eerste dag van de Heuvelland wandel4daagse derde dag van de Heuvelland wandel4daagse Foto's van de Heuvellandvierdaagse 2005 overzicht van de Heuvelland wandel4daagsen Terug naar het overzicht van vierdaagsen en driedaagsen en tweedaagsen op de homepage van Henri Floor Terug naar de homepage van Henri Floor 18e Heuvelland wandelvierdaagse 2005
stikker Heuvelland wandelvierdaagse 2005 - derde wandeldag Van donderdag 11 t/m zondag 14 augustus 2005 werd voor de 18e keer de Heuvelland 4-daagse georganiseerd. De start was vanuit de feesttent gelegen achter het voormalige café Noben, thans café Zaal Dich en Ich geheten te Berg en Terblijt in de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Op zaterdag 13 augustus 2005 stond de Groevenroute op het programma en voerde naar Meerssen, Geulle en Elsloo.
Na de start liepen we naar de noordkant van het dorp Berg. Op de plek waar we de verharde weg zouden omruilen voor een grintpad zagen we een man van de organisatie staan. Hij deelde ons mee dat we niet meer de oorspronkelijke route mochten lopen. Dit ondanks het feit dat we nog wandelaars achter het hekwerk zagen lopen van de oorspronkelijke route. Er was een omleiding ingesteld en wij waren één van de eersten die deze eer te beurt viel.
Verderop sloegen we af en door Natuurpark Bergse Heide daalden we over een grintweg, dat ook de terugroute van het 14 km-parkoers was, af naar de Geul.
Bij buurtschap Geulhem zagen we een paar huizen pal voor een rotswand staan. En hier was de mergel in de rotswand duidelijk te zien. De Geul volgden we tot aan de waterradmolen te Geulhem. Vlak voordat we de Geulhemmer watermolen bereikten, lag aan onze rechterhand natuurpark Ingendael.
In Natuurpark Bergse Heide/Ingendael in het Beneden-Geuldal mag de natuur haar gang gaan. Door spontane bosvorming, begrazing met paarden en runderen en een vrij stromende beek groeien heuvels en dalen aaneen tot een samenhangend natuurlandschap waar je naar hartelust kunt rondzwerven of doorwandelen tijdens een wandelvierdaagse.
stikker Heuvelland wandelvierdaagse 2005 We zagen nog wandelaars uit het bos komen lopen, die de oorspronkelijke route hadden gelopen. We vroegen aan één van hen naar de reden van de omleiding. Ze zeiden dat er een glad stuk in de route zat en dat men daarom waarschijnlijk het zekere voor het onzekere had genomen.
Bij de waterrad molen staken we de Geul over en liepen nu naar Houthem. Bij een kapelletje was de fruitpost ingericht, Verderop liepen we over het spoor en onder de A79 snelweg door.
Door het Houthemerveld werd koers gezet naar buurtschap Raar. Daarbij hadden we een paar maal een mooi panorama op Maastricht. Bij een kapelletje staken we een verkeersweg over. Nu zetten we koers naar buurtschap Humcoven. Maar vlak ervoor sloegen we af naar Meerssen, Hier was een rustpost. De afgelegde afstand bedroeg 8,1 km.
Vervolgens liepen we onder de A2 snelweg door. Even verderop kwamen we bij het voormalig klooster Overbunde. De laatste keer dat we hier langs kwamen, was het enorm verwaarloosd. We dachten toen dat het geheel zou worden afgebroken. Nu was het echter grotendeels gerestaureerd, maar niet meer voor kloostergebruik. Nu waren er woningen in gesitueerd.
Naast het voormalige klooster stond een huis met gaten in de muur. Wij vroegen aan de bewoners, die voor het huis op een terrasje zaten, of dit kanongaten waren. De heer des huizes zei dat dit inderdaad kanongaten waren. Deze waren er in gekomen tijdens de beschieting op 13 september 1944.
medaille Heuvelland wandelvierdaagse nummer 15 Na een bosgebied kwamen we in buurtschap Op de Locht bij café-boerderij De Peerdstael en betraden daarop het Bunderbos overgaand in het Geullerbos. We liepen hier meerdere keren omhoog en omlaag over de hellingbossen naar Geulle. Hier was opnieuw een rustpost gelegen in café-zaal ‘t Centrum. De afgelegde afstand bedroeg 13,6 km. Deze plek kenden we wel van voorgaande jaren. En we wisten hier wel een supermarkt te vinden. Maar toen we op de desbetreffende plaats aankwamen, bleek dat de supermarkt al twee jaren tevoren was opgedoekt. Na Geulle liepen we door buurtschap Moorveld naar buurtschap Kasen.
