Vorig Euraudax verslag Volgend Euraudax verslag Terug naar het overzicht van alle Euraudax wandeltochten Terug naar de homepage van Henri Floor Met Euraudax vanuit Schaijk
Dit is het wapen van Schaijk, gemeente Landerd.
Dit wapen is te vinden 
op de lokatie www.ngw.nl/indexgb.htm  
Deze site is mogelijk gemaakt door de 
Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag Op woensdag 14 april 2004 organiseerde Euraudax een 25 km wandeltocht vanuit Schaijk. De start was om 10.00 uur. Met 40 man begaven wij ons op pad, waaronder één deelnemer uit België. Al snel na de start passeerden wij een dierenparkje waar we een aantal reeën en een hert zagen wegrennen.
Als eerste bosgebied betraden we de Schaijkse Heide. We liepen hier langs een meertje met een zandstrand rondom. Even verderop liepen we langs een groter meer. We zagen hier een paar hijskranen en we veronderstelden dat hier zand werd afgegraven. Vervolgens kwamen we in het natuurgebied Maashorst met het begrazingsgebied Brobbelbies. De heide en de rest van de begroeiing wordt beheerd door een kudde schapen en schotse hooglanders.
De eerste wagenrust was op 8,9 km. We kregen hier wat te drinken en een gevulde koek. Na de wagenrust liepen we over een grote grasvlakte en later ook nog langs een vennetje. We doken weer de bossen in en passeerden een bordje, waarop stond dat het nu komende bosgebied tot de gemeente Uden behoorde. Op een gegeven moment zagen we in de bossen een groot aantal prachtig bloeiende krentenbomen staan.
We passeerden een wit/rode markering. Deze markering is van de LAW 701. Dit Peellandpad loopt van ’s Hertogenbosch naar Roermond en is 160 km lang. Ook zagen we een geel/rode markering. Deze is van het Maas- en Peelliniepad. Dit Streekpad is 122 km lang en loopt onder andere door de plaatsen Boxmeer en Cuijk.
Dit is het wapen van Uden.
Dit wapen is te vinden 
op de lokatie www.ngw.nl/indexgb.htm  
Deze site is mogelijk gemaakt door de 
Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag Op een grasvlakte in het bos werden door twee verschillende wandelaars groepsfoto’s gemaakt. Verderop struikelde een wandelaar over een kleine uitstekende boomstronk en viel voorover op de grond. Daarbij viel zijn bril af en ontstond er even paniek bij hem. Want hij zou niet fijn zijn als iemand op zijn bril zou stappen. Het liep verder goed af.
Vlak voor de grote rust passeerden we een gemarkeerde fietsroute met de naam Maashorst-Herperduin. Lale Andersen Op 16½ km was de grote rust in de kantine van camping De Heischetip te Zeeland. Hier stond in de kantine een mooie ouderwetse jukebox. Hij was uitgeschakeld, maar de beheerders verklaarden dat hij nog goed werkte. Ze stonden er nummers op zoals sofietje van Johnny Lion en het nummer Lili Marleen van de bekende Duitse zangeres Lale Andersen.
In de buurt van de grote rust zagen we ook nog een wit/rode markering. Dit is de markering van een zogenaamde MWA. Verschillende Brabantse VVV's hebben regionale wandelroutes uitgezet en beschreven. Ze worden aangeduid met de termen MAW's of MLAW's, als afkorting van middellange-afstandwandelpaden.
Op 21 km was nog een laatste wagenrust. Hier kregen we wat te drinken en een pakje sultana’s. Vlak voor het einde liepen we nog langs een aantal fraai bloeiende krentenbomen. De totale afstand bedroeg 25,350 km. Het IVV- nummer was 11329.
De tocht voerde over het grondgebied van Landard en Uden. De plaatsen Schaijk en Zeeland vallen onderd Landard.
Dit is het wapen van Zeeland, gemeente Landerd.
Dit wapen is te vinden 
op de lokatie www.ngw.nl/indexgb.htm  
Deze site is mogelijk gemaakt door de 
Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag
De Maashorst is een zwak glooiend heide-, bos- en landbouwgebied. Het totale gebied is circa 4.000 ha groot, waarvan 2.200 ha uit bos en heide en 1.600 ha uit landbouwgrond bestaat en is daarmee één van de grootste natuurgebieden in Noord-Brabant. Het gebied is gelegen in het noordoosten van Noord-Brabant. Het grondgebied van de Maashorst behoort tot vier verschillende gemeenten. Oss, Uden, Landerd en Bernheze. Staatsbosbeheer heeft de meeste bezittingen, maar ook de gemeenten bezitten gronden.
