tweede dag Ronde van Zuid-Limburg 2002 Terug naar het overzicht van de Ronde van Zuid-Limburg 2002 Terug naar het overzicht van driedaagsen en vierdaagsen op de homepage van Henri Floor Terug naar de homepage van Henri Floor

Ronde van Zuid-Limburg 2002

1e dag van de 59e Ronde van Zuid-Limburg
Op zaterdag 25 mei was de start van de Ronde van Zuid-Limburg. Deze 3-daagse wandeltocht werd al voor de 59e keer georganiseerd vanuit Heerlen. De startplaats was vanuit De Spuiklep, een accommodatie van de Nederlandse Spoorwegen met een hele grote parkeerplaats.
Heerlen is in de Romeinse tijd ontstaan en was bekend onder de naam Coriovallum. De geschiedenis na de Romeinse tijd is eerst vaag, pas in 1065 wordt Heerlen weer genoemd. In de 11e en 12e eeuw is Heerlen in bezit van het geslacht van Are. Behalve Heerlen omvatte de heerlijkheid ook de dorpen Hoensbroek, Schaesberg, Voerendaal en Nieuwenhagen.
De heerlijkheid ging in 1176 over aan het geslacht Van Wickrath, een tak van Van Are. Deze familie verkocht de laatste rechten in 1378 aan de graaf van Brabant. In 1388 werd vervolgens Hoensbroek afgesplitst. Schaesberg werd in 1618 afgesplitst en Voerendaal in 1627, maar vervolgens in 1634 weer bij Heerlen gevoegd. Voerendaal werd definitief afgesplitst in 1776 en Nieuwenhagen tenslotte in 1802.
Langs de spoorlijn en langs het NS-station liepen we het centrum uit. We verlieten Heerlen via de wijken Grasbroek, Schandelen, Meezenbroek en Heihoven. Langs een zandgroeve werd de Schriemersheide bereikt. Dit bos- en heidegebied ging over in de Brunssummerheide. Over een hoge bergkam met een fraai panorama werd de eerste verzorgingspost bereikt op 8,4 km. Ondanks de weersvoorspelling met regen bleef het de hele dag droog. Met 16į bleef het wel aan de frisse kant.
Dit is het gemeentewapen van Brunssum. Dit wapen is te vinden op de lokatie www.ngw.nl/indexgb.htm  Deze site is mogelijk gemaakt door de Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag wapen van Brunssum

Brunssum is een van de oudste plaatsen in ons land waar mensen zich vestigden. Dat gebeurde in de oertijd, ergens tussen 10.000 en 4.000 jaar voor Christus. De eerste bewoners, die in het Stenen Tijdperk leefden, kwamen oorspronkelijk uit het gebied van de Donau (vermoedelijk uit het tegenwoordige Hongarije en Oostenrijk). De Brunssummerheide was een gunstige vestigingsplaats. Men vond hier een gedeeltelijk open heide, grotendeels omringd door moerassen. De naaste omgeving was gemakkelijk te overzien, zodat men bij naderend gevaar tijdig was gewaarschuwd. De moerassen vormden een natuurlijke beschermende ringwal. Heldere bronnen op de heide zorgden voor het drinkwater.
Omstreeks een halve eeuw voor Christus kwamen de Romeinen naar ons land en bleven er meer dan vier eeuwen. Velen vestigden zich voorgoed in Zuid-Limburg en dus ook in Brunssum. Het waren de Romeinen die ontdekten dat van de klei van de Brunssummerheide nuttig gebruik kon worden gemaakt. Er ontstond een keramische industrie, die tot na de Middeleeuwen is blijven bestaan. De hier gebakken producten werden tot diep in Duitsland en Frankrijk verhandeld. Zo raakten de Brunssumers vroeg vertrouwd met handel en industrie. In de 18e eeuw werden de Zuidelijke Nederlanden- en daaronder ook Brunssum - ingelijfd bij Oostenrijk. De Oostenrijkse tijd eindigde met de Franse Revolutie. Brunssum had in 1796 672 inwoners boven de twaalf jaar. Daaronder waren slechts twee smeden en een slotenmaker. Brunssum werd op 31 augustus 1796 officieel tot gemeente verheven. Gedurende de gehele 19e eeuw bleef Brunssum een rustig kerkdorp, dat rond 1900 niet meer dan 1200 inwoners telde. In het begin van de twintigste eeuw begon ook voor Brunssum een nieuw industrieel tijdperk. De reeds eeuwenlang in Zuid Limburg op bescheiden schaal uitgeoefende mijnbouw ontwikkelde zich door de sterk toegenomen vraag naar steenkool snel tot een grootindustrie, waarbij elf moderne mijnzetels ontstonden. De mijnen brachten welvaart en een stormachtige bevolkingsgroei, ook in Brunssum. Sedert 1967 is in het voormalige complex van de kolenmijn gevestigd het Nato-hoofdkwartier "Afcent" (Allied Forces Central Europe), verantwoordelijk voor de defensie van Midden-Europa.
Dit is het gemeentewapen van Landgraaf. Dit wapen is te vinden op de lokatie www.ngw.nl/indexgb.htm  Deze site is mogelijk gemaakt door de Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag wapen van Landgraaf

Verder liepen we door bossen of bosgebied rondom de wijken Ravetsmaar en Kakert. In Landgraaf kwamen we langs het casino. We gunden ons hiervoor nu geen tijd.
De gemeente Landgraaf is in 1982 ontstaan door samenvoeging van de vroegere gemeenten Nieuwenhagen, Schaesberg en Ubach over Worms. De naam Landgraaf is ontleend aan "De Landgraaf", een reusachtige en fascinerende ringwal die onder andere door onze gemeente loopt en die met de hem omringende grafheuvels en urnenvelden herinnert aan de bewoners in prehistorische tijden.
Kasteel Erenstein te Kerkrade Even verderop kwamen we langs een bergsportzaak. Om de wandelaars extra aan te moedigen voor een bezoekje stond buiten een verzorgingstent en enige uitgestalde wandelschoenen. In Landgraaf kwamen we door een bosgebied overgaand in een weidegebied waar het voorgaande weekend gekampeerd werd door jongeren vanwege het Pinkpop festival. Er lag hier een enorme troep en veel afval, dat ondertussen ook bezig was te verwaaien en verderop de bossen inwoei. Het is een groot schandaal dat de organisatie deze troep niet opruimt. We waren hier wel snel voorbij, maar het heeft toch in diepe indruk achtergelaten dat zoiets kan en mag in Nederland. We kwamen door Nieuwenhagen en liepen onder de N274 door. In Eygelshoven was een grote rust in Basisschool De Schatkist op 16,1 km.
Daarna liepen we langs het plassengebied de Cramer Weyer. Ook liepen we nog langs de Anstelbeek. Bij kasteel Erenstein te Kerkrade volgden we de andere zijde van de Cramer Weyer. Bij kasteel Erenstein was een aangekondigde kontrole. Dit was gedaan om afsteken te voorkomen. Nu liepen we door het Strijthagenerbeekdal naar de watermolen Strijthagen. Hier was een laatste verzorgingspost op 22,4 km.
Daarna kwamen we nog langs de 239 meter hoge berg Strijthagen. We liepen hier even van het parkoers af en beklommen de berg. Van de top hadden we een fraai uitzicht op de omgeving en keken zo Duitsland en BelgiŽ in. Door de wijk Heerlerbaan liepen we langs de Caumermolen en de Oliemolen naar de finish. De afgelegde afstand bedroeg 29,9 km
naar de top van deze pagina

Henri Floor & Coos Verburg