Terug naar het overzicht van de wandelverslagen van alleen FLAL-tochten Foto's van de Neus van Drenthe-wandeltocht met de FLAL vanuit Amerika/Een Terug naar de homepage van Henri Floor De FLAL Neus van Drenthe-wandeltocht.

De FLAL Neus van Drenthe-wandeltocht Op zaterdag 22 oktober 2005 organiseerde de FLAL de Neus van Drenthe-wandeltocht vanuit Amerika. Amerika is een buurtschap van de plaats Een in de gemeente Noordenveld.
De gemeente Noordenveld is de meest noordwestelijke gemeente van de provincie Drenthe. De gemeente ligt in de driehoek Leeuwarden, Groningen, Assen en bestaat uit zeer veel dorpen, te weten; Altena; Alteveer; Een; Een-West; Foxwolde; Huis ter Heide; Langelo; Leutingewolde; Lieveren; Matsloot; Nietap; Nieuw Roden; Norg; Peest; Peize; Peizermade; Peizerwold; Roden; Roderesch; Roderwolde; Sandebuur; Steenbergen; Terheijl, Veenhuizen; Westervelde en Zuidvelde.
De start was vanaf Paviljoen Ronostrand.
De plas aan het Ronostrand is doelbewust afgegraven als zwemplas, heeft geleidelijk aflopende oevers en is op het diepste punt 2,70 meter. De plas wordt gevoed door natuurlijke bronnen die ervoor zorgen dat er een constante aanvoer is van vers en schoon water. Het water wordt tijdens het zwemseizoen gecontroleerd door het Zuiveringsschap.

De FLAL Neus van Drenthe-wandeltocht Terwijl meer dan honderd wandelaars bij de hoofdingang wachtten op de parkoersbeschrijving, kwamen de parkoersuitdelers via een zij-ingang te voorschijn. We verlieten de start in westelijke richting. We volgden de weg Krijthesreed in de richting van buurtschap De Haspel. Voor een boerderij eindigde de openbare weg en vervolgden we ons pad over graspaden langs sloten.
We kwamen tot op nog geen 600 meter afstand van de Zwartendijkster Schans, maar deze Schans zat deze dag niet in de route. We volgden een bosrand tot aan de weg Middendrift. Deze volgden we even om deze vervolgens weer snel te verlaten en een heideveld met vennetje over te steken. We kwamen hier langs een soort bungalowparkje en dit vormde toch wel de belangrijkste huizen van buurtschap Amerika. We bereikten weer een verharde weg en volgden deze. Op de kruising met de Schansweg, de weg langs de hiervoor genoemde schans, volgden we nu een zandweg. De zandweg was modderig en we kozen met zorg de drogere plekken. We bereikten het plaatsje Een en volgden daar de Hoofdstraat.
Bij een rotonde en kerkje staken we de Haulerwijksterstraat over. We volgden de Veenhuizerweg en staken de Schipsloot over en dwaalden daarop door een bospassage. Verderop staken we de Zesde sloot over via een brug. Hier was tevens een stuw. We passeerden een bankje met een infobord over het ontstaan van Veenhuizen. We staken het riviertje Slokkert over via de Veenhuizerbrug. Verderop passeerden we een watermeter die het peil van het grondwater aangaf. Langs de natuurgebieden Hooilanden en Tempelstukken bereikten we Westervelde.
De FLAL Neus van Drenthe-wandeltocht Bij Huize De Peerdeakker verlieten we Westervelde weer. We volgden hier ook even de ANWB Noordenveldroute. Over een bospad door het Norgerholt bereikten we de grote rust in café restaurant Norgerhout gelegen aan de N373. De afgelegde afstand bedroeg 14 km en dit was tevens het keerpunt voor de 25 km lopers. Heel apart vonden we hier de openhaard die buiten brandden. Er zaten ook verschillende wandelaars buiten te rusten, want de buitentemperatuur was relatief hoog voor de tijd van het jaar met 15 graden.
Het Norgerholt is een zogeheten markebos. Het is een waardevol bos met een rijke ondergroei van lelietjes-van-dalen, varens en bosmuur. Norgerholt is een streeknaam voor Norgerhout. In de middeleeuwen stond er al bos op deze plek. Het bos was gemeenschappelijk bezit. Boeren haalden er hout uit om mee te bouwen en de eikels dienden als voer voor het vee. Opvallend zijn de vele hulstbomen. De takken van hulst werden vroeger gebruikt om schoorstenen mee te vegen. De bladrand van de hulst zegt iets over de ouderdom van de struik. Hoe jonger de plant, des te stekeliger de bladeren. De bladeren van oude struiken zijn bijna gaafrandig. Weinig opvallend maar niet minder speciaal is het bodemplantje Norger bosmuur, een ondersoort van de bosmuur, waarvan dit bos de enige vindplaats is. Het Norgerholt heeft als eeuwenoud loofbos een ongekende natuurwaarde. Bij een inventarisatie van broedvogels zijn recentelijk 574 nesten van 72 verschillende vogelsoorten vastgesteld.

De FLAL Neus van Drenthe-wandeltocht We verlieten de grote rust en volgden het 40 en 50 km parkoers. Meteen werd het nu heel rustig op het parkoers. De meeste 50 km loper waren hier wel voorbij. We volgden de N373 in de richting van Zuidvelde. Spoedig verlieten we deze weg en liepen verder over veldwegen. We zagen een aantal boeren met landbouwwerktuigen die bezig waren om maïs te oogsten. We liepen om natuurgebied Mandeveld heen en bereikten in bosgebied het Westerveen. Dit was een soort ven met vier of vijf zijtakken. We werden nog ingehaald door twee Westfriezen nabij een zandweg omzoomd met gekleurde varenstruiken. Omdat het bekenden waren werden ze op de gevoelige plaat vastgelegd.
Opnieuw genoten we, net zoals in voorgaande bospassages van de prachtige herfstkleuren. Helaas liet de zon zich deze dag maar heel weinig zien om de herfstkleuren nog een fraaie gouden kleur te geven. We staken de Peesterstraat over en lieten buurtschap Peest aan onze rechterhand liggen. We staken het Oostervoortsche Diep over en bereikten daarop het Noordsche Veld. Op het heidegebied Negen Bergen telden we op de kaart wel 21 grafheuvels.