De Maashorst is ontstaan dankzij de Maas, zoals ook een helft van de naam al aangeeft. De andere helft van de naam “horst” is wat we in de geologie een hooggelegen gebied noemen.
De Gemeente Landerd is nog een vrij jonge gemeente. Op 1 januari 1994 is de gemeente Landerd ontstaan. Door de gemeentelijke herindeling in Brabant-Noordoost zijn de voormalige gemeenten Schaijk en Zeeland samengevoegd tot Landerd.
Dit is het wapen van Landerd.
Dit wapen is te vinden 
op de lokatie www.ngw.nl/indexgb.htm  
Deze site is mogelijk gemaakt door de 
Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag Hoewel Reek, Schaijk en Zeeland van oudsher een eigen identiteit bezitten, zijn er toch overeenkomsten in hun historie te ontdekken. Zo zijn zij allen ontstaan ten gevolge van de toename van de bevolking in de 12e en 13e eeuw. In deze tijd groeit de bevolking explosief. Grote gezinnen zijn normaal. De jeugd vliegt uit, niet ver, maar wel over de dorpsgrenzen.
De voormalige gemeente Schaijk is in haar huidige vorm in 1942 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeente Schaijk en de voormalige gemeente Reek. Het grondgebied van de gemeente Schaijk werd omsloten door de territoria van de gemeenten Berghem en Nistelrode in het westen, Uden, Zeeland en Mill in het zuiden, Grave in het oosten en Ravenstein in het noorden. Behalve de twee hoofdkernen Schaijk en Reek zijn binnen de gemeente nog enkele kleinere nederzettingen gelegen, zoals Mun, Schaijkse Hoek, Gaal, Driehuis en Hooge Heide.
Het grondgebied van de gemeente Schaijk was gelegen in het Noordoostelijk deel van de provincie Noord-Brabant, het z.g. Maaskantgebied, waar de waterstaatkundige toestand voorheen de remmende factor was in de ontwikkeling van de streek. De Beerse Maas overstroomde elk jaar het noordelijk deel van het gemeentelijk territoir, waardoor daar een intensief bodemgebruik en bebouwing onmogelijk werden gemaakt. Vandaar dat de nederzettingen meer zuidelijk worden gevonden en wel in het overgangsgebied tussen lage gronden van de Beerse Maas en de hoger gelegen onvruchtbare heidegronden. In deze zone bood een agrarische bedrijfsvoering nog de meest gunstige mogelijkheden. De hier gelegen gronden zijn namelijk qua structuur en ligging het meeste voor landbouw geschikt. In het zuiden zijn heide, bos en zandverstuivingen oorzaak van onvruchtbare grond. Toch komt er verbetering: nadat de Beerse Overlaat gesloten is komt er een einde aan de overstromingen. De grond wordt nu geëxploiteerd als grasland. Ten zuiden van Schaijk zorgden ontginningen van heide voor uitbreiding van de landbouwgrond.
De voormalige gemeente Zeeland lag in Noordoost-Brabant, juist ten noorden van het langgerekte Peelgebied. Ofschoon vooral de laatste jaren het kerkdorp Zeeland, de voornaamste woonkern, flink is uitgebreid, blijft op de landkaart het oude patroon van de verspreide bewoning zichtbaar. Nog steeds zijn de buurtschappen Brand, Graspeel, Kreitsberg, Nabbegat, Oventje, Puttelaar, Trent, Voederheil en Zevenhuis te herkennen.
Dorp en buurtschappen, ze zijn alle ontstaan rondom verspreid staande boerderijen, waaromheen de ontginning plaatsvond.
"Sala" is het Latijnse woord voor zo'n boerderij, die in het Middelnederlands "sale" of "sele" wordt genoemd. Daaraan ontleend Zeeland, "Sele-land", ook zijn naam. Dus niet aan het land aan de kabbelende zee, zoals het beeld van het gemeentewapen van de gemeente Zeeland ons voorspiegelt.
De naam Landerd is afgeleid van "landweer": een dam of dijk bestemd voor de verdediging van het land tegen de vijand of tegen het water.
naar de top van deze pagina

Henri Floor & Coos Verburg