Vorig WS78 verslag Volgend WS78 verslag. Foto's na afloop van de tocht alle foto's in het klein van de tocht diavoorstelling foto's nabestellen Terug naar de homepage van Henri Floor Terug naar de overzicht van alle WS78 wandeltochten Gijsbrecht van Aemstel-tocht met WS78 vanuit Amsterdam-Zuidoost
de 40 km lange 
Gijsbrecht van Aemstel-tocht 
met WS78 vanuit Amsterdam-Zuidoost
op zaterdag 14 november 2009

graffiti op steunpilaren van brug van de Meikerkdreef over het Meibergpad Op zaterdag 14 november 2009 organiseerde WS78 de Gijsbrecht van Aemstel-tocht. De startlokatie was vanuit Café-restaurant De Houten Vier van open Golfclub Olympus in Amsterdam-Zuidoost. Meteen na de start staken we een verkeersweg over en dwaalden door natuurterrein Klarenbeek. De route voerde hier over smalle paden en over knuppelbruggetjes. Dat zorgde natuurlijk meteen al voor filevorming en vertraging.
Klarenbeek is een afwisselend veenlandschap met kleine landschapselementen, zoals bloemrijk hooiland, struweel, rietmoeras, knotwilgen, poelen en slootjes. Hier komt het Oudhollands cultuurlandschap, zoals dat in de 11e tot en met de 16e eeuw in deze omgeving is ontstaan weer tot leven. Lopend over zandpaden en knuppelbruggetjes waan je je gemakkelijk in een andere wereld.
Het rietmoeras vormt het centrale deel van Klarenbeek. Omdat riet water zuivert, is de waterkwaliteit uitzonderlijk goed en dat is te merken aan de hoeveelheden en variëteit in soorten waterbeestjes. Ook vogels weten het riet zeer te waarderen en zo komt het dat er in de winter regelmatig de roerdomp te horen is en de blauwborstjes het terrein ieder voorjaar weer opzoeken.
Verder zijn er nog een heemtuin en een medicinale kruidentuin die u kunt bezoeken. Beide tuinen zijn ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Daarnaast is er natuurcentrum Zon Alom, waar de vrijwilligers hun thuisbasis hebben, bezoekers informatie kunnen inwinnen over de terreinen en natuur in het algemeen, natuur (educatieve) materialen te koop zijn en tentoonstellingen bekeken kunnen worden.
de 40 km lange 
Gijsbrecht van Aemstel-tocht 
met WS78 vanuit Amsterdam-Zuidoost
op zaterdag 14 november 2009

graffiti op steunpilaren van brug van de Meikerkdreef over het Meibergpad We kwamen uit op een pad voor de spoorlijn van het trajekt Amsterdam-Utrecht. Na de Hogeschool van Amsterdam kwamen we langs het AMC (Academisch Medisch Centrum). Bij NS station Amsterdam-Holendrecht liepen we onder de spoor- en metrolijnen door.
Nu liepen we de wijk Gaasperdam in en volgden allereerst het Meibergpad. Bij een viaduct onder de Meirkerkdreef waren de steunpilaren van de brug opgesierd met graffiti. In Park De Riethoek volgden we trajecten van de ANWB wandelroute Gaasperzoom.
Natuurterrein De Riethoek is een spannend gebied. Het heeft hoge en droge delen waar je zelfs duinplanten kunt tegenkomen. In het voorjaar wemelt het in de poeltjes en sloten van de bruine en groene kikkers en watersalamanders. Daarnaast zijn er lage, natte stukken met moerasplanten en zonnige hooilanden met prachtige wilde bloemen en dicht struikgewas waar onder andere veel zangvogels zich verstoppen. Op deze 'natte hooilandje' voelen beschermde planten als rietorchis en moeraswespenorchis zich thuis, evenals de grote boterbloem.
Een deel van het terrein is gelegen op een oude puinstortplaats. Hierop zijn bomen spontaan gaan groeien, hebben mossen en korstmossen hun plekje gevonden, konijnen en zelfs hagedissen hun woningen gemaakt. En in de herfst kunt u genieten van de grote hoeveelheden paddestoelen, die bezit hebben genomen van de houtwallen en inmiddels zelf een wal hebben gevormd.
de 40 km lange 
Gijsbrecht van Aemstel-tocht 
met WS78 vanuit Amsterdam-Zuidoost
op zaterdag 14 november 2009

