tweede dag Drentse Wandel Vierdaagse 2007 vierde dag Drentse Wandel Vierdaagse 2007 Terug naar het overzicht van de Drentse Wandel Vierdaagse Terug naar het overzicht van driedaagsen en vierdaagsen op de homepage van Henri Floor Foto's Terug naar de homepage van Henri Floor 19e Drentse Wandel vierdaagse, derde wandeldag, zaterdag 19 mei 2007.

19e Drentse Wandel vierdaagse 2007 Op zaterdag 19 mei 2007 was de 3e dag van de 4-daagse. Het was een paar minuten voor acht toen de 30 km lopers mochten starten. Wij waren net te laat om voor achten te kunnen starten. Buiten Odoorn was bosgebied Schaangedennen de eerste bospassage waar we doorheen kwamen. Langs het Zuiderveld bereikten we het Hunzebos. Hier volgden we enige malen leuke smalle paadjes langs (droge) beekjes. Daarbij kwamen we nog vlak langs een kunstwerk met de naam Mental Map .
Mental Map
Het beeld bestaat uit drie stenen, waarbij twee kleinere zwerfstenen gedragen worden door n grote zwerfkei. Hier draagt n steen twee stenen. Het beeld vormt als het ware het spiegelbeeld van het beeld De Gewichtheffer van Ton Kalle. De twee zwerfkeien zijn van een uitgehakte tekening voorzien. Deze tekeningen roepen associaties op met afbeeldingen uit andere verre culturen. Het beeld staat als markering op een kleine zandheuvel aan de rand van een bosgebied en het golvende uitgestrekte agrarische Hondsrug landschap. Bossen in een oud stuifzand duingebied met oude cultuurschatten zoals hunebedden, grafheuvels en prehistorische nederzettingen. Het beeld staat er ook als herinnering aan. Ze lijken ook wel op . Kortom ook dit beeld roept zijn eigen betekenisverhaal op bij de beschouwer.