In Kasen passeerden we een kapelletje waar talrijke kaarsen branden. Er branden 24 lange kaarsen en 23 waxinelichtjes. Dit was de Onze Lieve Vrouw kapel. Deze was in 1880 gebouwd en in 1982 gerenoveerd door buurtvereniging Kasen.
Ter hoogte van Bunde staken we de rijstrook van de A2-snelweg richting Maastricht over. Vanaf de brug over de snelweg hadden we weer een mooi uitzicht op Maastricht. Daarop kwamen we bij café Bergrust. Op het terras zaten talrijke wandelaars uit te rusten van de vermoeienissen. De naam van dit café komt ons vreemd over omdat het gelegen is tussen de twee rijstroken van de A2-snelweg.
Vlak voor café Bergrust zagen we een grote boerenhoeve, waar vlak voor een geluidswal was geplaatst op een afstand van minder dan 10 meter voor de boerderij. Verderop staken we de rijstrook van de A2=snelweg richting Sittard over. Daarop bereikte de zuidelijke punt van vliegveld Maastricht-Aken.
Langs het Boksterveld werd opnieuw koers gezet naar de rustpost in Meerssen. We kregen hier weer talrijke uitzichten op Maastricht.
Groeves en stijlranden
Dit bos heeft nu een functie voor natuur en recreatie. Vroeger kende het een ander gebruik. Het heet Kalverbos, waarschijnlijk omdat hier de kalveren graasden. Er zijn veel kuilen als resten van oude groeves, waar een mengsel van zand en grind (stol) is gewonnen, bijvoorbeeld voor wegverharding. Op een aantal plaatsen in het bos zitten lijnvormige steilranden. Dit zijn de resten van eigendomsgrenzen van percelen, toen het gebied nog voor landbouw in gebruik was. Bomen met meerdere stammen verwijzen naar gebruik van hakhout.
De afgelegde afstand bij de rustpost bedroeg 21,3 km. Na deze rustpost kwamen we langs de basiliek van Meerssen. Aan de buitenkant van de basiliek was tegen de muur een groot kruis bevestigd met een Jezus-figuur. Er onder stond de tekst:
Een Christen-mensch wat gy hier ziet,
’t Is Christus beeld maar Christus niet
Daarom aanbid noch hout noch steen
Maar Christus Uwen God alleen.
In Jezus Christus in allen Eeuwigheid, Amen
Deze indrukwekkende basiliek bekeken we ook van binnen. Hier lazen we wat over “Het brandwonder van Meerssen”.
Het gebeurde alhier in het jaar 1465. Op de Raarberg ploegt een jongeling het land. Als hij zijn ploeg keert en over Meerssen tuurt, ziet hij dat de kerk in brand staat! Hij laat zijn ploeg in de steek en snelt naar de plek van de brand. Door de vlammen rent hij de kerk in naar het Allerheiligste. Zonder dat hij wordt aangetast door het vuur weet hij het Allerheiligste in veiligheid te brengen. Buitengekomen overhandigt hij het aan de toegesnelde priester. Als de jongeling terugkeert op zijn akker ziet hij dat een engel van God zijn ploegwerk heeft voortgezet.
Heuvelland wandelvierdaagse Langs het stationsgebouw van NS-Meerssen liepen we in de richting van Rothen. We zagen nog een gevelsteen aan een huis voorstellende een ark. We staken achtereenvolgens de Geul en de Kleine Geul over. Vlak voor Rothem sloegen we af en liepen over een weg die onder de A79 snelweg door liep. We staken het Geulke over en we betraden nu het bosgebied De Dellen. Aan de randen van dit bos hadden we meerdere malen fraaie panorama’s op Maastricht. Langs de voormalige mergelgroeve liepen we weer terug naar Berg. Over een weg door woonwijken van Berg liepen we parallel aan de verkeersweg weer terug naar het startlokaal. Daarbij kwamen we nog langs de dorpskerk van Berg. De afgelegde afstand bedroeg 28,7 km.
Een mevrouw in ons overnachtinghotel vertelde ons ’s avonds, toen we het over het weer hadden het volgende: Mijn oma zei vroeger als we op het weer mopperden het volgende: “Als je moppert op het weer, dan mopper je op de Heer”. Daarbij hield ze een gekromde wijsvinger voor haar gezicht.
Het IVV nummer was 10907
naar de top van deze pagina

Henri Floor & Coos Verburg