langs de Gaasperzoom Bij een school stond een wit/blauw gekleurd kunstwerk dat iets leek op een zittende persoon. Verder voerde de route door het Gaasperpark. Hier werd in 1982 de Floriade georganiseerd en daar waren heden ten dagen nog fraaie tuinschakeringen overgebleven.
In 1972 werd de Floriade ook in Amsterdam gehouden en wel in het huidige Amstelpark. Amsterdam heeft plannen om in 2022 weer een Floriade binnen zijn stadsgrenzen te organiseren en ook weer in Amsterdam-Zuidoost
We liepen hier op korte afstand van de Gaasperplas. Later in de route zouden we daar nogmaals langs lopen. Na de Gaasper camping kruisten we de N236 en de A9-snelweg. Nadat het van de start tot ongeveer 10 uur droog was gebleven, viel nu overvloedig de beloofde regen. Tientallen paraplu's waren al tevoorschijn gehaald, maar nu werd ook de regenkleding aangetrokken. Daarna volgde natuurgebied Bijlmerwijde.
Tussen de Bijlmermeer en de Weespertrekvaart ligt een langwerpig parkgebied, de Bijlmerweide. Er liggen grote weiden met oude boerderijen. Het park heeft een open karakter met ruimtelijke verbindingen naar de Weespertrekvaart en de nog geheel landelijke Gemeenschapspolder daarachter. Karakteristiek zijn de hoge bomen, waarin het hele jaar door de staartmezen vrolijk kwinkeleren.
de 40 km lange 
Gijsbrecht van Aemstel-tocht 
met WS78 vanuit Amsterdam-Zuidoost
op zaterdag 14 november 2009

Oostzijdse molen/Delphine We staken het riviertje de Gaasp over en dwaalden door de westkant van het Telegraafbos.
Het Diemerbos nog een zeer pril bos van ongeveer 94 ha. groot: eiken, essen, wilgen en populieren zijn er geplant. Er ligt ook nog een klein stukje natuurbos in. De koeien die er lopen zorgen dat het gras kort blijft : de bedoeling is dat er een natuurbos ontstaat door bomen die op een natuurlijke manier opschieten uit stukken waar weinig gegraasd wordt.
Het bos (eigendom van Staatsbosbeheer) is in 1993 aangelegd in het kader van de 'Randstadgroenstructuur' De aanleg is gesponsord door het dagblad 'De Telegraaf', vandaar dat het ook wel het Telegraafbos wordt genoemd.
Door het Diemerbos werd de soeppost bereikt aan de rand van riviertje de Diem. Ook kwamen we nog door het Penbos.
Tegen Diemen aan, ten opzicht van het Diemerbos aan de andere kant van de Muiderstraatweg, ligt het 'Penbos': een piepklein moerasgebiedje aan de Diem met één wandelpad. Lepelaars, wilde zwanen, kuifeenden, aalscholvers en rietvogels zoals karekiet en rietzanger worden hier regelmatig gezien. Er is een schuilhut mocht het weer te slecht worden. Er is veel kwelwater, en er groeien planten als dotterbloemen en echte koekoeksbloemen. Het bos zelf bestaat voornamelijk uit elzen. In het midden is ook een aardig stukje 'wetland' met russen, die vooral in het voorjaar mooi kleuren in het riet.
de 40 km lange 
Gijsbrecht van Aemstel-tocht 
met WS78 vanuit Amsterdam-Zuidoost
op zaterdag 14 november 2009

