terug naar het verslag: De Tocht naar de Pyramide van Austerlitz van WS78 vanuit Driebergen Terug naar de homepage van Henri Floor Kapschema vertraagd

De door de storm gevelde bomen moeten nu eerst uit het bos gehaald worden
DOOR NETTY KROOK

in het Driebergsebos DRIEBERGEN-RIJSENBURG -Het Driebergse bos is aan een onderhoudsbeurt toe. Halverwege januari 2007 werden de werkzaamheden gestart om het bos te dunnen. Het bosgebied wordt begrensd door de A12, de Algemene Begraafplaats, de Willem van Abcoudelaan, de Wetstein Ptisterlaan, de Schellingerlaan en het bosperceel van de Stichting Vrienden van Nassau-Odijkhof. Het is zo'n 25 hectare groot. Door dunning wordt een gezonde bomengroei bevorderd en ontstaat er meer ruimte voor blijvende bomen die dan sterker kunnen worden. De storm vertraagde en veranderde het kapschema. De door de storm gevelde bomen zijn nu het eerst aan de beurt om uit het bos weggehaald te worden. Zo'n drie bomen per hectare zijn omgewaaid. Het is de tweede koude dag dat we, een medewerkster van de gemeente en uw correspondente, naar het Driebergse Bos gaan om van de werkzaamheden een plaatje te kunnen maken. Aan de zijkanten van de wandelpaden zie je overal stammen liggen die er heel lang uitzien. Veel langer dan je denkt dat ze zijn, als ze nog overeind staan. Op sommige liggende en overeind staande bomen zie je rode stippen. Ze zijn aangebracht door kenners ten teken dat die boom een gezonde groei van andere bomen in de weg staat of stond. 'Blessen' heet dat in het boomkap-jargon en het betekent: de boom aanwijzen die eruit moet. Heeft een boom een blauwe stip dan wordt die boom niet omgezaagd. En als de storm een blauwe boom velde, dan kan het zijn, dat een vlak bij stande rode boom alsnog wordt gespaard. Na velling van een boom met een rode stip heeft de gespaarde boom tijd nodig om stevig te worden. De lange boomstammen die langs de paden liggen zijn daar naar toe vervoerd door een sleepwagen: 'uitslepen' heet dat (uit het bos) en het wordt per assortiment langs de paden neergelegd. Daarna wordt het assortiment uitgemeten: op de lange stammen (die wij zagen) worden om de twee en een halve meter blauwe strepen aangebracht. Vervolgens wordt de boom, op die blauwe strepen, ter plekke in gelijke delen gezaagd. Daarna wordt het hout door een gigantische tractor 'uitgereden', naar een verzamelplaats gebracht en op assortiment neergelegd. Het is voornamelijk pallethout, wat uit het bos komt. Geen hoogwaardig hout waarvan meubels kunnen worden gemaakt. Het is ook geen productiebos hoewel het wel als zodanig is aangeplant.

Handelaar
De gemeente verkocht de te vellen bomen op stam aan een houthandelaar onder voorwaarde van een zorgvuldige werkwijze. In het bos is vooral personeel. van de houthandelaar aan hetwerk, dat zorgt dat die bomen bij een houtzagerij komen.

Vogelbroed
De werkzaamheden hebben door de storm vertraging opgelopen. Niet alleen omdat op die dagen in het bos niet gewerkt is, maar ook omdat de omgewaaide. bomen eerst aan de beurt kwamen om weggehaald te worden;
Op 15 maart 2007 hoort normaal gesproken niet meer in het bos gewerl

naar de top van deze pagina

bron: d Weekkrant De Nieuwsbode Heuvelrug van woensdag 31 januari 2007