Vorig WS78 verslag Volgend WS78 verslag. Foto's na afloop van de tocht alle foto's in het klein van de tocht diavoorstelling foto's nabestellen de ingetekende route zoals deze op www.afstandmeten.nl staat Terug naar de homepage van Henri Floor Terug naar de overzicht van alle WS78 wandeltochten Brabantse Meierij-tocht vanuit Vught nagelopen

de 40 km lange Brabantse Meierij-tocht vanuit Vught nagelopen op GoedeVfrijdag 2 april 2010 Op zaterdag 16 januari 2010 organiseerde WS78 de Brabantse Meierij wandeltocht vanuit Vught. Coos had toen niet meegelopen vanwege de verwachte galdheid. Wij liepen deze tocht na op Goede Vrijdag 2 april 2010. Het bedrijf waar ik bij werk was, evenals een groot aantal andere bedrijven, gesloten en daar konden wij deze dag mooi van profiteren met een wandeling. Bovendien was voor deze dag beter weer voorspeld dan de daarop volgende zaterdag.

De start was vanuit Zaal Rozenoord aan de St. Elizabethstraat. Wij kwamen hier rond 7:55 uur aan, De zaal was nu gesloten en we begaven ons dan ook meteen op pad. Vrij snel kwamen we langs de RK Sint Petrus kerk. Dit was een imposant grote kerk. Daarna kwamen we op korte afstand langs de PKN-kerk met de grote Sint Lambertustoren We sloegen af over de Paardensteeg. Hierlangs stonden talrijke flats, sommige met doorkijkjes. We liepen onder de afrit van de A2 door. Vervolgens staken we de Dommel over en betraden gelijk daarna Het Bossche Broek. Op 16 januari waren een tweetal parkoerswijzigingen doorgevoerd vanwege de sneeuwval en de daaruit voorvloeiende gladde passages. Een rondwandeling door de Bossche Broek was er één van. Wij hadden van een bestuurslid de oorspronkelijke route aangevraagd en gekregen, waarvoor nog onze hartelijke dank. Wij volgden nu de Dommel over een graspad.


de 40 km lange Brabantse Meierij-tocht vanuit Vught nagelopen op GoedeVfrijdag 2 april 2010 Bij Den Bosch aangekomen hadden we fraai uitzicht op de ommuurde omwalling. Eenmaal troffen we hierop nog oude kanonnen aan. Verderop kregen we uitzicht op een groot, rond gebouw, het Kruisbroedershof
De Kruisbroedershof en naaste omgeving is een merkwaardige buurt met een geheel eigen sfeer, onstaan door de vestiging der Kruisheren, in Den Bosch meestal Kruisbroeders genoemd. In 1309 hadden zich aan de Verwersstraat enige jongemannen gevestigd met de bedoeling gezamelijk een godvruchtig leven te leiden. Zij noemden zich Bogarden en kunnen misschien het best getypeerd worden als mannelijke begijnen; het waren dan ook geen eigenlijke kloosterlingen. Het Oud Bogardenstraatje in de Verwerstraat herinnert nog aan hun verblijf aldaar. Zij verdienden de kost met weven. In 1439 namen zij de regel en de kleding aan van de Derde orde van St. Franciscus en werden daardoor kloosterlingen. Maar enkele van hun paters en broeders verlangden naar een strengere regel; uiteindelijk werden deze laatsten opgenomen in de orde der Kruisheren. Zo ontstond het ongewoon verschijnsel van twee kloosterorden in één klooster. Na 1469 hebben de Kruisheren tengevolge van onenigheid het Bogardenklooster verlaten: in genoemd jaar werd hen een ruim terrein bij de Sint Jorisstraat geschonken. Zij bouwden daar hun kapel en klooster. Die kapel bestaat nog altijd, het is het hoogkoor der tegenwoordige Sint Catharinakerk, zo genoemd naar de patrones der oorspronkelijke kloosterkapel. De naam Kruiskerk dankt zij aan die vroegere aanwezigheid der Kruisbroeders. In 1629 moesten deze laatsten Den Bosch verlaten, zij vestigden zich voorlopig in Schijndel. Met andere kloosterlingen en seculiere geestelijken bleven er ook, tegen de strenge plakkaten in, enige Kruisbroeders achter om in 't geheim de verboden kerkdiensten te houden.