langs het Gein
We staken een spoorlijn en meteen daarop de A1-snelweg over. We bleven de Diem volgen waarbij we ook nog eens door Over-Diem liepen. We bereikten het Amsterdam Rijnkanaal en bij de Muiderbrug liepen we onder de A1-snelweg door. We bleven het Amsterdam-Rijnkanaal volgen tot na de spoorbrug. Nu werd koers gezet naar Driemond. De grote rust was gelegen bij voetbalvereniging Geinburgiain te Driemond.
Het dorp Driemond, gelegen tussen het riviertje De Gaasp en het Amsterdam-Rijn-kanaal, vormt ook een onderdeel van het stadsdeel Zuidoost.
Dit dorp, vroeger deel uitmakend van de gemeente Weesperkarspel, heeft 1500 inwoners. Na de samensmelting met Amsterdam (voorlopig in 1966 en defniteif in 1978) heeft Driemond zijn zelfstandige opstelling en eigen dorpsraad behouden.
Na een welverdiende rust van ongeveer 20 minuten vervolgden we ons pad. De zon was inmiddels doorgebroken, waarop we het fototoestel weer tevoorschijn haalden. Net buiten de toegangshekken van voetbalvereniging Geinburgiain troffen we de Nederbelgen, een echtpaar uit Herniksem, dat onder de rook van Antwerpen in Belgie ligt. Nu was deze tocht dit keer dus ook een internationale tocht geworden. Na de rust slingerde de route nog even door Driemond. We staken de Gaasp over en volgden de Gaasp daarna noordwaarts. We sloegen af over een fietspad en bereikten daarop weer de Gaasperplas. Door bosgebied Gaasperzoom werd het riviertje de Gein bereikt. de 40 km lange 
Gijsbrecht van Aemstel-tocht 
met WS78 vanuit Amsterdam-Zuidoost
op zaterdag 14 november 2009

langs het Gein
Ten zuiden van de Gaasperplas lag lange tijd nog een opgespoten terrein van ca 45 ha. braak. Dit terrein, de "Gaasperzoom", bestond oorspronkelijk uit een mengsel zand (van de omgeving en van elders), klei en kalkarme én kalkrijke grond. Hierdoor is er een gevarieerd plantenleven ontstaan, dat op zijn beurt weer de nodige vogels aantrekt. Tijdens de braakligging is er een ruigte ontstaan met een begroeiing van oude wilgen, meidoorns, eiken, gelderse roos en duindoorns, die in de uiteindelijke inrichting van het terrein deels behouden is gebleven. Bloemen als dag- en avondkoekoeksbloemen, duizend guldenkruid en rietorchis, distels met daaromheen zwermen putters en groenlingen, laag-waterpartijen waarin onder ander de pijlstaart- krak- en zelfs ooit eens een keer een krooneend (toen kwamen de vogelaars van heinde en ver) kunnen worden waargenomen. Er is ook een lepelaar gesignaleerd. 'En zomers klinkt in de hogere populieren de roep van de koekoek.'
Het brede water met zijn natte oevers en rietzomen is een onderdeel van de ecologische verbinding van het IJ-meer en de polder 'De Ronde Hoep' : de natuurboog. Als verbinding tussen de Gaasperzoom en de Hoge Dijk is er langs de huizen van de wijk Gein 4 een nieuwe natte natuurstrook aangelegd. Er is een water gegraven en de kades zullen geleidelijk oplopen en uiteindelijk een 'bloemrijk grasveld' bevatten.
In de Gaasperzoom werden maar liefst 300 verschillende planten waargenomen, waaronder de viltige Bastererdwederik, Duizendguldenkruid, de late en Canadese Guldenroede, kleine Leeuwentand, grote Lisdodde, Moeraspirea, zwarte Nachtschade, Reuzenbalsemien, Pastinaak, Timoteegras en de geknikte Vossenstaart.
de 40 km lange 
Gijsbrecht van Aemstel-tocht 
met WS78 vanuit Amsterdam-Zuidoost
op zaterdag 14 november 2009

