Foto's na afloop van de tocht alle foto's in het klein van de tocht diavoorstelling foto's nabestellen de ingetekende route zoals deze op www.afstandmeten.nl staat overzicht van de Groene Wissels-wandelingen routebeschrijving van deze Groene Wissels wandeling Terug naar de homepage van Henri Floor Groene Wissels tocht - Land­goed Remmerstein en Laarsenberg

Groene Wissels tocht 
Land­goed Remmerstein en Laarsenberg 

Cuneratoren te Rhenen Op woensdag 30 januari 2013 besloten we rond 12 uur toch te gaan wandelen. We hadden de voor­gaan­de dag al het plan opgevat om de geplande wan­de­ling te lopen. Maar omdat het deze dag aanvankelijk erg re­gen­ach­tig was, zagen wij daar aanvankelijk vanaf. Nadat het vanaf een uur of tien zonnig was ge­wor­den, begon het wandelvirus weer toe te slaan. Na onze lunch thuis genuttigd te hebben, begaven we ons met de auto naar de par­keer­plaats van station Rhe­nen. Er was hier echter geen plaats. Op diverse fout ge­par­keer­de auto's zagen we gele brief­jes onder de rui­ten­wis­ser zitten. Daarop be­slo­ten we de auto te par­ke­ren aan de rand van Rhe­nen waar dat gratis kon en waar de wandelroute ook langs liep. Hierdoor volgden we de wan­de­ling eerst het laatste traject van de be­schre­ven route naar het station.

We verlieten het station van Rhe­nen en staken de doorgaande weg van Veenendaal naar Kesteren over. Eerst liepen we door wat buitenwijken maar spoedig kwamen we in het centrum van Rhe­nen. Nabij de Binnenmolen daalden we af naar de doorgaande weg van Rhe­nen naar Amerongen. We kregen nog zicht op de Cuneratoren.

Groene Wissels tocht 
Land­goed Remmerstein en Laarsenberg 

Huize Remmerstein We verlieten de bebouwde kom van Rhe­nen aan de westzijde en liepen door bosgebied naar Land­goed Roghairsparren en Land­goed De Tang. We staken een asfaltweg over met de mooie naam Autobaan. Daarop werden de Stads­bos­sen Rhe­nen betreden. Daarbij liepen we eerst langs De Leemkuil.

Na camping De Thijmse Berg kwamen we op land­goed Remmerstein en liep langs de ach­ter­zij­de van Huize Remmerstein. We kwamen uit op de Oude Veen­se­grind­weg. Hierover lopend kwamen we langs de hoofdingang van Huize Remmerstein. Het was inmiddels zwaar bewolkt ge­wor­den en we keken uit naar een geschikte plek om wat uit de regen te staan. Het waaide ook flink en dat zorgt er voor dat je natter wordt. We stonden korte tijd in de luwte zijde achter een paar grote bomen.

Toen we de Geertesteeg overstaken moesten we over een landweg lopen. Deze weinig gebruikte landweg viel vrijwel niet op omdat deze geheel begroeid was met gras. Beter zou hier, op dit moment van het jaar, gesproken kunnen worden over het volgen van een grasstrook.

Groene Wissels tocht 
Land­goed Remmerstein en Laarsenberg 

gezicht op Laareind We kwamen uit op de Bovenweg en volgden deze naar de N233. We staken deze drukke ver­keers­weg over en liepen iets verder door een tunnel onder de spoorlijn door. Over de Cuneraweg liepen we naar het centrum van Ach­ter­berg. Daarbij kwamen we langs een relatief nieuw win­kel­cen­trum. We liepen Ach­ter­berg uit over de Ach­ter­ber­gse­straat­weg.

Aan de dorpsrand sloegen we af en volgden veld­we­gen over het Grift en Graf­ten-klom­pen­pad naar de Laar­sen­berg. Inmiddels was het onbewolkt ge­wor­den en hadden nu, mede door de zon­ne­schijn prach­ti­ge ver­ge­zich­ten op Vee­nen­daal en Ede. In Rhe­nen werd de auto opgezocht en reden we huiswaarts.

Het was weer een hele aardige tocht ge­wor­den, die een lengte had van 11½ km.

naar de top van deze pagina

Henri Floor