de 40 km lange Brabantse Meierij-tocht vanuit Vught nagelopen op GoedeVfrijdag 2 april 2010 Aan het einde volgde we asfaltfietspaden langs met riet omzoomd water. Na een brug volgden we de waterkant langs bebouwing. Aan het einde van de Pettelaarse plas hadden we bij een Shell-benzinepompstation onze eerste rust en dronken er koffie. De afgelegde afstand bedroeg 7 km.

We staken de A2-snelweg over en dwaalden nu door bosgebied van Landgoed Pettelaar. We kruisten de N617/ Bosschebaan waar we eerder al even langs gelopen hadden toen we de A2-snelweg overstaken. Verderop voerde de route fraai over dijken, alsof er een rivier langs liep of had gelopen. Er bleek ook een rivier langs gelopen te hebben, namelijk een dode arm van de Aa. Op 13 km hadden we onze twee rust. Deze was fraai gelegen in het Van Orrikes theehuisje te Den Dungen. Deze lokaliteit was sinds 1 april geopend. We dronken er koffie en lieten een zelfgebakken appeltaartje goed smaken.
Van Orrikes`theehuisje.
In Den Dungen, aan de rand van `s-Hertogenbosch, ligt landelijk aan `n mooie dijk dit gezellig theehuis met terras. Als het weer wat minder is kan je ook binnen terecht. De sfeer van Van Orrikes`theehuisje straalt gemoedelijkheid uit en de inrichting is wat uit de vervlogen jaren. Met veel plezier serveren zij de koffie, thee en de diverse warme en koude dranken. Hierbij kan je ook genieten van de eigen gebakken appeltaart. Als het seizoen het toelaat hebben ze ook vruchtenbowl. Dit jaar hebben ze ook bruine en witte worstenbroodjes met het vlees van Duke of Berkshire.
Het geheim van de uitmuntende vleeskwaliteit met superieure smaak van dit authentiek “zwien van vruger” zit in de unieke combinatie van het wereldberoemde Engelse Berkshire ras met andere Engelse varkensrassen. Berkshire varkens zijn duidelijk herkenbaar door hun overwegend zwarte kleur, witte poten en snoet en ook een wit puntje aan hun staart.
de 40 km lange Brabantse Meierij-tocht vanuit Vught nagelopen op GoedeVfrijdag 2 april 2010 We vervolgden ons pad en kwamen langs een aantal wielen. Na onze rust in het Van Orrikes theehuisje sprak ons het Van Orrikes wiel nu het meeste aan. We liepen hier volgens de kaart op zeer korte afstand langs de Zuid Willemsvaart, maar het kanaal zelf zagen we niet. Wel zagen we auto's aan de overkant van het kanaal rijden. Later zagen we daarachter ook nog een toren, dat op een watertoren leek. We volgden nu meerdere asfaltwegen en kwamen daarbij o.a. over het grondgebied van de plaats Berlicum. Verderop liepen we langs de Braakveld Hoeve en Zorgkwekerij Lieseind. Uiteindelijk kwamen we in Schijndel waar op 16 januari de grote rust was in café zaal De Kikvorsch. Nu was het café gesloten. Alleen de deuren van de nooduitgang stonden open. Niet ver hier vandaan hielden we een rust in cafetaria De Stoofpot. De afgelegde afstand bedroeg hier 23 km.

