eerste dag Drentse Wandel Vierdaagse 2005 vierde dag Drentse Wandel Vierdaagse 2005 Terug naar het overzicht van de Drentse Wandel Vierdaagse Terug naar het overzicht van driedaagsen en vierdaagsen op de homepage van Henri Floor Foto's en plaatjes Terug naar de homepage van Henri Floor 17e Drentse Wandel vierdaagse 2005, derde wandeldag, zaterdag 7 mei 2005.
logo Drentse Wandel 4daagse
We vertrokken deze dag nog iets eerder als de voorgaande dagen en wel om 7.25 uur. Na de start kwamen we eerst langs een oorlogsmonument in het centrum van Odoorn. Hier lagen nog talrijke bloemen van 4 mei.
We verlieten Odoorn in noordoostelijke richting. Als eerste bosgebied bereikten we Schaangeduinen. Vlak voor het Zuiderveld sloegen we af en dwaalden daarop een tijdlang door het Hunzebos. Het was hier af en toe best heuvelachtig. Eenmaal liepen we hier ook heel mooi over een smal pad langs een droge, maar begroeide greppel.
Aan de rand van het Hunzebos kwamen we bij een kunstwerk van Brains. Hier waren drie zwerfstenen op een bepaalde manier gegroepeerd en bewerkt. Na het Hunzebos werd De Leewal bereikt. Bij dit zwembadcomplex was de eerste stempelpost. De afgelegde afstand bedroeg 5¼ km
We beklommen een heuvel en dwaalden daarna een tijdlang over het Molenveld. Langs de flanken van het Westerbos en door de Wester Esch (Esch ten westen van Exloo) werd een verkeersweg bereikt en overgestoken. Door bosgebied liepen we nu parallel aan een verkeersweg naar Exloo. Voor Exloo staken we de voornoemde verkeersweg over en liepen langs de zuidkant van Exloo. In een tuin zagen we een grasmachine, die niet handmatig werd bediend, het gras maaien. De eigenaar had het apparaat aangezet omdat het volgens hem nu zo groeizaam weer was.
Daarna passeerden we nog een grafheuvel en het gemeentehuis van de gemeente Borger-Odoorn. Maar we bevonden ons wel in Exloo. In diner-Café Bussemaker was op 11 km een rust- en stempelpost.
wapen van Borger-Odoorn. 
Dit wapen is te vinden op de lokatie www.ngw.nl/indexgb.htm  
Deze site is mogelijk gemaakt door de Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag Het aantal inwoners van Exloo bedroeg op 1 januari 2005: 1800. De naam Exloo duidt op de vroegere aanwezigheid van bos in het gebied. De naam van het dorp is waarschijnlijk ontstaan uit de oudsaksische woorden Ek (eik) en loo (bos). Hoewel Odoorn het centrum was van het kerspel waartoe ook Exloo en Valthe behoorden was Exloo lange tijd qua inwonertal het belangrijkste dorp van de gemeente Odoorn. Het dorp telde in 1612 112 inwoners tegen Odoorn (92) en Valthe (61). Toen de ontginning van de Exloër- en Valthervenen startte werd het dorp al snel overvleugeld door 2e Exloëmond en vooral Valthermond.
Veel Drentse zanddorpen werden geteisterd door grote dorpsbranden, ook Exloo ontkwam daar niet aan. In 1884 brandden 18 woningen in het dorp volledig af. Ook het gemeentehuis dat in 1870 verhuisd was van Odoorn naar Exloo viel ten prooi aan de vlammenzee. Het gemeentehuis was in Exloo ondergebracht in logement Bussemaker. Daarvoor zetelde het zowel in Valthe als in Odoorn in een deel van een boerderij.
Aan het begin van de 20 ste eeuw kreeg ook Exloo een halteplaats van de Noordooster Locaalspoorweg. In die tijd werd ook gediscussieerd over de plaats waar het gemeentehuis van Odoorn moest komen. Het was voor de brand onder gebracht in logement Bussemaker. Dit bedrijf kreeg het voor elkaar dat het gemeentehuis in Exloo bleef door de daarvoor benodigde grond aan de gemeente te schenken. De inwoners van 2e Exloërmond die hard hadden gestreden voor een gemeentehuis in hun dorp waren niet blij met deze beslissing.
In 1943 werd het gemeentehuis in Exloo opnieuw getroffen door brand. Door het in brand steken van het gemeentehuis door het verzet werd geprobeerd het bevolkingsregister te vernietigen hetgeen overigens niet lukte.
We liepen Exloo weer uit en kwamen nu door bosgebied Molenzandje. We kwamen langs een hunebed (D30). Hier passeerden we een aqua groen gekleurd paaltje met daarnaast een geel-rode, een geel blauwe en een blauw-groene markering. Wij volgden laatstgenoemde markering omdat dit de markeringskleuren van de 30 en 40 km waren.
Daarna dwaalden we lange tijd door boswachterij Exloo overgaand in bosgebied Buinenveld met een grote gletsjerkuil.
We liepen onder de N374 door. Daarop werd een stempel- en rustpost bereikt in ’t Luifeltje te Buinen. De afgelegde afstand bedroeg hier 22 km. Tot hier had het af en toe wat gedruppeld. Maar nu begon het harder te regenen. En dat bleef het doen tot de finish en nog langer.
Het aantal inwoners van Buinen bedroeg op 1 januari 2005: 830. De bebouwing in het esdorp Buinen bestond in 1850 vrijwel uitsluitend uit boerderijen die aan enkele straten waren geconcentreerd. In vergelijking met andere esdorpen in de gemeente Borger groeide Buinen tot 1940 vrij snel. Dat had te maken met de aanleg van een spoorweg en een haven.
Het Noordooster Locaalspoor deed ook de bedrijvigheid in Buinen vanaf 1905 sterk toenemen. Behalve een station voor personenvervoer kreeg het dorp een laad- en losplaats voor goederen en vee. Tussen Buinen en Exloo ontstond een zandafgraving waar zandwagons met handkracht werden gevuld met zand.
Na de Tweede Wereldoorlog kwam er meer bedrijvigheid in het dorp. Tot 1965 was er aan de Spoorstraat een cartonnagefabriek. Na 1965 werd het fabriekspand gebruikt voor de fabricage van Fasto gasgeisers. Nu fabriceert Nefit Fasto ter plekke moderne cv ketels.
Na het verlaten van Buinen liepen we langs de Zuider Esch (Esch ten zuiden van Buinen). Door bosgebied Buinenveld werd nu koers gezet naar Camping Land van Bartje. Hier was op 28½ km weer een rust- en stempelpost. We verlieten het Land van Bartje weer, maar de nabij gelegen plaats Ees werd niet aangedaan. Opnieuw dwaalden we door de uitgestrekte boswachterij Exloo. Het was weer heel erg modderig geworden door de gestaag neervallende regen. We kwamen uit op de weg naar Exloo en liepen onder de N34 door. Daarna liepen we vlak langs ons overnachtingadres. Door de talrijke bomen om de boerderij was het overnachtingadres niet te zien. Bij Poolshoogte was de laatste rust- en stempelpost.
Door boswachterij Odoorn werd verder koers gezet naar de N34 en liepen hier onder door via een tunnel.
De totale afstand bedroeg deze dag 40¼ km. Toen we met de auto van het parkeerterrein wegreden stond er in de buurt een tractor die ons eventueel noodgedwongen uit de modder zou kunnen trekken. Het IVV-nummer was 10911.
naar de top van deze pagina

Henri Floor