Vorig WS78 verslag Volgend WS78 verslag. de ingetekende route zoals deze op www.afstandmeten.nl staat Terug naar de homepage van Henri Floor Terug naar de overzicht van alle WS78 wandeltochten 2e Meijerijtocht

2e Meijerijtocht
met WS78 vanuit Rosmalen 
op zaterdag 26 november 2011

deze foto is gemaakt 
op 28 juli 2008 
tijdens de wandelling 
over het Peellandpad

kasteel Heeswijk Op zaterdag 26 november 2011 organiseerde WS78 de 2e Meijerij-tocht. De start was vanuit Perron-3 te Rosmalen. Ruim voor negen uur werd er weer gestart. Spoedig werd de spoorlijn Den Bosch-Nijmegen overgestoken Op korte afstand liepen we parallel aan de Deken van Roestellaan en vervolgens werd koers gezet naar de A59-snelweg. Toch duur­de het nog ongeveer 8 km voordat de snelweg werd overgetoken. Tot die tijd voerde route tussen de spoorlijn en de snelweg.

Nabij de snelweg werd de eerste zand­vlak­te, zand­verstuiving Ros­ma­len gekruist. Niet iedereen was e­ven dol op deze zandvlakte, want di­ver­se wan­de­laars liepen liever door het naburige bos. Door bosgebied liepen we even parallel aan de A59-snelweg.
Via een klaphek kwamen we door het gebied Hei en Wei, een wa­ter­win­ge­bied van Brabant Water overgaand in bosgebied Nulandsche Hei­de. Nabij de spoorlijn was nog een zandvlakte en middels een slinger werd hier volop gebruik van gemaakt. Na de Nulandsche Heide werd nabij Recreatiepark 't Heike de A59-snelweg gekruist. Nu dwaal­den we door buitengebied van de plaats Vinkel. In deze plaats was ook de soeppost gelegen. De afgelegde afstand bedroeg hier 11 km.

2e Meijerijtocht
met WS78 vanuit Rosmalen 
op zaterdag 26 november 2011

deze foto is gemaakt 
op 28 juli 2008 
tijdens de wandelling 
over het Peellandpad

kasteel Heeswijk Nu kwamen we door een gebied waar Napoleon is de 19 eeuw ook al was geweest. Daarna kwamen we ook nog langs ster­ren­wacht Halley. Deze dag voerde de route trouwens vaak over graspaden. Later kwamen we door buurtschap Munnekens Vin­kel
Via buurschap Donk (nabij Loosbroek) en Heibloem werden de Heeswijksche bossen bereikt. Hier was ook de grote rust in cafť Stanserhorn. Er was nu ruim 21 km afgelegd. Verder dwaalden we door de Heeswijksche bossen. Nabij buurtschap Kameren werd koers gezet naar kasteel Heeswijk. Kasteel Heeswijk was deze wandeldag, evenals zondag 27 november open van 13-16 uur voor Sinterklaasfans uit het hele land en van elke leeftijd. Daardoor was het niet verwonderlijk om hier ook wandelaars van de 2e Meijerijtocht aan te treffen. Er waren zelfs wandelaars die met een zwarte piet op de foto werden gezet.

2e Meijerijtocht
met WS78 vanuit Rosmalen 
op zaterdag 26 november 2011

deze foto is gemaakt 
op 28 juli 2008 
tijdens de wandelling 
over het Peellandpad

kasteel Heeswijk Een stuk nostalgie met enorme historische waarde.
Laat in de 11e eeuw werd begonnen met de bouw van kasteel Hees­wijk. Op dat moment was het een z.g. Motte kasteel. Dat wil zeggen een soort ronde aarden terp met een toren daarop. Omringd door een gracht.
Halverwege de 12e eeuw werd het kasteel voor het eerst bewoond door graaf Almericus van Heeswijk. In de loop der eeuwen wisselde het kasteel regelmatig van eigenaar, werd verbouwd, uitgebreid en keer op keer aangepast aan de eisen van de tijd.
Zo doorstond het kasteel bestormingen door "De Geldersen en De Gulicken" in de 14e eeuw, en lukte het zelfs Prins Maurits tijdens de Nederlandse Opstand in de 17e eeuw niet om het kasteel in te nemen. De eerste die het lukte om Kasteel Heeswijk te veroveren was Prins Frederik Hendrik in het jaar 1629 tijdens het beleg van Den Bosch.
In juli 1672 neemt de Zonnekonig, Lodewijk de 14e, zijn intrek in het kasteel en sluit daar het Verdrag van Hees­wijk.
Kasteel Heeswijk komt in de 18e eeuw door huwelijk in bezit van de familie Speelman die het in 1834 verkopen aan Baron Andreas van den Bogaerde van Terbrugge, gouverneur van Brabant.
De familie van den Bogaerde blijft in het bezit van Kasteel Heeswijk tot het in 1974, na het overlijden van Baron Guillaume (Baron Willem) van den Bogaerde van Terbrugge in handen komt van de Stichting Kasteel Heeswijk die door de Barones, Albertine van Heeckeren van Kell, in het leven geroepen is om de toekomst van het kasteel veilig te stellen.