langs het Gein in Abcoude Lopend langs de Gein kwamen we langs de Broekzijder molen. Via een voetgangersbrug staken we het Gein over. We bleven echter wel het Gein volgen in de richting van Abcoude. We liepen over de spoortunnel nabij NS abcoude. Ikzelf rijd hier door de week elke dag door deze spoortunnel. Het voormalige stationsgebouw van Abcoude lag er nu troosteloos bij. Door de bouw van de spoortunnel onder het Gein is er een nieuw station aan de andere kant van de spoortunnel gebouwd.
In het centrum van Abcoude staken we het riviertje Gein over. Over een slingerende weg liepen we over het Kerkplein. We waren hier deze wandeldag al eerder geweest. Namelijk met bus 120. Vanaf NS Breukelen waren we naar de start gereden omdat voor de startlokatie een bushalte was. Vanaf NS Amsterdam-Holendrecht was het 2200 meter lopen naar de start en vanaf NS Abcoude was het 1500 meter.

Buiten het centrum van Abcoude liepen we langs het riviertje de Angstel dat naar het Abcoudermeer liep. Wij kwamen daar even later ook langs. In een wijkje met de laatste huizen van Abcoude kwam uit een huis een echtpaar gelopen en zij volgden even ons traject. Een buurtbewoner vroeg even later aan hen of ze ook meededen aan de 40 km lange wandeltocht, hetgeen ze onder gelach bevestigend beantwoorden.

de 40 km lange 
Gijsbrecht van Aemstel-tocht 
met WS78 vanuit Amsterdam-Zuidoost
op zaterdag 14 november 2009

langs de Koningsvaren te Abcoude Toen we de Abcouderstraatweg overstaken en langs het Abcoudermeer liepen, begrepen we, dat het golfterrein aan onze rechterhand, behoorde tot het golfterrein vanwaar deze ochtend de start van onze wandeling was. We volgden nu de Amstel of was het de Holendrecht en liepen onder de A2-snelweg door. We kregen meerdere keren uitzicht op de Amsterdam Arena en de hoge kantorenkolossen die hier vlakbij staan. Op één van de kantoorkolossen stond ABN-AMRO vermeld.

Nadat we een eenvoudig pontje, dat buiten bedrijf was, hadden gepasseerd, werden we door de twee parkoersbouwers ingehaald. De jongste van de twee was benieuwd wat we van de tochten vonden. Zo hoorden we van hem dat deze tocht eigenlijk in het AMC was ontstaan. Zijn zoon Thijs had ongeveer 150 dagen in het Ronald McDonald Huis verbleven waarbij hij ook in de directe omgeving verbleef. Deze wandeltocht wilde hij dan ook opdragen aan Thijs.
Direct naast het AMC staat het Ronald McDonald Huis. Dit is een familieverblijf voor ouders van patiëntjes die zijn opgenomen in het Emma Kinderziekenhuis AMC. Als uw kind een ingrijpende behandeling moet ondergaan, is het vanzelfsprekend dat u dicht in de buurt wilt blijven. In het Ronald McDonald Huis kunt u overnachten, om op ieder gewenst moment uw kind te bezoeken. Eén ouder mag in beginsel altijd naast het kind overnachten op de verpleegafdeling. Wanneer dat een te zware belasting wordt, is het Ronald McDonald Huis vaak een handige oplossing. En als een van beide ouders bij het kind overnacht, kan de partner in het Ronald McDonald Huis terecht. In het weekend kunnen broertjes en zusjes er eveneens overnachten.
de 40 km lange 
Gijsbrecht van Aemstel-tocht 
met WS78 vanuit Amsterdam-Zuidoost
op zaterdag 14 november 2009

