Vorig Euraudax verslag Volgend Euraudax verslag Terug naar het overzicht van alle Euraudax wandeltochten Terug naar de homepage van Henri Floor 7e De Grebbelinietocht met Euraudax vanuit Renswoude

wapen van Renswoude Op zaterdag 28 december 2002 organiseerde Euraudax een wandeltocht van 25 km vanuit Renswoude. De start was officieel om 10.00 uur vanuit café De Zwaan. Maar om 10 uur stonden nog zoveel mensen in de rij voor de starttafel, dat uiteindelijk werd besloten om de start met een kwartier te verlaten. Om 10.15 uur had toch nog niet iedereen ingeschreven, maar deze "ongelukkigen" konden dan op de grote rust inschrijven. Voor het geval u het nog niet weet: in een Euraudax tocht wordt in een groep gelopen met een vast wandeltempo van 6 km per uur.
Vorig jaar werd deze tocht ook georganiseerd. Maar toen stond deze niet in het Landelijk Wandel Programma (LWP), omdat tot organisatie van deze tocht werd besloten op het moment dat het LWP al uitgekomen was. Langs de grote Nederlands Hervormde kerk verlieten we het dorp en betraden het kasteelbos. Hoewel het een zaterdag was, was de kerk toch open. Er was later op de dag namelijk een begrafenis. Het was een luxueuze begrafenis, want er reden veel dure zwarte auto's in de rouwstoet. Deze informatie kreeg ik later van een collega van mijn werk te horen. Ik had hem een aangepaste routebeschrijving van de tocht gegeven. Deze collega vindt 10 uur starten veel te vroeg en 25 km te ver en wil niet in een groep lopen, maar hij houdt wel van wandelen.
Bij het kasteel liepen we om een grote vijver, die tegen het kasteel aanligt. Daardoor leek het kasteel zich op een eilandje te bevinden. In werkelijkheid was het een soort schiereiland. De storm van eind oktober had een forse boom over ons wandelpad geblazen. Maar er was een stuk boom weggezaagd waardoor er ter plaatse alleen een wegversmalling was.
We staken een verkeersweg over en liepen vervolgens over een zandpad langs het Grand Canal. Na het einde van dit bijna 1 km lange kanaal betraden we de dijk van de Grebbelinie, verder kortweg de dijk te noemen. Deze dijk is een oud verdedigingswerk en dateert uit de 19e eeuw.
Het eerste stuk van de dijk was een zandpad. Op een gegeven moment hoorden we gefluit, ten teken dat er fietsers aankwamen. Op een gedeelte van het wandelparkoers bleek ook een ATB-parkoers te zijn uitgezet. We staken een splitsing van asfaltwegen over. Nu volgden we een tijdlang een schelpenfietspad over de dijk. We staken de verkeersweg van Renswoude naar Veenendaal over. Hier stonden klaar-overs van de eerder genoemde ATB fietstocht. We zagen hier de provincieborden van Utrecht en Gelderland. De dijk van de Grebbelinie is hier tevens de provinciegrens. Verderop liepen we langs camping De Batterijen. Daarop kwamen we bij de spoorlijn Utrecht - Arnhem uit en volgden deze. Bij het voormalige verdedigingswerk Schans De Batterijen staken we de spoorlijn over.
Nu zetten we koers naar de 21,8 meter hoge Emminkhuizerberg. Over de flanken van de "berg" liepen we naar de A12-snelweg. We moesten over een smalle greppel springen alvorens op een grintfietspad onze tocht te kunnen voortzetten. Weldra bereikten we huizen van het buitengebied van de plaats Overberg, behorend tot de gemeente Amerongen. In een grote schuur van een boerderij was een verzorgingspost op 9½ km. In de schuur was grote bedrijvigheid. Een tiental arbeiders waren bezig met het productie klaarmaken van de groente lof. Coos, die deze dag in de verzorging zat samen met de echtgenoot van één van de wandelaars, was druk bezig warme chocolade klaar te zetten. Voor de ingang van de schuur kregen we ook nog een koek.
Na een rust van ruim 10 minuten vervolgden we ons pad. We liepen over een dijk terug tot aan het Valleikanaal. Dit volgden we een eind. Verderop staken we de spoorlijn van Arnhem naar Utrecht weer over en liepen toen naar de dijk van de Grebbelinie om onze tocht over die dijk voort te zetten. Een gedeelte van de dijk was hier weggegraven vanwege die spoorlijn. We staken de Lunterse Beek over en kwamen vervolgens bij een kruis, een monument ter nagedachtenis aan verzetstrijders, die in 1944 zijn doodgeschoten. We staken een verkeersweg over en na het gesloten café restaurant De Dennen dwaalden we door een bosgebied met veel plassen op de paden. Op 17 km was de grote rust in Mona's eetpaleis, één van de restaurantjes van het bungalowpark Ruwinkel te Scherpenzeel.
Tijdens de rust waren er een paar korte toespraken. Ondergetekende feliciteerde een drietal wandelaars met de in het verleden behalen van een 1000 km Euraudax speld. Hieronder bevond zich het OLAT-lid Marcella Creemers. 10 minuten later werden ondergetekende toegesproken. Dit naar aanleiding van het feit, dat wij na 19 jaar Euraudax tochten te hebben georganiseerd er mee stopten.
Na de rust doken we weer een bos. Verderop staken we tot tweemaal toe een stuk van het parkoers af. Door de grote deelname aan deze tocht dreigde de tocht anders te lang te duren. Eerder was al gezegd, dat we een kwartier later dan normaal waren gestart. We wilden niet veel later dan een kwartier finishen. En omdat het officiële parkoers 25,7 km lang was kon dit afsnijden best. Het werd uiteindelijk ongeveer 24½ km.
Nu liepen we een traject van de Grebbelinie waar de dijk helemaal weggehaald was. Archeologen spreken over dit stuk, dat de dijk is weggehaald door cultuurbarbaren, mensen die geen oog hadden voor deze geschiedkundige dijk. Opnieuw volgden we de dijk en op 20 km kregen we nog een appeltje bij de fruitpost. Nu bereikten we de Schans van het Voormalige Werk aan de Daatselaar. Op een oude kaart op een infobord stond dat dwars over deze schans de gemeente grens van de gemeente Lunteren en Renswoude liep. Liep, omdat Lunteren tegenwoordig gemeente Ede is. De parkoersbeschrijving gaf hier aan dat we helemaal om deze Schans moesten lopen, om deze vervolgens dwars over te steken. Maar ook hier vond een gedeelte van het eerder genoemde afsteken plaats.
Verder liepen we naar de dijk en staken vervolgens nog de Luntersebeek over, gevolgd door de Fliertsebeek. We zagen nog een grote natuurschaatsbaan met lantaarnpalen liggen. Op de baan zwommen nu troosteloos eendjes. Langs het Grand Canal werd kasteel Renswoude weer bereikt. We liepen het pad door het kasteelbos nu tegengesteld. Om 15.20 uur was de finish. Er waren 156 deelnemers. Het was droog maar bewolkt weer geweest, waarbij de temperatuur op 8° lag.
naar de top van deze pagina

Henri Floor & Coos Verburg