2e Meijerijtocht
met WS78 vanuit Rosmalen 
op zaterdag 26 november 2011

deze foto is gemaakt 
op 28 juli 2008 
tijdens de wandelling 
over het Peellandpad

Huize Assendelft De wandeling voerde verde naar de Leigraaf, die ook werd overgestoken. Nabij de N279 wordt het riviertje Aa overgestoken en even gevolgd. De N279 loopt langs de Zuid Willemsvaart. Maar het ka­naal zelf zagen we niet. Nu kwamen we langs Middelrode. In mijn tienerjaren woonde ik niet zo ver hier vandaan, namelijk in Vught. Mijn vader had destijds zijn werk in het buitengebied van Mid­del­ro­de. We kwamen niet langs de werklocatie van mijn vader. Die was aan de andere zijde van de Zuid Willemsvaart gelegen.

In bosgebied Seldensate zagen we nog restanten van het voormalige kasteel. Daarop kwamen we in Berlicum. Nabij de Sassenheimseweg was de kof­fie­post. De Sassenheimseweg deed mij denken aan het feit dat WS78 op 24 november 2012 een tocht vanuit Sassenheim organiseert. Na de koffiepost kwamen we nog langs de RK Petrus kerk

2e Meijerijtocht
met WS78 vanuit Rosmalen 
op zaterdag 26 november 2011

deze foto is gemaakt 
op 28 juli 2008 
tijdens de wandelling 
over het Peellandpad

ruÔne Seldensate Op 1 januari 2012 fuseren de parochie van Sint Petrusí Stoel van AntiochiŽ te Berlicum en de parochie van het Al­ler­hei­ligst Sacrament te Middelrode. De naam van de nieuw gevormde parochie is Sint Norbertus.

Berlicum werd in noordwestelijke richting verlaten. Door na­tuur­ge­bied De Wamberg werd de Groote Wetering bereikt. Bij het Torenstraatje staken we de Groote Wetering over en volg­den we de andere zijde van dit riviertje zodanig, dat we ach­ter­op komende wandelaars konden zien lopen. We kruisten het gebied Coudewater.

Coudewater was vroeger een dubbelabdij van de orde der Bir­git­tij­nen. In Nederland was dit het eerste klooster van deze orde. In 1434 werd het gesticht door Milla de Kampen en Peter de Gorter. Peter de Gorter had een vi­si­oen gehad, waarin hij een uit bijenwas ver­vaar­digd dubbelklooster had gezien. In het boek van Marie van Oss werd dit visioen voor het eerst beschreven in de kroniek.

2e Meijerijtocht
met WS78 vanuit Rosmalen 
op zaterdag 26 november 2011

deze foto is gemaakt 
op 28 juli 2008 
tijdens de wandelling 
over het Peellandpad

met gras begroeide brug over de Aa nabij Berlicum Bij afslag 48 van de A59 kruisten we deze snelweg. Het was nu niet ver meer naar de finish. Bij de De­ken van Roestellaan aangekomen volgden we deze weg aan de westelijke zijde. Op de heenweg hadden we deze weg langs de oostzijde gevolgd. De GPS gaf 39,3 km aan terwijl de routebeschrijving 39,7 km aangaf. Het was een hele aardige route geworden.

Bij de finish vroeg nog een wandelaar aan Coos of Coos nu een verslag van deze tocht ging schrijven en voor de fotoreportage zou zorgen. Want, o ja, dat had ik nog niet verteld, ik heb zelf deze tocht niet gelopen vanwege een knieblessure. Maar de op­mer­king van die wandelaar deed bij mij het idee op­ko­men om toch een verslag van deze tocht te maken. De foto's in dit ver­slag heb ik op 28 juli 2008 ge­maakt tijdens de eerste etappe van het Peellandpad. Het IVV-nummer was 11302.
naar de top van deze pagina

Henri Floor