vorig verslag volgend verslag Terug naar het overzicht van het Airbornepad fotoreportage alle foto's in het klein van de tocht diavoorstelling foto's nabestellen de ingetekende route zoals deze op www.afstandmeten.nl staat Terug naar het overzicht van de LAW's, streek- en NWBpaden op de homepage van Henri Floor Terug naar de homepage van Henri Floor Airbornepad: Son en Breugel - Veghel

Airbornepad

Paulushoef Op dinsdag 24 juli 2012 ver­volg­den we ons pad vanaf de brug over het Wilhelminakanaal te Son. Onze wandelgroep splitste zich hier in tweeën. De anderen lieten een lus van de route schieten en volg­den het kanaal tot aan de A50-snelweg en pakten hier de route op. Ikzelf wilde graag de hele officiële route volgen. De officiële route voerde naar het centrum van Son. Ik week hier even van de route af en kocht een tube tandpasta. Ik had mijn tandpasta op een vorig o­ver­nach­ting­a­dres vergeten mee te nemen. Hier in het centrum van Son trof ik ook de reisleider die inkopen deed.

Op het terrein van Zonhove stond een Air­bor­ne­mo­nu­ment dat bezocht werd. De route liep naar het Wilhelminakanaal. Dit werd gevolgd waarbij de A50 snelweg werd gekruist. Door bosgebied Nieuwe Heide werd museum Bevrijdende Vleugels bereikt. Bij het restaurant vroegen we om een stempeltje, maar we werden doorverwezen naar het museum. Hier kwamen we gelijk met een vrouw met een klein kind aan. Daardoor dacht de dienstdoende receptionist dat we bij elkaar hoorden. Nadat ik om een stempeltje had gevraagd werd het de receptionist duidelijk dat we niet bij elkaar hoorden.

Airbornepad

kasteel Henkenshage te Sint Oedenrode Museum Bevrijdende Vleugels is ontstaan uit een tijdelijke tentoonstelling, die ter gelegenheid van de 40 jarige herdenking van Operatie Market Garden door de heer Jan Driessen (1921 - 2010) in Veghel ge­or­ga­ni­seerd werd. Deze tentoonstelling was een dermate groot succes, dat besloten werd om zijn collectie onder te brengen in een museum onder zijn leiding.
In de loop der jaren werd onder de bezielende leiding van Jan Driessen het museum steeds verder uitgebreid. Hierdoor was de beschikbare ruimte in Veghel op den duur niet meer voldoende en werd naar een nieuwe locatie uitgekeken. Defensie stelde toen het prachtige voormalig mo­bi­li­sa­tie­com­plex aan de Sonseweg in Best ter be­schik­king en in 1996 werd begonnen met de overhuizing.
Op woensdag 17 september 1997 werd het museum in zijn nieuwe behuizing heropend in aanwezigheid van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden.
In 2007 achtte Jan Driessen de tijd gekomen om zijn museum over te dragen aan de huidige eigenaar. De naam van de eerste museumhal, de ‘Jan Driessen Hal’, is een blijvend eerbetoon aan hem.

Airbornepad - Sonse bos
Airbornepad - Sonse bos

Niet ver van deze plek was op deze dag de startlocatie van de dinsdagwandelgroep van OLAT te Best. Iets verder stond de reisleider ons met koffie en een worstenbroodje op te wachten. Door bosgebied zetten we nu koers naar de Paulushoeve. Hier stond de reisleider ons opnieuw op te wachten. Achter boerderij Paulushoeve staken we via een plank een sloot over. Even volg­den we de sloot om ver­volgens bij een zeer begroeid pad uit te komen. Ik had geen trek om dit pad te volgen. Vanwege de warmte liep ik in de korte broek.

Airbornepad

in de RK Sint Oda kerk 
te Sint Oedenrode De Paulushoeve, die in buurtschap Sonniuswijk ligt, was van 17-20 september 1944 de commandopost van de 101ste Airborne Divisie in het kader van de Operatie Market Garden. Door de Vereniging van Airborne Vrienden werd in 1984 een plaquette op het woonhuis aangebracht. De plaquette herinnert aan de bevrijding van Son op 17 september1944

Ik besloot de sloot even verder in westelijke richting te volgen. Niet veel later kwamen we bij een terrein waar jonge struiken geplant waren met flinke tussenruimte. Hier besloten we tussendoor te lopen en zo parallel aan de officiële route onze eigen route te lopen. Bij een zandweg sloegen we af waarop we even later op de officiële route uit­kwa­men.

ver­der­op kwamen we door buurtschap Vernhout. Door bosgebied Diependaal werd de zuidelijke rondweg van Sint Oedenrode, te weten de N619, bereikt en overgestoken. Nu kwamen we bij het fraaie kasteel Henkenshage. Dit kasteel werd van vrijwel elke zijde bewonderd. In het centrum van Sint Oedenrode kwamen we langs Hotel De Beurs. Het drong toen nog niet tot ons door dat dit de stem­pel­post was.

