Naar het overzicht van het Pieterpad Volgend verslag van het Pieterpad Naar het overzicht van het Pieterpad Terug naar het overzicht van de LAW's, streek- en NWBpaden op de homepage van Henri Floor Terug naar de homepage van Henri Floor Het Pieterpad
datum vrijdag 5 september 2003
traject Venlo NS - Tegelen - De Witte Steen - Swalmen - Boukoul - Maalbroek- Roermond NS
afstand 31 km, totaal afgelegde afstand 408 km, gemiddeld 29 km.
weer half bewolkt, temperatuur 26°

Dit is het wapen van Venlo. Dit wapen is te vinden op de lokatie www.ngw.nl/indexgb.htm  Deze site is mogelijk gemaakt door de Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag Met de auto reden we van ons overnachtingadres te Gennep naar NS-Boxmeer. Vandaar reden we met de trein naar Venlo en begonnen aan de etappe Venlo-Roermond. Toen we Venlo verlieten begon het pad bij de Onderste Molenweg te stijgen ter hoogte van Camping Onderste Molen. Bij de ingang van de camping stonden een paar tegenstrijdige bordjes. Op één bord stond "verboden voor onbevoegden" en op een ander bord werden we uitgenodigd om de bar met een bezoek te vereren.
De grote zandafgraving waar we langs zouden lopen, was nu omgetoverd tot Natuurpark Jammerdalse Heide (
foto 60) en was omrasterd. Ons pad werd een soort holleweg en uiteindelijk bereikten we de Steen- en pannenfabriek te Tegelen. In een buitenwijk van Tegelen kwamen we bij een supermarkt en kochten daar melk, karnemelk en bananen voor directe consumptie.
De Romeinen hadden als eerste belangstelling voor de Tegelse klei. Zij vernoemden hun nederzetting zelfs naar het product dat ter plaatse werd vervaardigd: de dakpan of tegula in het Latijn. Tegula verbasterde in de Middeleeuwen tot Tieglon en werd in de zeventiende en achttiende eeuw Tiegelen. Vanaf ongeveer 1800 heeft iedereen het over Tegelen.
Vergeleken bij andere plaatsen tref je in Tegelen relatief veel industrie aan en liggen de fabrieken niet bij elkaar op grote industrieterreinen buiten de stad, maar her en der tussen de huizen in. De bedrijvigheid in Tegelen is eeuwenoud. Omdat in Tegelen de delfstof klei voorkomt, werden vanaf de industriële revolutie in de negentiende eeuw grote industrieën gebouwd voor de productie van bakstenen en dakpannen, in de meeste gevallen in de buurt van de vindplaatsen en de doorgaande wegen. De moderne fabrieken van nu liggen meestal nog op hun oorspronkelijke plaats en nu dus in de woonplaats.
Gemeentehuis te Tegelen Al in de achttiende eeuw vond op ambachtelijke wijze en op kleine schaal keramische nijverheid plaats op verschillende locaties in het dorp. Tegelen kende in deze periode veel pottenbakkerswerkplaatsen en kleine pannenbakkerijen. De kern Steyl kende in de negentiende eeuw een eigen ontwikkeling. Omstreeks 1850 omvatte Steyl slechts enkele boerderijen en koopmanshuizen. Vanaf 1875 bood het dorpje een schuilplaats voor religieus vervolgden uit Duitsland, die ten gevolge van de Kulturkampf onder kanselier Bismarck gedwongen waren om het land te verlaten. Dit leidde in het laatste kwart van de negentiende eeuw tot een hoogtepunt aan vestigingen van kloosterorden in Steyl. Bestaande boerderijen en koopmanshuizen werden opgekocht, verbouwd en uitgebreid. In een kort tijdsbestek onderging de kloosterbouw een explosieve groei. Daarvoor werd in de meeste gevallen een beroep gedaan op architecten en bouwkundigen uit het thuisland van de orden.
De afgelopen jaren zijn veel oude fabrieken in Tegelen verdwenen. Je kunt nog maar een handjevol fraaie voorbeelden van negentiende-eeuwse fabrieksbouw gaan bezoeken. De moeite waard is bijvoorbeeld de oude ijzergieterij van Hekkens aan de Hoogstraat. De oudste gebouwen van deze fabriek liggen dicht bij de openbare weg en dateren uit 1888. De kloosters van Steyl zijn bijna allemaal bewaard gebleven. Het geheel van kloostergebouwen, muren, tuinen en landschapsparken is vrijwel nog volledig intact. Door leegloop van de kloosters is leegstand ontstaan en dreigt verval van gebouwen. De gemeente Venlo is in 2002 gestart met de ontwikkeling van een visie op de toekomst van het in Nederland unieke kloosterdorp Steyl.
