee hoofdwegen waaraan de meeste woningen zijn gelegen. Verder wordt het dorp voornamelijk gekenmerkt door het landschappelijke karakter. De inwoners van Oeken zijn voor hun voorzieningen hoofdzakelijk gericht op Brummen en Eerbeek.  De taalkundige betekenis van oeken is brommen -grommen -mompelen -pruttelen

De tocht naar Klein Amsterdam met WS78 vanuit Brummen op zaterdag 9 februari 2013

langs de Voortweg te Empe
Door bos­ge­bied werd de Oekense beek bereikt. De beek was te breed om overheen te springen, want we lie­pen op een gegeven moment aan de andere zijde van de beek terug.

De Oekense beek is een lange, gekanaliseerde beek die de omgeving van de Brummense landgoederen visueel door­snijdt. Mede door beperkte overgangen is deze lastig te overbruggen.

Verderop kwamen we nog door de natuurgebieden Voorstonden en Leusveld. Huize Leusveld, uit 1911 werd rond kwart voor vijf ge­pas­seerd. Nadat we de Rhienderensche Beek hadden gekruist werd de fruitpost bereikt. We waren verbaasd dat deze onbeschut lag. Na kasteel Engelenburg werd de finish om klokslag half zes bereikt.

Het was een hele mooie tocht geworden. Vooral de bijna 3 km lange Mest­weg was heel mooi. We danken de organisatie voor deze tocht. Het IVV-nummer was 11631.
naar de top van deze pagina

Henri Floor