Het oorspronkelijke kasteel is waarschijnlijk gebouwd in het begin van de 14e eeuw. Het is eigenlijk een adellijk herenhuis zonder boven-etage. Van 1850 tot 1860 heeft het kasteel een grote verbouwing gehad. Toendertijd was er veel belangstelling voor de middeleeuwse bouwstijl. In opdracht van de bewoners, Familie De Girard de Mielet van Coehoorn, ontwierp architect Cuypers de aanbouw. Er zijn 3 torens aangebouwd, het hoofdgebouw heeft een bovenverdieping gekregen, waarbij het originele dak teruggeplaatst is en de hele voorgevel met de dienstwoningen is opgetrokken. Eigenaar van Gulick heeft in 1905 het hele kasteel laten restaureren en de tuinen laten opknappen door Leon Springer uit Haarlem.

Airbornepad

501ste Parachute Infantry 
Geronimo te Eerde "Henkenshage" komt van het 14e eeuwse Hanekenshage of Haenkenshage. Haneke of Haenken was toendertijd een bekende roepnaam voor Johannes. Een nederzetting werd een "hage" genoemd omdat deze vaak geheel omgeven was met een haag van doornen of struiken tegen wild of loslopend vee. In de 15e eeuw werd het kasteel vooral Strijpe of Streepen genoemd.

Gedurende de tweede wereldoorlog wordt het kasteel gebruikt als distributiekantoor. Voor in het kasteel wonen een paar families. Vanwege de oorlog wordt het kasteel verwaarloost en er wordt aan slopen gedacht. Tijdens de bevrijding in het najaar van 1944 gebruikt de 101ste Airborne Divisie (de bevrijders) het kasteel als hoofdkwartier. In 1956 start de gemeente met het restaureren van het dak. In 1958 komt freule M.E.M. de Girard de Mielet van Coehoorn het kasteel bezoeken en doneert aan Gemeente Sint-Oedenrode een flink bedrag voor onder enkele voorwaarden:
- bij het kasteel mag niet meer gebouwd worden
- het kasteel mag niet verkocht worden aan particulieren
- het kasteel moet een sociaal-culturele bestemming krijgen en
- in het kasteel moet tot in lengte van jaren de herinnering aan de familie De Girard de Mielet van Coehoorn levendig houden.


Langs de Martinuskerk van de Parochie Heilige Oda Sint-Oedenrode werd het centrum van Sint Oedenrode verlaten. Daarop voerde de route over de fraaie begraafplaats die achter de kerk lag. Langs de Goede Herder kerk werd Sint Oedenrode verlaten.

Airbornepad

Sint Lambertuskerk te Veghel Verder voerde de route deze dag over de Schijn­del­se Heide, langs afvalberg De Vlagheide dat nu een na­tuur­ge­bied is en door bosgebied Eerdse Bergen.

In het kader van de Operatie Market Garden werd op de Vlagheide tijdens de Tweede Wereldoorlog door de geallieerden een vliegveld aangelegd dat in februari 1945 werd geopend. Na de bevrijding werd dit vliegveld overbodig. Het terrein bleef in gebruik door militairen. Daarna werd een grote vuilstortplaats op het terrein aangelegd. Deze werd echter in 2004 weer gesloten. Het gebied wordt nu herontwikkeld.

In Eerde stopten de anderen bij het Air­bor­ne­mo­nu­ment. Omdat ik de hele route wil lopen liep ik nu alleen verder. Over de oude goederenspoorlijn werd eerst de A50-snelweg gekruist. Later werd de Zuid-Willemsvaart bereikt en overgestoken. Op de Markt in Veghel was het eindpunt voor deze dag. Voordat ik mij bij de andere voegde, liep ik nog wat rond en kwam daarbij langs de Rooms Katholieke Sint Lambertus kerk en een moskee. Opnieuw was het een warme dag geworden.

Samen dineerden we bij een restaurant aan de Markt in Veghel.
naar de top van deze pagina

Henri Floor