Foto's na afloop van de tocht alle foto's in het klein van de tocht diavoorstelling foto's nabestellen de ingetekende route zoals deze op www.afstandmeten.nl staat Terug naar de homepage van Henri Floor Herfst5-daag­se had valse start voor OV-reizigers

met de Herfst5-daag­se
vanuit Castricum
door het Noord Hollands Duinreservaat
op dinsdag 23 oktober 2012 Van 23 t/m 27 oktober 2012 organiseerde de Sportwandelschool West-Friesland uit Hoorn de Herfst5-daag­se. Net als met de Alkmaarse 4-daag­se en de Vechtdal 4-daag­se heeft deze 5-daag­se verschillende startlokaties. Deze dag, dinsdag 23 oktober 2012 was de start vanuit Johanna's Hof te Castricum. Johanna's Hof ligt een kleine 3 km vanaf het treinstation. Daarop had de organisatie aan­ge­kon­digd dat er personenbusjes vanaf het station zou rijden. Voor 3 euro kon een retoertje gekocht worden.

Coos houdt er van om tijdig op lokatie te zijn. Zodoende wa­ren we op station Castricium om 8:25 uur. Om 9:10 uur werden we toch ongerust, omdat er nog steeds geen busje van de organisatie was gearriveerd. En met ons nog twee andere wan­de­laars uit Heemskerk en Haarlem. We belden naar de start op en vernamen dat er toch geen busje reed. Later hoorden we dat de chauffeur van het busje zich 's ochtends had ziek gemeld. Jammer is het dan van de organisatie dat er geen actie werd ondernomen om de wan­de­laars bij het station hierover te informeren.

met de Herfst5-daag­se
vanuit Castricum
door het Noord Hollands Duinreservaat
op dinsdag 23 oktober 2012 We besloten met z'n vieren naar de start te lopen. Ik had de voorgaande avond de route naar de start in mijn GPS gezet omdat we op zaterdag 27 oktober ook in Johanna's Hof moesten zijn. Daar luisterden we het feest op van een vriendin ter gelegenheid van haar 60e verjaardag. De route naar de start voerde voor de 2e helft te­gen­ge­steld aan de wandelroute. Daardoor zagen we vrijwel alle wan­de­laars van de eerste wandeldag van de 25 km route. We zagen verschillende be­ken­den. Daar­on­der wa­ren twee wan­de­laarsters uit het Groningse Hoo­ge­zand en een wan­de­laarster uit Enschede.

Rond 10 uur begaven wij ons op pad. Meteen na de start zagen we de voorzitter van WS78 samen met zijn vrouw. De wandelroute voerde vrijwel geheel door het Noord Hollands Duin Reservaat. Hoewel de route grotendeels over onverharde wegen en paden liep, hadden vele paden wel namen. Over de Johannisweg en de Geversweg kwa­men we op de kruising met de Bredeweg en de Oude Schulpweg. Je moest hier goed uitkijken in het verleden. Daarom droeg het nabij gelegen huis de naam Kijk-Uit.

met de Herfst5-daag­se
vanuit Castricum
door het Noord Hollands Duinreservaat
op dinsdag 23 oktober 2012 Een uitzichtduin lieten we links liggen. Bij de Oosterduinen kruisten we de Diaconieweg. We kwa­men uit op de Hoofdweg in Heemskerk. Deze volgden we naar camping Geversduin. Hier was op 4,5 km de eerste rust- en stempelpost. We konden hier verschillende dingen krijgen zoals een flesje water en krentebollen. De stempelpost was buiten in een soort partytent gelegen, maar desgewenst kon in de kantine van de camping voor eigen rekening koffie of thee genuttigd worden. Hier was tevens de rust van de 7 en 15 km.

Wij vervolgden de Hoofdweg tot de splitsing met de 7 km. Onder langs het Meeuwenduin liepen we naar de Kruisbergerweg. We kwa­men bij een in­for­ma­tie­pa­neel over de uitkijktoren op de Kruisberg.

De opvallende uitkijktoren heeft een stahoogte van 7,5 m hoog en de hoogste etage van de toren biedt een weids uitzicht over het Noordhollands Duinreservaat en Heemskerk. Bij helder weer zelfs tot aan de Zaanstreek, Amsterdam en Alkmaar.
met de Herfst5-daag­se
vanuit Castricum
door het Noord Hollands Duinreservaat
op dinsdag 23 oktober 2012 De naam Kruisberg gaat ver terug. Hij vindt zijn oorsprong namelijk halverwege de 19-de eeuw. De familie Deutz van Assendelft wa­ren toen de bewoners van Assumburg en hadden ongeveer 800 ha. duinterrein in bezit in de omgeving van de Kruisberg. Toen de laatste telg van deze familie overleed is dit duincomplex verkocht aan de heer Spaans en de gebroeders Kaan. Het doel van deze verkoop was om duinontginningen mogelijk te maken. Hierbij werden duinterreinen geschikt gemaakt voor agrarische cultuur waaronder het kweken van gewassen zoals aard­ap­pe­len en rogge, maar ook het houden van vee. In 1870 is in deze omgeving ongeveer 100 hectare duin in cultuur gebracht. Hierbij hoorde ook de bouw van boerderij De Kruisberg waaraan het uitkijkduin haar naam dankt.


