Vorig verslag van het Pelgrimspad (I) Volgend verslag van het Pelgrimspad (I) terug naar het overzicht van het Pelgrimspad (I) Terug naar het overzicht van de LAW's, streek- en NWBpaden op de homepage van Henri Floor Terug naar de homepage van Henri Floor Het Pelgrimspad (I)

datum donderdag 19 september 2002
traject Haastrecht - Hardinxveld Giessendam
afstand 36 km
Met de trein reden we op donderdag 19 september 2002 van Driebergen naar Gouda. Hier namen we de bus naar Haastrecht en vervolgden het Pelgrimspad. We verlieten de bus bij halte Dorp en door het centrum van Haastrecht verlieten we deze plaats weer. Daarbij kwamen we langs het gebouw De Hooge Boezem achter Haastrecht.
het gebouw De Hooge Boezem achter Haastrecht De historische naam van Haastrecht is Havekesdreht. De naam komt voor het eerst voor in 1108. Op 9 augustus van dat jaar is in een document sprake van Frederik van Havekesdreht, die in het bezit is van "een huis en 50 morgens lands". In de volgende eeuwen heetten de toenmalige bezitters 'heer van Haastrecht en van de Vlist'.
Haastrecht ontstond rond 1100 op de plaats waar de Vlist uitmondt in de Hollandse IJssel.
Bij deze nederzetting werd later een kasteel gebouwd. Op een plek, ter hoogte van het pand Prins Bernhardlaan 21-23, werden in 1963 de fundamenten van een 14e eeuws kasteel blootgelegd. Klik hier voor enkele luchtfoto's van de opgravingen.
Over de status van Haastrecht is in het verleden nogal wat te doen geweest. Volgens sommige bronnen (De Spectrum-encyclopedie en Encarta, beide op CD-ROM, bijvoorbeeld) heeft Haastrecht in 1396 stadsrechten gekregen.
Andere bronnen melden dat Haastrecht in 1397 van Hertog Albrecht van Beieren het privilege van tolvrijheid heeft gekregen. In 1515 besloot het Gerechtshof dat Haastrecht gerechtigd was binnen haar grenzen eigen rechtspraak te plegen. Daarmee werd het stadsrecht van Haastrecht min of meer bevestigd. Formele stadsrechten zijn echter nimmer verleend.
Dat heeft de toenmalige gemeente Haastrecht er overigens niet van weerhouden om in 1983 het 750-jarig bestaan te vieren. Hierbij werd verwezen naar het jaar 1233, toen ene Folpert II van Leerdam Heer van Haastrecht was. Ik heb niet kunnen achterhalen wat nu precies de reden was om 1233 als 'stichtingsjaar' van Haastrecht aan te merken.
Buiten Haastrecht sloegen we van de verkeersweg af en volgden nu een asfaltweggetje dat overging in een grintweg. Op de plaats waar het overging in een graspad stond weer een LAW bordje. We kwamen uit bij het riviertje de Vlist.
Tot 1985, toen een gemeentelijke herindeling plaats vond, was Vlist een zelfstandige gemeente met zo'n 625 inwoners. Per 1 januari 1985 werd een nieuwe -grotere- gemeente Vlist gevormd, waarin naast Vlist ook Haastrecht en Stolwijk opgingen.
Tot de huidige gemeente Vlist behoren de volgende dorpen, gehuchten en buurtschappen: Beneden Haastrecht, Benedenheul, Benedenkerk, het Beijersche, Bonrepas, Boven Haastrecht, Bovenkerk, Goudseweg, Haastrecht, Koolwijk, Rozendaal, Schoonouwen, Stein, Stolwijk, Stolwijkersluis en Vlist.
