Drenthepad, een rondwandeling door Drenthe

datum : woensdag 12 september 2012
traject: Norg - Alteveer - Roden
afstand: 20 km
o­ver­nach­ting: Bed & Broodje, Wijnbergstraat 33, 9301 GM Roden, ( 050-5015546 of 06-30198845; ook adres van de Stichting Vrienden op de Fiets.

In Norg had­den we goed overnacht en ontbeten. Eindelijk had ik een nacht gehad, waarbij ik geen last van muggen heb gehad.

Voordat we Norg verlieten op woensdag 12 september 2012 liepen we naar een stembureau om onze stem uit te brengen. We had­den onze kie­zers­pas laten omzetten zodat we in heel Nederland konden stemmen. We verlieten Norg in noordelijke richting. Daarbij dwaal­den we eerst door bosgebied Langeloër duinen. We kwa­men een groep dames tegen die aan het fitnessen was. Even voor het Schilleveen kwam een aangespannen rijtuig met 2 paardjes ons tegemoet gereden. Bij het Schilleveen had­den we een rust op een bankje dat met na­tuurstenen was opgericht.

We liepen deze dag meerdere malen langs maïsvelden. Verder liepen we deze dag ook vaak over verharde wegen, maar dan wa­ren het in het algemeen rustige wegen. Ook kwa­men we langs talrijke na­tuur­ge­bieden.

We staken het Oostervoortse Diep over en volgden het Oostervoortse Diep langs de noordzijde tot het Lieversche Diep. Dat volgden we tot een eerste oversteek mogelijkheid. Dat was bij een brug met vistrap. We kregen een buitje te verwerken. We naderden een paar forse bomen waar naartoe we sneller liepen en konden hier verder de lichte bui afwachten.

Bij Herberg Van Es te Roderesch aten we een pannenkoek en dronken koffie. We dachten dat de pannenkoek naturel was, maar hij was toch mach­ti­ger dan verwacht. Daardoor mocht ik ook een deel van de pannenkoek van Coos opeten.

Daarna dwaal­den we een tijdlang door na­tuur­re­ser­vaat Mensinge. Uit­ein­de­lijk kwa­men we bij het Peizerdiep. Eerder liepen we langs hetzelfde water dat toen Lieverense Diep heette. Hier bij het Peizerdiep was ook een vistrap.

land­goed Mensinge is een vochtig bosrijk gebied waarin brede lanen zijn aangelegd. Aan de zuidwestzijde van het bos ligt het beekdal van het Lieverense Diep met goed ontwikkelde schraallanden. In het gebied zijn naald­bos­sen, loofbossen, heidevelden, wei­lan­den en vennetjes. Het zuidwestelijke deel is een typisch beekdalland­schap. Door de grote variatie in land­schappen komen hier planten voor als bosanemoon, witte klaverzuring, bleke zegge, veen­bies, dotterbloem, adderwortel en breedbladige orchis. Verder leven er vele soorten bosvogels, vlinders, libellen en vleer­mui­zen.

Ooit hoorde het voormalige land­goed Mensinge bij een ridderhofstede (havezate). Deze havezate grenst aan na­tuur­re­ser­vaat Mensinge. Het huis is nu in gebruik als museum. Een van de vroegere bewoners is in de 18e eeuw begonnen met de aanleg van de bossen. Inmiddels be­ho­ren ze tot een van de mooiste wan­delgebieden in de omgeving. Het land­goedkarakter is nog steeds te zien aan de brede lanen en statige bomen. Mensinge is ook een zeer rijk na­tuur­ge­bied, met veel bijzondere planten en dieren.

In Roden dronken we koffie in het res­tau­rant bij Havezathe Mensinge. Roden werd weer verlaten. Bij de be­graaf­plaats liepen we langs een sloot. Het beginstuk langs de sloot was erg smal doordat een deel was ingezakt, de sloot in. Verderop was het pad slecht begaanbaar. Door het natte gras werden onze schoenen weer nat. Tot vrij dicht bij ons o­ver­nach­ting­a­dres bleven we on­ver­hard lopen. Ons o­ver­nach­ting­a­dres was een adres van de Stichting Vrienden op de Fiets en tevens Bed and Breakfast. Omdat wij donateur van de Stichting Vrienden op de Fiets zijn geldt dan een lager tarief dan voor het Bed and Breakfast.

Henri Floor