19e Drentse Wandel vierdaagse 2007
Op ruim 5 km was de eerste rustpost in zwembad De Leeuwal te Exloo.
Daarna liepen we fraai over het Molenveld. Dit is een groot heideveld met vergezichten en enige vennetjes. Daarna doorkruisten we de Westeresch. We volgden enige trajecten van de ANWB Flintenfietsroute. Toen we in de bebouwde kom van Exloo kwamen liepen we niet meteen naar de grote rust. We moesten natuurlijk de 40 km volmaken en daarbij werden de nodige slingers door en om het dorp Exloo gemaakt. Meteen na het stadhuis en de schaapskooi werd rustpost HCR Molenhoek op ruim 11 km bereikt. Dit was voor ons een heel bekend adres omdat we hier overnachtten tijdens deze vierdaagse.
Exloo is een typisch Drents esdorp, omsloten door zijn Noorder-, Zuider- en Westeres, de aaneengesloten akkers die de bewoners sinds de Middeleeuwen bebouwden.
Naast de tamelijk recente uitbreiding aan de westkant van het dorp heeft Exloo een mooi bewaard gebleven dorpskern.
Aan de Hoofdstraat ligt de schaapskooi van Exloo, de thuisbasis van de kudde die het Molenveld begraast.
Een daarnaast gelegen Schapeninformatiecentrum geeft uitleg over het wel en wee van het Drentse heideschaap en de Exlor kudde.
19e Drentse Wandel vierdaagse 2007 We volgden nu lange tijd wegen en paden door boswachterij Exloo. Evenals voorgaande dagen liepen we ook deze dag vaak over asfaltfietspaden. 5 ruiters staken ons pad over. Na de boswachterij van Exloo was bosgebied Buinerveld aan de beurt van onze wandeling. In het Buinerveld liepen we nog door een oude gletsjerkuil. Nadat we de N374 hadden overgestoken zagen we een grote rode tent staan. Het bleek dat hier een overdekt concours hipique werd georganiseerd. We naderden het kanaal Buinen/Schoonoord via een brug over en volgden daarop het kanaal tot aan een sluis in het kanaal. Langs de kant van de weg zagen we tot twee keer toe informatie over de stad Hunsow, die hier vroeger zou hebben gelegen.
Hunsow
Het mysterie van een verdwenen stad tussen Exloo en Valthe.
Veel volksverhalen gaan terug op gebruiken en gebeurtenissen uit lang vervlogen tijden. Het blijft echter altijd moeilijk om feit en fictie van elkaar te onderscheiden. Dat geldt ook voor Hunsow: een legendarische stad die in de vroege Middeleeuwen tussen Exloo en Valthe (prov. Drenthe) zou hebben gelegen. Volgens de overlevering lag de stad aan een bevaarbare rivier, maar werd hij verlaten na verwoesting door de Vikingen. De bewoners vluchtten naar Oost-Groningen, waar ze een nieuw woongebied betrokken met de naam Hunsingo. In 1660 meende de Drentse dominee Johan Picardt dat hij de legendarische stad had teruggevonden: `een menigte stenen straten' en een haven met resten van schepen en werktuigen. In 1819 werden zijn beweringen onderzocht door de Leidse archeoloog Reuvens. Hij trof inderdaad sporen aan van bewoning, maar concludeerde dat het ging om resten van een eenvoudige nederzetting, mogelijk een legerplaats van steen. In 1847 was Reuvens' opvolger Janssen heel wat sceptischer. De zogenaamde resten van geplaveide straten waren volgens hem van natuurlijke oorsprong, en de haven zou een door de natuur gevormd dalletje zijn. In de twintigste eeuw boog ook de bekende hoogleraar Van Giffen zich over het mysterieuze geval. Hij was van mening dat dit onmogelijk een stad kon zijn geweest. Pas met de komst van de luchtfotografie werd duidelijk wat er hier aan de hand is. De `geplaveide straten' van een middeleeuwse stad zijn in werkelijkheid de restanten van een akkercomplex uit de IJzertijd, een zgn. celtic field. Meer dan tweeduizend jaar geleden legden boeren hier een verzameling van kleine akkertjes aan. Omdat de vele stenen in de ondergrond een lastig obstakel vormden werden ze langs de randen van de akkertjes gedeponeerd en ontstonden de lage walletjes. Het hardnekkige gerucht is voorgoed ontzenuwd, maar het is en blijft een spannend verhaal.
19e Drentse Wandel vierdaagse 2007 Vlak voor het Hunebed Informatiecentrum stond een graanspieker. Een graanspieker is graanopslag in de prehistorie. Toen we het Hunebed Informatiecentrum te Borger hadden bereikt, was het flink zoeken naar de stempelpost. We mochten alleen het informatiecentrum bezoeken tegen betaling en niet zoals de voorgaande dag dat we het museum Ellert en Brammert gratis mochten bezichtigen.
Na deze rustpost zetten we koers naar het centrum van Borger. De parkoersbeschrijving liet hier te wensen over, want er werden geen straatnamen vermeld. Er stond in de routebeschrijving op een gegeven moment: "tussen De Werne en Etos r.a.". Nu moet je maar weten wat De Werne is. Is dit een benzinepompstation of is het een meubelzaak. Nog voordat we gevonden hadden wat De Werne nu precies was, hoorden we iemand roepen: "Deze kant op". 19e Drentse Wandel vierdaagse 2007
Bij de VVV/Edah hadden we op een bankje nog een rust na het kopen van een liter frambozenmelk bij de supermarkt benevens twee bananen. Opnieuw liepen we een eind langs het kanaal Buinen/Schoonoord. Daarop werd bosgebied Buinerveld weer doorkruist. Bij bungalowvakantiecentrum Land van Bartje te Ees was op ruim 28 km een rustmogelijkheid.
Opnieuw liepen we door boswachterij Exloo en kwamen daarbij langs de Zeven Heuveltjes. We zetten weer koers naar het plaatsje Exloo. Aan de westzijde van Exloo liepen we door viaduct Bovenstraat en bereikten even later Poolshoogte. Hier was de laatste rustpost op ruim 35.
Over bijna dezelfde weg als de voorgaande dag liepen we weer terug naar Odoorn. De afgelegde afstand bedroet deze dag 39,90 km. Het IVV-nummer was 10912.
naar de top van deze pagina

Henri Floor & Coos Verburg