Opening Wersterborkpad

Op vrijdag 27 januari 2012 stonden we al om 5:15 uur op. Niet om een lange wandeltocht te lopen, maar vanwege de opening van het Wersterborkpad. Wij hadden hiervoor een uitnodiging gekregen. En omdat wij goede kontakten met de bedenker van dit pad hadden, namen wij de uitnodiging ik dank aan.

Om 6:15 uur verlieten we ons huis om met de bus naar Amersfoort te reizen. Hier kwamen we om 7:11 uur aan. De trein van 7:08 uur naar Groningen was wat verlaat waardoor we deze trein nog net konden halen. We hadden verwacht de trein van 7:38 uur uit Amersfoort te nemen en dan moesten we in Zwolle overstappen op de stoptrein naar Beilen. Toen we dan in Zwolle aankwamen, stapten we uit, maar het bleek dat de trein waar ik inzat vanaf Zwolle verder reed als stoptrein. We stapten weer in en troffen daarop vijf bekenden die hetzelfde reisdoel hadden. En dat was het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Toen ik vroeg of zij ook in Beilen zouden uitstappen antwoordden zij, dat ze naar Assen reden en daar met een bus werden opgehaald. Toen vroeg ik natuurlijk of ik ook met die bus mee kond rijden. Zij dachten dat dat wel zou lukken en ik reed met hen mee naar Assen.

In Assen moesten we een halfuurtje op de bus van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork wachten. Het bleek dat niet een bus kwam, maar een busje met 8 zitplaatsen. Samen met de vijf anderen waren we met z'n zessen. Nadat we om 8:50 uur waren ingestapt werd even later de vraag aan de chauffeur gesteld waarom hij niet wegreed. Het bleek dat hij niet voor 9 uur mocht wegrijden. Het kon zijn dat nog anderen mee zouden rijden die vanuit Groningen met de trein zouden aankomen. Voor mij was het nu even spannend. Want als er meer dan twee personen zouden komen, dan was het de vraag of ik mijn plaats zou moeten afstaan. Gelukkig voor mij kwam er niemand meer bij.

Als ik niet met de anderen was meegereisd, dan was ik in Beilen uitgestapt en vandaar verder gereden met de bus naar Hooghalen en de laatste 2 km te voet hebben afgelegd. Nadat we in het Her­in­ne­rings­cen­trum Kamp Westerbork waren aangekomen, werden we rond 9:45 uur door de ceremoniemeester geļnformeerd over het programma voor deze dag. Met de bus zouden we naar de spoorlijn in Hooghalen rijden naar een plek die zo dicht mogelijk bij het voormalige station Hooghalen lag. Tot 1942 moesten de Joden, die met de trein in Hooghalen arriveerden, lopend naar het kamp Wes­ter­bork gaan. En de route die de Joden destijds liepen, liepen wij nu na. In 1942 werd een spoor­lijn­tje van Hooghalen naar kamp Westerbork aan­ge­legd en werden de Joden rechtstreeks het kamp ingereden.

Nadat wij weer in het Herinneringscentrum Kamp Wes­ter­bork waren gearriveerd, liepen we in de richting van het kampement naar de plek waar het Westerborkpad-monument zou worden onthuld. Onderweg hier naartoe werd halverwege nog een gedicht voorgedragen. Bij de monument aangekomen werden er eerst nog enige toespraken uitgesproken alvorens het monument werd onthuld.

Nu stond op het programma dat we weer terug gingen naar het Herinneringscentrum Kamp Wes­ter­bork. Ik koos ervoor om het kampement nog wat verder te verkennen. Op 7 februari 1998 was ik hier voor het laatst met een FLAL tocht vanuit Assen. Zo zag ik nog de 102.000 paaltjes, die elk een vermoorde persoon betrof. Verderop zag ik de rails met kromming en langs het kampement liggen de Sterrewacht-telescopen. Via het Melkwegpad liep ik weer terug naar het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Ik kocht nog het Westerborkpad wandelboekje voor de speciale prijs van € 15,-. Een wandelaar, die met de auto was, bracht mij naar het centrum van Hooghalen, waar ik met de bus naar Assen reed. Op het moment dat de bus bij station Assen ar­ri­veer­den kwam ook net een intercity naar o.a. Amersfoort aangereden en deze trein haalde ik ook nog. Daarna reisde ik verder huiswaarts.

Op de website www.bestgenog.nl van Appie en Jannie staat een verslag in woord en beeld van de opening van het Westerborkpad van Anne en Anneke Molenaar.

Henri Floor