eerste dag NS wandeling IJsselvallei fotoreportage alle foto's in het klein van de tocht diavoorstelling foto's nabestellen de ingetekende route zoals deze op www.afstandmeten.nl staat overzicht 	van de NS-wandelingen Terug naar de homepage van Henri Floor NS wandeling IJsselvallei

NS wandeling IJsselvallei Op dinsdag 3 juli 2012 liepen we in De­ven­ter eerst in rondwandeling. We zagen talrijke mooie gevels. De grote kerk was gesloten wegens renovatie. Maar de kerk hadden we nog niet zo lang geleden al be­zich­tigd van­we­ge de begrafenis van een oom. De 5 km lange rondwandeling werd uiteindelijk ingekort, mede van­we­ge de warm­te en de te verwachte warm­te in de loop van de dag.

De­ven­ter is een van de oudste steden van Nederland en heeft een rijk historisch verleden. Al in de 8e eeuw was hier een handelsnederzetting, die zich snel ontwikkelde tot een van de weinige grote vroeg­mid­del­eeuw­se steden. In de 10e eeuw begon de grote opleving van de handel voor De­ven­ter. Deze zette door tot ver in de late mid­del­eeu­wen. De­ven­ter was een prominent lid van het Han­ze­ver­bond en mocht zich zelfs Kei­zer­lij­ke Vrije Han­ze­stad noemen. De kei­zers­kroon siert dan ook nog steeds het stadswapen. De­ven­ter was vooral in de 14e en 15e eeuw belangrijk als jaar­markt­stad. De stad werd ht ontmoetingspunt voor handelaren die overal vandaan kwa­men. Het oude De­ven­ter is goed te zien in de buurten het Bergkwartier en het Noorderbergkwartier, op de pleinen het Grote Kerkhof en de Brink.

We liepen weer naar het voetveer en pakte de route hier op. We liepen echter niet over het verharde voetpad maar een graspad dicht langs de IJssel. Bij het naderen van de jachthaven moesten we dat pad echter verlaten.

NS wandeling IJsselvallei Verderop, toen de doorgaande verkeersweg scherp naar rechts afsloeg, verlieten we de weg en volgden een graspad naar de IJssel. Dit pad volgden we een paar kilometer. Ter hoogte van het kleine Blokhuis, het voormalige caf Blokhuis te Terwolde, aan de overzijde van de IJssel, sloegen we eerder af dan we verwacht hadden. Dat had te maken met zand­win­ning hier in de uiterwaarden.

Verderop staken we de N337 over. Dat is ter hoogte van Diepenveen. We kwa­men nu in Rande. Hier was een rustpunt. Coos had deze route al eens met een vriendin gelopen. Toen wij 200 meter voor het rustpunt bij een boer­de­rij bij een bankje kwa­men, stelde ik voor op het bankje te rusten. Maar Coos attendeerde mij op het rustpunt bij de boer­de­rij.

Nu zetten wij koers naar Huize De Haere. Eerst kregen we, vanaf een boog bruggetje fraai uitzicht op De Haere. Verderop kwa­men we bij een folie. Deze oud uitziende rune was pas 150 jaar oud. Toen we de folie betraden begon, onverwachts voor ons, een muziekje te spelen. We konden erbij gaan zitten om de muziek en het gezongen lied rustig in ons te laten opnemen.

NS wandeling IJsselvallei Temidden van het statige groen van landgoed De Haere ligt de gelijknamige havezate. Het deftige landhuis stamt uit de 14e eeuw en kent een rijke geschiedenis van voorname be­wo­ners en wa­pen­ge­klet­ter. De be­ne­den­ver­die­ping van het kasteel is ingericht als uitspanning en kan in die hoe­da­nig­heid bezocht worden.
De gecombineerde strakke Franse en Engelse park­ach­ti­ge tuin van het kasteel is zeker het bewandelen waard. Zeer apart is de zogeheten 'rune-folly' uit 1870. De toen­ma­li­ge kasteelheer liet deze mid­del­eeuws ogende ru­­ne­to­ren aan­leg­gen als tuindecoratie. Voor die tijd een on­be­grij­pe­lijk fenomeen.

Na de zonnewijzer en een oude boom, waaraan aan een tak allemaal tierlantijntjes hingen, kwa­men we in het Ka­pel­bos. Dit particuliere terrein was voor wan­de­laars opengesteld.

De onverharde wegen en paden werden verlaten. Nabij een spoorlijn lagen, aan beide zijden van de weg, nog oude Shermantank Kazematten. Verderop kwa­men we nog langs kasteel Groot Hoenlo. Via Boskamp werd Olst bereikt. Hier liepen we nog even door naar het centrum en dronken er koffie. Met de trein reisden we daarna huiswaarts.

Het waren weer twee prachtige, zonnige dagen geweest met temperaturen rond de 23 graden.

naar de top van deze pagina

Henri Floor