Rond de eeuwwisseling had Tegelen zo’n vijfduizend inwoners. Nu zijn het er circa twintigduizend. Het merendeel van de beroepsbevolking in het begin van de twintigste eeuw was werkzaam in de plaatselijke industrie. Er waren destijds ruim dertig keramische bedrijven en een aantal metaalgieterijen en tabaksfabrieken in Tegelen. Het dorp behoorde in die tijd tot één van de meest geďndustrialiseerde gemeenten van Limburg. Het landelijke karakter was door de oprukkende industrie stilaan aan het verdwijnen. De bevolkingsaanwas in de eerste decennia van de twintigste eeuw was enorm, want in 1929 bleek het inwonertal verdubbeld ten opzichte van 1900. Al deze arbeiders moesten gehuisvest worden en liefst ook nog in de buurt van de industrie. Van gescheiden woonwijken en industrieterreinen had destijds nog niemand gehoord, dus bouwde men nieuwe woningen dáár waar ze nodig waren, op een steenworp afstand van de fabrieken. Veel fabrieksdirecteuren zorgden op eigen initiatief voor huisvesting van de arbeiders. Dergelijke kleinschalige sociale woningbouwprojecten zijn her en der in Tegelen nog te vinden, onder andere in de Stationsstraat. De sociale toestanden in de particuliere verhuursector lieten echter te wensen over. Daarom werd in het tweede decennium van de twintigste eeuw een coöperatieve organisatie voor de sociale woningbouw opgericht, de Tegelse Bouwvereeniging, waarin de gemeente Tegelen als belangrijke participant vertegenwoordigd was.
Niet alleen de wereldlijke overheid was begaan met de sociale toestand van de arbeiders, ook de kerk voelde zich verantwoordelijk. Met name om de eenvoudige werklieden buiten de invloedssfeer te houden van het socialisme, ontwikkelden de kerkelijke zielzorgers van Tegelen in het begin van de twintigste eeuw tal van sociale voorzieningen voor de arbeiders. In 1911 werd aan de Kerkstraat een groot gebouwencomplex gerealiseerd: de RK Volksbond en de RK Verbruiksvereeniging ‘de Volharding’. Een grote ontspanningszaal en een winkel waren hier ondergebracht. Aan de Spoorstraat werd een patronaatsgebouw opgericht. Voetbalverenigingen, toneelverenigingen, zangkoren en harmonieën werden gestimuleerd en een warm hart toegedragen. Het rijke verenigingsleven van nu is daarvan de erfenis.
Vanaf de jaren zestig nam de Tegelse kleiwarenindustrie in betekenis af. Ook het aantal ijzergieterijen was inmiddels gereduceerd, terwijl de tabaksfabrieken geheel waren verdwenen uit Tegelen. Het beleid van de gemeentelijke en provinciale overheid was vanaf deze periode afgestemd op het clusteren van de overgebleven fabrieken op verzamelterreinen. De vrijgekomen locaties zijn inmiddels opgevuld met woningbouw. Behalve het vraagstuk van de industrieterreinen kampt Tegelen met nog een probleem. De toenemende verkeersdruk op de hoofdwegenstructuur heeft inmiddels geleid tot een onhoudbare situatie. De komst van de Verbindingsweg-noord en straks de autosnelwegen A73 en A74 moet uitkomst bieden.
Nu volgde een fraai stuk door bossen. De nu volgende 20 km voerde hoofdzakelijk op korte afstand van de Duitse grens. Daarbij liepen we zo'n 9 km op Duits-grondgebied. We kwamen langs café restaurant Maalbekerhöhe en grenscafé Witte Steen. Het stuk tussen de twee genoemde cafés is ook het traject van de E8. Het West-Europese deel van de E8 wandelroute loopt globaal van Amsterdam naar Wenen.
We kwamen deze wandeldag wel zo'n 25 Pieterpad wandelaars tegen, waaronder een groep van 10 man. Nu zetten we koers naar Swalmen. Op enige bomen lazen we het rookverbod, dat de gemeente Swalmen heeft afgekondigd vanwege de droogte. Maar voor Swalmen sloegen we af en zetten koers naar Boukoul. Van deze plaats zagen we niet veel huizen. We verlieten Boukoul langs sportpark Boekoel. Daarna bereikten we buurtschap Maalbroek. De laatste drie km voerde over een groene strook door stedelijk gebied van de stad Roermond.
