tweede dag Kempische wandeldagen Foto's van de Kempische wandel driedaagse 2012 alle foto's in het klein van de tocht terug naar het overzicht van de Kempische Wandeldagen Terug naar het overzicht van driedaagsen en vierdaagsen op de homepage van Henri Floor de ingetekende route zoals deze op www.afstandmeten.nl staat Terug naar de homepage van Henri Floor

Kempische Wandeldagen, vrijdag 3 augustus 2012, route rich­ting Mierlo.

Kempische wandeldagen 2012

op camping De Somerense Vennen 
te Lierop Van vrijdag 3 tot zondag 5 augustus 2012 werd de Kempische Wandeldagen ge­or­ga­ni­seerd vanuit Gel­drop. Er kon op vrijdag 5 augustus gestart worden over de afstanden van 15, 25, 35, 55, 70 (55+15), 75, 80 (55+25), 90 (55+35 of 75+15), 100 (75+25) en 110 km, waarbij opgemerkt moet worden dat de 55, 70, 75, 90 en 100 km niet tot de officieel ge­or­ga­ni­seerde afstanden behoorden. Wij kozen het 35 km parkoers.

Op vrijdag 3 augustus 2012 stond de route rich­ting Mierlo op het programma. We verlieten sporthal De Kieviet rond half acht. We liepen eerst in de rich­ting van de Molenheide. Via de Rederijklaan werd de Gel­dropseweg in Mierlo bereikt. We volg­den deze in de rich­ting van Gel­drop en bevonden ons even later op de Mierlose weg in Gel­drop.

Verderop staken we de A67 snelweg over. Daarop werd de eerste wagenrust bereikt. Nu dwaalden we een tijdlang over de Strabrechtse Heide.

Kempische wandeldagen 2012

bij het Witven De Strabrechtse Heide is een natuurgebied van ca. 1500 ha in zuid-oost Brabant, grotendeels in beheer bij Staats­bos­be­heer. Het was vroeger een gedeelte van de Groote Peel, maar doordat de mensheid zich uit is gaan breiden en er meer bebouwing is gekomen is de Groote Peel in meerdere stukken verdeeld, waaronder de Strabrechtse Heide. De Stabrechtse Heide bij HeezeDe Strabrechtse Heide is echte Brabantse natuur. Op de droge plaatsen staat struikhei en jeneverbes, op de natte plaatsen dophei, pijpenstrootjes en klokjesgentiaan. De ver­gra­sing van de heide wordt tegengegaan door beweiding door schapen en door afplaggen. De heide wordt omgeven door bossen. De overgang naar het dal van de Kleine Dommel heeft een bijzondere vegetatie en is ook van belang voor ver­schil­len­de diersoorten. De Strabrechtse Heide telt een groot aantal vennen. Het grootste ven, het Beuven, heeft door de aanvoer van voedselrijk water uit de Peelrijt een begroeiing met veel riet. Het is vooral van belang voor de vogels. De Witte Loop stroomt uit het Beuven door de hei naar de Kleine Dommel.

Na de Strabrechtse heide dwaalden we verder over de Lieropse Heide. We kwamen op korte afstand langs buurtschap Moorsel. De grote rust was op camping De Somerense Vennen te Lierop. Hier was ik nog niet eerder geweest. Dit jaar waren trouwens alle parkoersen vernieuwd. Hier op camping De Somerense Vennen was de oprijlaan versierd werd prachtige bloemen. We werden hier muzikaal onthaald. Er was een echte DJ ingehuurd, die ook de liedjes zong en meespeelde op een elektrische piano.

Kempische wandeldagen 2012

Schotse Hooglanders
in het Witven We vervolg­den ons pad en kwamen nu regelmatig bordjes van de Witven route tegen. We kwamen op korte afstand langs Huize Witven

De huidige be­wo­ners van Ver­zor­gings­huis So­me­ren Hui­ze Wit­ven zijn voor het merendeel re­li­gi­eu­zen, die zich in Someren hebben gevestigd sinds Huize Witven, eind ze­ven­ti­ger jaren, verzorgingshuis werd. Ook niet-re­li­gi­eu­zen kun­nen een verzorgde levensavond genieten op deze rus­tie­ke locatie met een kleine boerderij, moestuin, vijver, wandel- en fietsmogelijkheden.

Ook kwamen we langs het Witven zelf. Daarna werd recreatiegebied Keelven bereikt. We liepen zeker een km langs het Keelven. Daarop kwamen we over de Somerensche Heide. Opnieuw kwamen we langs vennen zoals het Buitven en het Grafven.