De naam Vlist is afkomstig van het veenriviertje, dat de grens vormt tussen de Lopikerwaard en de Krimpenerwaard. Dit riviertje stroomt van Schoonhoven naar Haastrecht, waar het uitmondt in de Hollandse IJssel.
de pont bij schoonhoven Dit riviertje volgden we een tijdlang. Eerst was het een grintweg. Later was het geasfalteerd en werden we door enkele auto's gepasseerd. Later staken we de Vlist over en volgden daarop de andere zijde van het riviertje de Vlist. We liepen een doodlopende weg in naar Schoonhoven. De weg was vlak voor Schoonhoven opengebroken bij een molen. Maar wandelaars en fietsers konden er langs. In Schoonhoven haalden we bij een tankstationnetje een stempel. Hier konden we ook koffie drinken. De tocht slingerde fraai door Schoonhoven. Met de pont staken we de Lek over. Daarop liepen we over de Veerse dijk naar Nieuwpoort.
Liesveld Ontstaan vesting
De vesting Nieuwpoort is ontstaan op de grens van het graafschap Holland en het bisdom Utrecht. In de 13e eeuw verleenden de heren Arnout van Liesveld en Gijsbrecht van Langerak stadsrechten aan deze nederzetting. Deze heren en hun nazaten waren vele eeuwen lang de bestuurders van dit stadje. De ligging in dit grensgebied was de oorzaak van het feit dat de vesting een roerige ontstaansgeschiedenis kent. Vele malen is het stadje verwoest en verbrand o.a. door troepen uit Gelre.
Nieuwe vesting
Tijdens het rampjaar 1672 bleek maar al te duidelijk, hoe strategisch belangrijk deze aan de rivier de Lek gelegen vesting was. Reden voor stadhouder Willem III om de Staten van Holland te adviseren de vesting drastisch te moderniseren. Dit hield in, dat meer dan 30 panden moesten worden gesloopt en dat de oorspronkelijke lengte van de vesting werd teruggebracht tot 350 meter. Aan de zuidkant verrees de Graaflandsepoort, die helaas door de Franse troepen in 1795 in brand werd geschoten en nadien is gesloopt.
Dit is het wapen van Liesveld. Dit wapen is te vinden op de lokatie www.ngw.nl/indexgb.htm  Deze site is mogelijk gemaakt door de Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag De gemeente Liesveld is op 1 januari 1986 ontstaan door samenvoeging van de volgende 4 kernen: Groot-Ammers, Streefkerk, Nieuwpoort en Langerak.
Voor Nieuwpoort sloegen we af bij een LAW-bordje en zetten nu koers naar Groot-Ammers en kregen daarbij uitzicht op ooievaars. We volgden hier een tiendweg die parallel met een verkeersweg liep. Er zat alleen een sloot tussen. Bij Groot-Ammers liepen we naar de Lekdijk en over een minuscuul klein pad liepen we achter de winterdijk naar het centrum van Groot-Ammers. Spoedig verlieten we deze plaats weer. Nu liepen we langs een vaart en passeerden maar liefst 4 molens. We staken een bruggetje over en volgden de vaart nu een km terug langs de andere zijde over een asfaltweg waar ook enkele auto's reden.
Daarop kwamen we bij een vaart met de naam Achterwaterschap. We volgden deze vaart over een 4,2 km lang graspad. Daarbij moesten we enkele malen over hekken klimmen. Na de Nieuwe Donkse Brug doorkruisten we gehucht De Donk en kwamen nog langs boerderij De Donck. We kregen weer even asfalt onder de voeten op weg naar Bleskensgraaf. We staken een volgende vaart over en over een haast niet zichtbaar kerkepad vervolgden we ons pad. Opnieuw volgden we een lang graspad, ditmaal langs de Giessendamse Binnenvliet. Op weg naar Hardinxveld Giessendam zagen we de uitgebreide werken ten behoeve van de Betuwelijn. Deze lag op 100 tot 300 meter afstand van de volgende tiendweg die we gingen lopen. Dit was ook nog een heel fraai graspad. Daarop werd het NS-station Hardinxveld Giessendam bereikt. Met de trein reden we huiswaarts.
naar de top van deze pagina

Henri Floor & Coos Verburg