Zo opvallend was de uitkijktoren voor ons ook weer niet. Sterker nog, we zagen de uitkijktoren in zijn geheel niet. Want daarvoor moest je via een trap de Kruisberg opklimmen en door de begroeiing was de uitkijktoren niet zichtbaar. Wij lieten de uitkijktoren rechts liggen. Mede omdat het niet echt helder weer was en we de informatie pas later thuis lazen omdat we van het in­for­ma­tie­pa­neel een foto hadden gemaakt.

met de Herfst5-daag­se
vanuit Castricum
door het Noord Hollands Duinreservaat
op dinsdag 23 oktober 2012 Tot aan wijk aan Zee wa­ren verder geen duidelijke markeringspunten om in dit verslag weer te geven. In Wijk aan Zee klopte de routebeschrijving niet. We moesten bij een ro­ton­de rechtdoor. Daardoor bleven we de weg volgen totdat we daadwerkelijk een ro­ton­de zagen. Even later kwa­men wan­de­laars ons tegemoet gelopen. Het bleek dat we op de route na de grote rust wa­ren terechtgekomen. We besloten deze route te volgen tot aan de grote rust. Hoewel we de route nu te­gen­ge­steld liepen, kwa­men ons voldoende wan­de­laars tegemoet om te zien hoe we moesten lopen.

Bij de ingang van de grote rust, die gelegen was in restaurant Sonnevanck, konden we een banaan nemen en een flesje water. Binnen was de stempelpost. Na de rust besloten we de route verder te­gen­ge­steld te lopen om zodoende toch ook nog wat van Wijk aan Zee te zien. We wisten inmiddels waar we de vervolgroute konden oppakken, mede aan de hand van de GPS. En dat was nabij Heliomare.

met de Herfst5-daag­se
vanuit Castricum
door het Noord Hollands Duinreservaat
op dinsdag 23 oktober 2012 Heliomare on­der­steunt men­sen met een li­cha­me­lij­ke of meer­vou­di­ge be­per­king, een chro­ni­sche ziek­te, een au­tis­me­spec­trum­stoor­nis of niet-aan­ge­bo­ren her­sen­let­sel, zo­dat zij zo zelf­stan­dig en on­af­han­ke­lijk mo­ge­lijk kun­nen le­ven. Kin­de­ren, jon­ge­ren en vol­was­se­nen kun­nen bij He­li­o­ma­re te­recht voor on­der­steu­ning op het ge­bied van on­der­wijs, ar­beids­in­te­gra­tie, wo­nen, dag­be­ste­ding, re­va­li­da­tie en sport. He­li­o­ma­re is ver­spreid o­ver meer dan 40 lo­ca­ties in Noord-Hol­land.

We kwa­men weer in het Noord Hollands Duin Reservaat op de Van Oldenborghweg uit. Na een splitsing volgden we de Wim Mensingstraat. Nabij het Pompstation liepen we over de Kaagweg. Verder liepen we langs in­fil­tra­tie­ter­rein Leen­scheu­ter­wei. In het Ligustervlak lag een fraaie zandvlakte die we mochten oversteken.

Over de Valleiweg werd weer koers gezet naar de Van Oldenborghweg. Hier kwa­men we twee mensen van de organisatie ons tegemoet. We werden geinformeerd over een parkoerswijziging. De oorspronkelijke vervolgroute zou langs het infiltratieveld nabij Castricum aan Zee lopen. Maar vanwege werkzaamheden, waarbij met vrachtwagens over het oorspronkelijke wandelparkoers werd gereden, vond de organisatie het beter de route te verleggen.

met de Herfst5-daag­se
vanuit Castricum
door het Noord Hollands Duinreservaat
op dinsdag 23 oktober 2012 Nu liepen we ruim een km langer over het strand dan de oorspronkelijke afstand van een kleine 3 km. Het werd nu dus 4 km. Voor Coos was dit een plus, want zij houdt graag van het strand. Bij Castricum aan Zee was nog de laatste stempelpost. Over de Zeeweg werd de finish bereikt. Het was een hele aardige tocht geworden die beslist voor herhaling vatbaar is. De maximum temperatuur be­droeg 15 graden en het was overwegend grijs en dus bewolkt. Maar het bleef de hele dag droog.

Ik zelf had voor de eerste 4-dagen ingeschreven. Maar omdat ik mij al voor aanvang van de tocht niet lekker voelde en het toch maar wilde proberen, besloot ik de overige geplande dagen toch niet te lopen. Coos had voor drie dagen ingeschreven. Zij liep nog op donderdag 25 oktober vanuit Bergen en vrijdag 26 oktober vanuit Schoorl.
naar de top van deze pagina

Henri Floor