Roermond door de eeuwen heen
Roermond - Munsterkerk 3e eeuw na Chr. Altaarsteen gewijd aan Rura
1130 1e vermelding naam Roermond
ca. 1180-1543 Roermond onder afzonderlijke Gelderse hertogen
1213 Verwoesting van Roermond (villa optima) door de Duitse keizer
ca. 1218 Start bouw Munsterabdij
1224 Stichting Munsterabdij
1232 Roermond heeft eigen zegel, zelfbestuur en rechtspraak
1259 Hospitaal van de H. Geest in aanbouw
1279 Vermelding van Begijnhof
1309 Minderbroederklooster vermeld
1338-1342 Verlegging Maasloop naar Roermond
vanaf ca. 1350 Roermond als hoofdstad van het Overkwartier van Gelre beschouwd
1361 Kapittel van de H. Geest verhuist van St. Odiliënberg naar Roermond
1376 Stichting Karthuizerklooster
1388 Vergeefs beleg door Fransen en slechting van de pre-stedelijke versterking op Buiten Op en oude parochiekerk
vanaf ca. 1410 Bouw nieuwe parochiekerk: de huidige kathedrale kerk van St. Christoffel
1441 Lid van de Hanze
1472 Recht van muntslag
1543-1702 Onder Spaanse heerschappij
1554 1e grote stadsbrand
1559 Stichting bisdom Roermond
23-4-1568 Veldslag te Dalheim bij Roermond: begin van de Tachtigjarige Oorlog
1572 Inname door Willem de Zwijger en moord op de Karthuizers
1580 Overbrenging Souverein Hof van Gelre van Arnhem naar Roermond
1599 Stichting Bisschoppelijk Seminarie
1611 Komst van Jezuďten
1613 64 heksen verbrand: grootste proces in de gehele Nederlanden
1632-1637 Roermond Staats
1646 Stichting Ursulinenklooster
1659 St. Christoffelkerk wordt kathedraal
1665 2e grote stadsbrand
1702-1716 Roermond weer Staats
1716-1794 Roermond Oostenrijks
1782-1790 Ontmanteling van de vestingwerken
1783-1786 Opheffing van diverse kloosters door Joseph II
11-12-1792 Fransen olv generaal De Miranda veroveren Roermond
5-3-1793 Oostenrijkers weer terug
5-4-1794 Fransen bezetten Roermond
1795-1814 Roermond bij Frankrijk ingelijfd
1797 Opheffing van de nog resterende kloosters
1801 Opheffing bisdom Roermond
1815-1830 Roermond Nederlands
1830-1839 Roermond Belgisch
1829 Oprichting 1e Kamer van Koophandel
1839-1867 Limburg lid van de Duitse Bond
1846 Aanleg weg Maastricht-Roermond-Venlo
1853 Herstel bisdom Roermond: 1e bisschop Paredis
1866-1867 Bouw Maasbrug
1867-heden Roermond Nederlands
1879 Aanleg spoorlijn Antwerpen-Roermond-Mönchengladbach door Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
ca. 1925 Maaskanalisatie
1940-1945 Duitse bezetting
1-3-1945 Bevrijding
1959 Maasniel bij Roermond gevoegd
1967 Opening Willem-Alexanderhaven
1973 Opening Cultureel Centrum De Oranjerie
1991 Herten bij Roermond gevoegd
1992 Aardbeving met kracht van plusminus 5,7 op de schaal van Richter
1993 Watersnood en evacuatie van een gedeelte van de Roermondse bevolking tijdens en na de Kerstdagen
1995 Hoogwater en preventieve evacuatie van een gedeelte van de Roermondse bevolking
Rond 16.45 uur arriveerden we in Roermond om vervolgens de trein van 17.05 uur te nemen. Rond 18.00 uur arriveerden we in Boxmeer. Van hier was het 80 km rijden naar Susteren, waar ons volgende overnachtingadres was. Hier arriveerden we rond 19.30 uur. Vervolgens werden we verwelkomd op ons nieuwe overnachtingadres, konden we douchen en moesten we nog eten. Daardoor dineerden we pas om 21.00 uur. Dat was bij een Chinees restaurant.
naar de top van deze pagina
Henri Floor & Coos Verburg