langs de Holendrecht We hoorden ook dat de tocht oorspronkelijk 42 km lang was en naar Ouderkerk aan de Amstel zou liep, zoals ook in het infobulletin stond. Maar in dit jaargetijde wilde de organisatie het liefste een afstand van maximaal 40 km. Omdat we zelf weten hoe moeilijk het kan zijn om maar even 2 km van de route af te halen werd de route uiteindelijk 4 km korter. Mijn GPS apparaat gaf bij de finish 38,3 km aan. Daarna werd de koffiepost bereikt. Na de koffiepost liepen we onder de A9-snelweg door en liepen daarop langs de oevers van de Ouderkerkerplas. Daarbij liepen we nog over twee lange loopbruggen voor wandelaars.
Een plas ontstaan door zandwinning, daardoor erg diep en op veel plaatsen ongeschikt om te zwemmen, maar wel zeer aantrekkelijk voor watervogels. Vooral in de winter kunt u er duizenden vinden : brilduikers, kuif- krak- en slobeenden en vele smienten. Er wordt veel overwinterd: daarom zijn de paden aan de zuid- en oostzijde van 15 oktober tot 15 april afgesloten. Vanuit de vogelobservatiehutten zijn ze wel te bewonderen. Typisch voor deze plas is de oeverzwaluwwand : gemetseld in het zuidoosten van de plas.
In het moerasje aan de zuidoostkant vindt u in het voorjaar koekoeksbloemen, rietorchissen en ratelaars. In de rietzomen nestelen futen, waterhoentjes en meerkoeten, op de paaltjes in het water drogen aalscholvers nogal eens hun vleugels.
de 40 km lange 
Gijsbrecht van Aemstel-tocht 
met WS78 vanuit Amsterdam-Zuidoost
op zaterdag 14 november 2009

Elizabeth hoeve, fruitpost Bij boerderij Elizabeth Hoeve was nog de fruitpost. Hier kregen we een banaan. Daarna liepen we nog eenmaal over een snelweg. Ditmaal was dat de A2. Deze was hier wel erg breed. Langs de achterkant van het AMC werd de finish bereikt.

Het aantal deelnemers bedroeg 337. Dat viel eigenlijk nog best mee. In het WS78 programmaboekje stond namelijk vermeld dat de startlocatie met de metro bereikbaar was. En in de landelijke media had veel nieuws gestaan over de Amsterdamse metro, dat deze vanaf 27 augustus 2009 alleen met de OV-chipkaart gebruikt kon worden. Bij velen is er echter nog een huivering voor deze OV-chipkaart. Sinds 14 december 2008 heeft Holendrecht een eigen treinstation met de naam Amsterdam-Holendrecht. Dit treinstation stond niet in het WS78 programmaboekje vermeld. Ik had een bestuurslid midden januari 2009 op de hoogte gesteld van dit nieuwe treinstation, maar misschien was het programmaboekje toen al gedrukt. Verder gaven de openbaar vervoer informatie websites aan dat het vanaf NS Abcoude 15 minuten lopen naar de start was en vanaf NS Amsterdam-Holendrecht 22 minuten. Veel wandelaars houden er niet van om een heel eind nog naar de start te moeten lopen. Verder was er nog een slechte weersvoorspelling.

Zeker voor deze omgeving was dit een heel mooi parkoers geworden. We stonden versteld zoveel groen als dat er toch nog in de directe omgeving van Amsterdam is. We danken de organisatie hartelijk voor deze tocht. Het IVV nummer was 11694.

Met de bus reden we naar NS Breukelen. In de bus reed een man mee, die niet over een geldig kaartje beschikte. De man had de buschauffeur kunnen overhalen, dat hij bij het uitstappen wel een kaartje kon kopen. Hij had een vriend gebeld en deze stond bij de uitstaphalte klaar met geld. Waar maak je zoiets nog mee. Zoiets verwacht je zeker niet zo dicht bij Amsterdam.
We zaten voor in de bus. We raakten aan de praat met de buschauffeur. Nadat hij had vernomen, dat wij met een wandeltocht van 40 km hadden meegedaan, had hij ons echte bikkels genoemd. Toen hij later hoorde, dat onze langste tocht ooit 150 km was, was hij helemaal onder de indruk.
naar de top van deze pagina

Henri Floor