Na een welverdiende rust vervolgden we ons pad. Maar eerst liepen we naar de RK parochiekerk Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans. We brachten een bezoek aan de kapel. Naast de kerk was de toegang naar de begraafplaats. Bij de ingang stond aan weerzijden een engel. We kwamen nu bij de tweede lus, die op 16 januari uit de route was gelaten, namelijk ommetje Weidonk. Dit was een mooie route over af en toe smalle paden langs weilanden. Vanaf 1 maart was er weliswaar broedseizoen. We besloten om te kijken tot hoever we konden lopen, want normaliter staat er dan een hekwerk waar je niet langs kan. Maar dat bleek hier niet het geval te zijn, zodat we toch de hele route van het ommetje Weidonk konden lopen.
de 40 km lange Brabantse Meierij-tocht vanuit Vught nagelopen op GoedeVfrijdag 2 april 2010
Weidonk wordt al genoemd in stukken uit 1370 en 1411. Een ’donk’ is een zandige opduiking in een moerassig gebied. Door de aanwezigheid van dergelijke hogere ‘kopjes’ of ‘donken’ was dit lage moerassige gebied toch geschikt voor bewoning. Aan het markeren door boeren van hun grondeigendom met populieren, vanaf de achttiende eeuw, danken we het prachtige kleinschalige coulissenlandschap, zo kenmerkend voor de omgeving van Schijndel.
We kwamen bij de Beeksche waterloop. Aan het begin van een smal pad langs deze beek stond een bankje, waarop wij een rust inlasten. Hier liep ons pad over een smal pad langs deze loop.
De Beeksche Waterloop, van het Wilhelmina Kanaal tot aan de Geelders, is in 1997 gegraven in het kader van de ruilverkaveling. Wateraanvoer is de hoofdfunctie van deze 20 kilometer lange waterloop. Daarnaast heeft de Beeksche Waterloop de functie verschillende natuurgebieden met elkaar te verbinden middels een ecologische verbindingszone. Tijdens de aanleg van de waterloop zijn reeds tientallen landschapselementen gerealiseerd, hoofdzakelijk poelen omgeven door gras met opslag op een klein perceel. Een ecologische verbinding tussen deze elementen en nabij gelegen natuurgebieden ontbreekt nog. De Beeksche Waterloop stroomt door gemeenten Sint Oedenrode, Nuenen en Schijndel.

de 40 km lange Brabantse Meierij-tocht vanuit Vught nagelopen op GoedeVfrijdag 2 april 2010 Er werd nu koersgezet naar Gemonde. In het centrum van Gemonde liepen we even van de route af om de parochiekerk Sint Lambertus beter te zien en te fotograferen. In Zaal De Schuif te Gemonde hadden we onze zesde en laatste rust. De afgelegde afstand bedroeg hier 30 km. Na de Wielse Hoeve kregen we zicht op korenmolen Genenberg. Coos zag hier een afslag over het hoofd en ik zei in eerste instantie niets omdat ik een foto van de molen wilde maken. Daarna liepen we terug en volgden de route nu naar de rivier de Dommel bereikt. We liepen naar een stuw en staken de Dommel over. Daarop werd landgoed Zegenwerp bereikt.
Er bevinden zich 6 mammoetbomen op het landgoed Zegenwerp in Sint-Michielsgestel. Het is een landgoed met een gevarieed bestand aan naaldbos, loofbos, broekbos en een arboretum met ondermeer zomereik, grove den, ruwe berk, zwarte els, robinia, grauwe wilg, meidoorn, rododendron, Hollandse linde, Thuja en de mammoetboom. Het geheel dateert uit de periode 1850-1896, hoewel ook gedeeltes dateren van voor 1850. De mammoetbomen zijn zeker na 1852 aangeplant, daar de soort dan pas werd ontdekt in zijn gebied van origine. De grootste boom is vermoedelijk rond 1900 aangeplant.
Een km voor het einde kwamen we nog langs kasteel Maurick. We liepen nog de binnenplaats op. Verderop staken we de A2-snelweg over. Even later kwamen we nog langs een AH. We hadden trek gekregen en besloten de grootgrutter met een bezoek te vereren. Even na half zeven werd de finish bereikt. We hadden we tocht in ruim 10½ uur afgelegd. En dan te bedenken dat ik een week tevoren zonder Coos een 60 km bij de FLAL in 10¼ uur had afgelegd. Het was een geslaagde tocht geworden.

De achtergrond informatie bij dit verslag staat niet bij het verslag van 16 januari en omgekeerd.
naar de top van deze pagina

Henri Floor