tweede dag Kempische wandeldagen Foto's van de Kempische wandel driedaagse 2008 terug naar het overzicht van de Kempische Wandeldagen Terug naar het overzicht van driedaagsen en vierdaagsen op de homepage van Henri Floor Terug naar de homepage van Henri Floor Kempische Wandeldagen, zondag 3 augustus 2008, route richting Heeze

Kempische wandeldagen 2008, 3e dag

Groote Heide Op zaterdag 3 augustus volgden we de route richting Heeze. We verwachten dan ook kasteel Heeze te zien en in het centrum van Heeze een grote rust te hebben. Niets van dit alles. De grote rust was in Leende. We zijn weliswaar in Heeze geweest, maar dan echt in het buitengebied. En de tochtnaam moest voor alle drie de afstanden gelden. En de 15 kilometer kwam niet in Leende.
Na de start staken we de Kleine Dommel over. Door industriegebied nabij buurtschap Hulst werd de verkeersweg van Geldrop naar Einhoven bereikt en even gevolgd. Verder liepen we door Zes Gehuchten en westelijk langs Gijzenrooi naar de A67 snelweg. We staken de snelweg over via een brug die tevens een ecoduct was. De voorgaande dagen hadden we al meerdere keren zo iets dergelijks gezien. Naast een brug over een verkeersweg was ruimte ingeruimd om de brug tevens als ecoduct te laten fungeren.
Op 7 kilometer was de eerste wagenrust nabij het Klein Huisven. Het was rustig op deze post. Zeker 75 wandelaars waren ons al voorgegaan en die waren hier niet blijven plakken. Hier was de splitsing met de 15 km en 175 meter verderop was de splitsing met de 25 kilometer.
We staken de A2 snelweg over en liepen nu in de richting van Aalst. We staken de Hutdijk over. De Hutdijk loopt van Aalst naar de Aalsterhut. Nu dwaalden we lange tijd door bosgebied van de gemeente Waalre. We kwamen nog langs het Meeuwven. Later liepen we op korte afstand parallel aan de A2 snelweg. We hoorden de auto’s hier amper. Dit kwam mede doordat het zondagochtend was en dan is het nog niet zo druk.
Kempische wandeldagen 2008, 3e dag

Valkenhorst Verderop liepen we langs het grote Greveschutven. Na het Eierven en Brilven kwamen we door natuurgebied Valkenhorst. Met een uitzicht op een groot heideveld hadden we een rust op een bank. We verkozen een rust op een rustig plekje boven een grote rust waar veel en luid gepraat wordt.
Valkenhorst is een landgoed te Heeze en Leende dat beheerd wordt door het Brabants Landschap. Het is één van de landgoederen die tezamen een wigvormig natuurgebied vormen van 798 ha, dat ligt in de gemeenten Valkenswaard en Heeze-Leende. Het wordt begrensd door de autosnelweg A2 en de weg tussen Valkenswaard en Leende.
We staken de A2-snelweg opnieuw over en kwamen nu weer op het 25 kilometer parkoers uit. Langs de noordkant van buurtschap Boschhoven en door de Groote Speel werd in buurtschap Oosterik behorend tot Leende de grote rust bereikt.
Deze verlieten we weer lopend langs de Kleine Speel, Steenakkers en langs de N634 (Heeze-Leende). Door buurtschap Ven liepen we naar buurtschap Kerkhof. Hier bezochten we de begraafplaats alwaar de tocht vlak langs liep. Er waren hier een paar bankjes, waar we op één erven een rust hielden. We maakten hier nog een paar foto's van begraafplaats van jonge kinderen. Op een kruising sloegen we rechtsaf waar links een 4 meter hoge klokkenstoel stond.
Een vier meter hoge klokkenstoel, vervaardigd door de firma Eysbouts uit Asten, met gepotdekselde overkapping en een klokje, het zogeheten Sint-Jobsklokje, is op de vermoedelijke locatie van de oude kapel (op kruispunt, nabij Ven 25) geplaatst in het gehucht Ven tussen Leende en Heeze op 10 mei 1972 in opdracht van de gemeente. Passanten mogen het klokje naar believen luiden.
Kempische wandeldagen 2008, 3e dag

nabij het Brilven We waren er niet van op de hoogte dat we deze klok mochten luiden, anders hadden we dit beslist gedaaan. Verder liepen we westelijk door buurtschap Heezerenbosch. Over de dijk van een oude voormalige spoorlijn werd alras de laatste wagenrust nabij de spoorlijn even ten zuiden van Geldrop-Hout nabij afrit 34 van de A67 snelweg bereikt.
We herkenden dit punt en de verdere route van één van de voorgaande jaren. Maar het is ook bijna overal mooi rondom Geldrop en de mooie trajecten moet je natuurlijk in de parkoersen laten zitten. Na passage van de A67 snelweg liepen we nog een eind langs de Kleine Dommel. Daarop werd kasteel Geldrop bereikt met de omringende kasteeltuin. Het bleek dat het kasteel op zondag geopend was. Omdat we nog veel tijd over hadden, brachten we een bezoek aan het kasteel.
Het kasteel is in 1616 gebouwd en is gelegen in een prachtig park in het centrum van Geldrop. In het kasteel bevinden zich onder anderen: een expositieruimte en een oudheidkamer. In de oudheidkamer zijn historische voorwerpen, gevonden in de Geldropse grond, zoals gebruiksvoorwerpen en ambachtswerktuigen van de vroegere nijverheid en een groot aantal documenten en foto's van geschiedkundige en heemkundige betekenis samengebracht. In het kasteel zijn verder ondergebracht: de heemkundekring, de gilden en een permanente collectie schilderijen van Teun Gijsen.
Rond half vier werd de finish bereikt. We werden muzikaal begroet door een draaiorgel, waaruit vrolijke Nederlandse liedjes ten gehore werden gebracht. Het IVV-nummer was 11903.
Het was weer een heel geslaagde driedaagse geworden. We willen de organisatoren en alle vrijwilligers dan ook heel hartelijk danken voor hun inzet en hoeplijk tot volgend jaar.

naar de top van deze pagina

Henri Floor