Naar verluidt werden bij het Grafven in 1595 een aantal vrouwen vermoord, die beschuldigd waren van hekserij. In de Kempen heeft zich een wreed heksenproces voorgedaan in 1595. Jenneke Goessens uit Leende werd van hekserij beschuldigd, en bij de waterproef bleef ze drijven. Bij het verdere verhoor werd zij gedwongen om de namen van andere ´heksen´ te noemen, waarop acht arrestaties in Mierlo en zeven in Lierop volg­den. Binnen een week had het ´recht´ zijn loop gevonden. Deze vrouwen werden vermoord door wurging, waarna ze werden verbrand. De gerechtelijke moorden zouden hebben plaatsgevonden bij de Hoenderboom op de Strabrechtse Heide.
Griet Mijnsheren, een demente vrouw die men had beschuldigd van het bewaren van de pot met heksenvet, werd zelfs niet gewurgd maar levend verbrand. Later probeerden de wereldlijke en de kerkelijke autoriteiten deze gebeurtenissen te verbergen. Archiefstukken hieromtrent werden ontvreemd. Slechts een dossier in het archief van de Raad van Brabant te Brussel bleef bewaard.
Aanjagers van deze gebeurtenissen waren de heer van Mierlo, Erasmus van Grevenbroeck en zijn zwager, de heer van Asten, Bernard van Merode. Het bleek dat de vrouwen vaak van buiten de streek kwamen, en dat de beschuldigingen van hooggeplaatsten afkomstig waren. De weinige goederen waarover de beschuldigden beschikten werden verbeurd verklaard en kwamen in handen van de heer.


Kempische wandeldagen 2012

Strabrechtse Heide Verder kwamen we langs het Waschven, het Schei­dings­ven en het Grootven. Via de Braakhuizensche Heide werd de laatste wagenrust bereikt die nabij de A67 snelweg was gelegen.

Langs de Kleine Dommel werd de rand van het centrum van Gel­drop bereikt.

De Kleine Dommel of Rul ontstaat uit de samenvloeiing van de Grote Aa met de Sterkselse Aa bij het Kasteel Heeze in Heeze en stroomt daarna dwars door Gel­drop en ten westen van Nuenen, waar hij in de Grote Dommel uitmondt. De enige zijbeek van belang is de Witte Loop of Reeloop, die bij Heeze in de Kleine Dommel uitmondt. Er staan drie wa­ter­mo­lens langs de Kleine Dommel: de wa­ter­mo­len in het weverijmuseum aan de molenstraat in Gel­drop, de Collse Wa­ter­mo­len en de Opwettense wa­ter­mo­len. In de veertiende en het begin van de vijftiende eeuw stond er ook een wa­ter­mo­len aan de Strabrechtse dijk in Heeze. Het dal van de Kleine Dommel is een be­lang­rijk natuurgebied, met name het deel tussen Heeze en Gel­drop, waar het grenst aan de Strabrechtse Heide. Tussen de Rulse brug in Heeze en de A67 hoort het dal van de Kleine Dommel tot het Natura 2000 gebied Strabrechtse Heide & Beuven. In 2006 is het Waterschap de Dommel begonnen met het opnieuw uitgraven van een meander en de vervanging van een stuw door een vistrap in dit deel van de rivier.

Kempische wandeldagen 2012

Strabrechtse Heide Bij kasteel Gel­drop was nog een splitsing met de 15 km. De kortste afstand maakte nog een slinger door het kasteelpark.

Het kasteel is in 1616 gebouwd en is gelegen in een prachtig park in het centrum van Gel­drop. In het kasteel bevinden zich onder anderen: een expositieruimte en een oudheidkamer. In de oudheidkamer zijn historische voor­wer­pen, gevonden in de Gel­dropse grond, zoals ge­bruiks­voor­wer­pen en ambachtswerktuigen van de vroegere nij­ver­heid en een groot aantal documenten en foto's van geschiedkundige en heem­kun­di­ge betekenis sa­men­ge­bracht. In het kasteel zijn verder on­der­ge­bracht: de heem­kun­de­kring, de gilden en een per­ma­nen­te collectie schilderijen van Teun Gijsen.

De finish werd na 35,205 km bereikt. Het was weer een mooie wandelroute geworden. Het weer werkte ook goed mee. Het bleef de hele dag droog en de temperatuur lag net boven de 20 graden. Het IVV-nummer was 11531.


naar de top van deze pagina

Henri Floor