eerste dag Kempische wandeldagen 2002 tweede dag Kempische wandeldagen 2002 terug naar het overzicht van de Kempische Wandeldagen Terug naar het overzicht van driedaagsen en vierdaagsen op de homepage van Henri Floor Terug naar de homepage van Henri Floor Kempische Wandeldagen 2002

Kempische Wandeldagen Op zaterdag 3 augustus 2002 begonnen we om 7.30 uur aan de tweede dag van de Kempische Wandeldagen. Het begon bij de start net iets te miezeren. We verlieten Geldrop in zuidoostelijke richting en spoedig werden de bossen weer bereikt. We staken de gemeentegrens van Mierlo over. Even later liepen we over een viaduct van de A67-snelweg. Aan de overzijde van de snelweg was de eerste wagenrust. De regen had zich geļntensiveerd. Met een paraplu in de hand dronken we onder een paar bomen onze koffie op. We bevonden ons hier op het heidegebied met de naam Rederijk. Nu dwaalden we een tijdlang door bosgebied Lieropse Heide. Na trajecten van de Bontvenroute werd een tweede verzorgingspost bereikt. We waren nu 2½ uur onderweg en de voorzitter van OLAT kwam met zijn auto bij deze verzorgingspost aangereden. Het was alsof er een bepaalde uitstraling van hem uitging, want het werd meteen droog. En het bleef wel twee volle uren lang droog. We dwaalden verder in de richting van Lierop en kwamen daarbij door buurtschap Houtbroek. In Lierop wierpen we een blik (figuurlijk) in de grote RK kerk. We staken er nog een offerlicht (kaars) aan. Indrukwekkend was het grote goudkleurige beeldhouwwerk dat op de top van de kerk staat. Na de grote rust in Lierop kruisten we de A67-snelweg. Daarna dwaalden we door bosgebied Gebergten. Opnieuw kruisten we de A67-snelweg. Door bosgebied Blauwe Kei werd de laatste verzorgingspost bereikt. Deze leek verdacht veel op de eerste verzorgingspost.
In buurtschap Trimpert konden we nog bij de Aardborsthoeve aanleggen. Een groot bord gaf aan dat het buitenterras gesloten was.
In de Aardborsthoeve kun je je vermaken met diverse boerenspelen zoals: koemelken, ringsteken, biertonrollen, boomzagen, boogschieten, bierpulschuiven, kip/konijnschieten, hoefijzerwerpen, boerinnenrace (welke "boerin" heeft het snelst een kindje erin), muizen meppen, kersenpit spugen, tractorrace of koningsschieten.
Via bosgebied Molenheide werd Geldrop weer bereikt en even later de finish op 35,685 km.
naar de top van deze pagina

Henri Floor & Coos Verburg