De FLAL Neus van Drenthe-wandeltocht Het Noordsche Veld
Tussen Norg en Donderen, in het natuurrijke Noord-Drenthe, loopt een authentieke veldkeienweg. Deze oude weg voert u door een jong bosgebied dat aan de zuidzoom overgaat in een heideterrein van ca 75 ha. Dit heideterrein is zelfs het grootste dat u in de weide omgeving kunt aantreffen. Bos en heide samen vormen het natuurgebied Noordsche Veld, in het westen begrensd dor het beekdal van het Oostervoorsche Diep.
Het natuurgebied Noordsche Veld is een uniek gebied waar u wandelend, fietsend en zelfs te paard of per huifkar kunt genieten van veel natuurschoon en talrijke cultuurhistorische bijzonderheden.
Zo jong als het bos is, zo oud zijn de erfstukken uit vroegere tijden die u aantreft op de "grote stille heide". De talrijke archeologische bijzonderheden maken het Noordsche Veld tot een uniek gebied.
Er zijn overblijfselen aangetroffen van Germaanse nederzettingen, waaronder een nabijgelegen hunebed. Wat u opvalt tijdens het wandelen of fietsen over de heide zijn de opmerkelijke heuveltjes. Dit zijn grafheuvels en daaraan ontleent het heideveld zijn naam "De Negen Bergen".
Verder zijn er, minder opvallend aanwezig op het veld, Celtic fields aangetroffen en helemaal niet zichtbaar is het urnenveld aan de westzijde van het terrein.
In dit natuurgebied huizen bijzondere dieren, vele vogelsoorten zoals de buizerd, de kuifmees, het goudhaantje, de zwarte mees en de kuifleeuwerik [zie foto]. De klapekster wil zich hier 's winters nog wel even laten zien, maar op de heide leven ook adders, hagedissen en konijnen.
Het beheer is in handen van het Staatsbosbeheer en om vergrassing tegen te gaan lopen er enkele Schotse Hooglanders en een fraaie kudde Landgeiten.
We kregen hier de eerste splitsing met het 50 km parkoers. Spoedig kwamen de 50 km lopers er weer bij en even later bereikten we camping Desiree, gelegen aan de N858. Hier was de wagenrust. Na een paar bekers koffie vervolgden we ons pad. Hier was opnieuw een splitsing met de 50 km lopers.
Na de wagenrust op 23 km volgden we een tijdlang de N858 over een losliggend fietspad. Daarbij passeerden we nog thee- en koffiehuis De Bosrand. We staken de Oostervoortse Brug over. Daarna dwaalden we langs de natuurgebieden Peestermaden, Noordseveld en Oosterveld naar Norg. We waanden ons nu in een openluchtmuseum. Want we kwamen nu door een wijk van Norg met prachtige oude rietgedekte boerenwoningen.
Voordat we Norg weer verlieten hadden we nog uitzicht op stellingmolen De Hoop. Net buiten de bebouwde kom van Norg bereikten we café restaurant Norgerhout. Hier hadden we, net als in de ochtend, een grote rust. De afgelegde afstand bedroeg nu 29 km. Het was er nu heerlijk rustig.
We vervolgden ons pad langs de noordkant van bosgebied Norgerholt. Daarbij kwamen we nog langs een vennetje. Daarna liepen we verder en kregen uitzicht op het hunebed nabij Westervelde. In Westervelde liepen we een paar honderd meter de route tegengesteld ten opzichte van de heenroute. Op de heenroute hadden we hier ook al enkele snelle wandelaars gezien. Langs het Tonckensbos liepen we naar de Eenerstraat. Deze volgden we meer dan een kilometer. We staken de Eenerbrug over de Aa of Grote Diep over.
Het Norger Esdorpenlandschap is een goed bewaard esdorpenlandschap, gelegen in de beekdalen van de Slokkert A, het Grote Diep en het Oostervoortse Diep. De hoge gronden, zogeheten essen, zijn van oudsher ingericht als landbouwgebied.
In de beekdalen zijn sloten, houtwallen en bosjes omgeven graslanden. In dit structuurrijke gebied, voelen ook veel vogels, zoals grauwe klauwier, zomertaling en kwartelkoning, zich thuis. In de toekomst wil Natuurmonumenten de oude natuurlijke loop van de Slokkert A en het Eenderdiep gedeeltelijk herstellen. Dit is goed voor de diversiteit van planten en dieren in het gebied.
Bos en heide
De heide in het Norger Esdorpenlandschap is in de jaren dertig grotendeels ontgonnen. Op sommige voormalige heidegronden plantten grondeigenaren bomen ten behoeve van de houtproductie. Zo ontstond het Tonckensbos, een vochtig naaldbos van vijftien hectare vlakbij Zuidvelde.
We kregen nu uitzicht op natuurgebied Eenerstukken. Over een deels opgebroken weg bereikten we Een weer. Buiten Een kregen we weer uitzicht op natuurgebied Eenerstukken.
Rond 17.15 uur werd de finish bereikt.
naar de top van deze pagina
Henri Floor