eerste dag Vierdaagse Heuvellandwandelingen 2001 derde dag Vierdaagse Heuvellandwandelingen 2001 overzicht van de Heuvelland wandel4daagsen Terug naar het overzicht van driedaagsen en vierdaagsen op de homepage van Henri Floor Terug naar de homepage van Henri Floor 14e Heuvelland 4-daagse Vilt-Valkenburg 2001

Vierdaagse Heuvellandwandelingen 2e dag, vrijdag 10 augustus, Groeve-route.
Rond 7.45 uur verlieten we de start. Het had in de voorafgaande avond en nacht flink geregend. Bij het opstaan was er nog een buitje. We liepen na de start pal langs de kerk van Berg (van Berg en Terblijt). Hier staken we nog een kaarsje aan. Verder daalden we in Berg af door bossen in de richting van de Geul. We kwamen langs de Geulhemmergroeve en de rotswoningen die tot het begin van de vorige eeuw dienden als woonruimte. Deze Geulhemmergroeve was dit jaar toegankelijk in verband met het 200 jarig bestaan van de kapel uit de Franse revolutie, echter wel tussen 10.00 en 15.00 uur onder betaling van 3 gulden onderhoudskosten. Dit was dus alleen weggelegd voor de late starters of de snelle wandelaars die tijdig binnen waren.
In deze Geulhemmergroeve is een kapel uit de Franse revolutie. De schuilkapel uit de Franse overheersing is een cultuurhistorisch monument van grote waarde. Dat heeft er toe geleid dat ze, net als de rotswoningen, op de Monumentenlijst is geplaatst. De Fransen veroverden op 3 november 1794 onder generaal Kléber de vestigingstad Maastricht. Deze stad werd toen de hoofdplaats van het departement de Beneden-Maas. In september 1796 kondigden de Franse overheersers een wet af waardoor alleen al in dit departement 116 kloosters opgeheven werden. Hun eigendommen werden verbeurd verklaard. In mei 1797 werden alle priesters verplicht om de eed op de constitutie af te leggen. Men diende dus zijn loyaliteit aan de Franse overheersers te tonen door het afleggen van deze eed. Vele priesters in deze omgeving weigerden zich hieraan te onderwerpen. Hieronder was ook Johannes Schepers, de pastoor van Berg en Terblijt. Hij was geboortig uit Helchteren, een plaatsje in de Kempen. Hij was sinds 24 juni 1773 pastoor van Berg en Terblijt. Schepers weigerde meermalen de vereiste eed af te leggen. Met een gerechtelijk bevel werd zijn kerk in 1798 gesloten. De ingangspoort werd verzegeld. De klokken en de meeste kerkbezittingen werden in beslag genomen en naar Maastricht vervoerd. Aanvankelijk probeerde Schepers nog de H. Mis voor zijn volgelingen te lezen in zijn pastorie. Doch deze werd spoedig in beslag genomen en samen met de inboedel geveild. Zijn neef Jan Michel Lijnen, die samen met andere familieleden bij de pastoor inwoonde, pachtte de woning. Hij stelde zijn oom daardoor in de gelegenheid om er de H.Mis te blijven lezen. Het geduld van de Fransen raakte echter snel op. Zij veroordeelden pastoor Schepers tot verbanning naar een van de strafeilanden Rhé of Oleron. Schepers moest onderduiken om aan arrestatie en verbanning te ontkomen. Eerst dook hij onder in een schuilkapel in Valkenburg. Dit duurde tot een inwoner van Berg en Terblijt, Johannes Claessens, in het geheim een schuikapel in de Geulhemmergroeve inrichtte. Hier heeft pastoor Schepers gedurende enkele jaren geschuild en de H. Mis voor zijn parochianen gelezen, die door vele mensen werd bezocht. Ook was er een processieroute in de grot uitgezet. Jaarlijks wordt er traditiegetrouw de H. Mis opgedragen voor kerstmis. Ook zijn er door de jaren heen veel kinderen gedoopt. Dit jaar wordt rondom deze 14e Heuvelland-4daagse het 200-jarig jubileum gevierd rondom deze kapel.
We liepen nu een tijdlang door het Meerserbroek. Daarbij volgden we de Geul tot aan Meersen. In Meerssen kwamen we langs de fraaie baseliek. Hier brachten we een kort bezoek en staken er nog een kaarsje aan.
Op 8,4 km was de eerste rustpost te Meerssen. Daarna liepen we verder in de richting van Bunde. Bij Luchthaven Zuid-Limburg staken we de A2-snelweg over en liepen daarbij langs café Bergrust. Dit is een niet toepasselijke naam voor een café dat tussen twee banen van een snelweg in ligt. Na buurtschap Kasen kwamen we in het Bunderbos en dwaalden hier lange tijd door. Net voor Geulle sloegen we af naar Moorveld.
Hier was de tweede grote rust op 14,7 km. Na Geulle bleven we maar door de hellingbossen lopen tot voorbij Terhagen. In Elsloo kwamen we langs vijvers van Kasteel Restaurant Elsloo.
Door het bergachtige dorp Elsloo werd op 20,3 km de derde grote rust bereikt. Hier troffen we 14 km lopers aan. Het is namelijk zo bij deze vierdaagse dat wandelaars (op eigen gelegeheid) vanaf de start naar één van de grote rust rijden en daar beginnen met zijn of haar wandeling. Ruim een kwartier nadat we de grote rust hadden verlaten kregen we een korte maar pittige bui. Gelukkig konden wij tegen een huismuur uit de wind staan. Na vijf minuten was de bui voorbij. Wij zaten enigszins aan de rand van de bui. Daarna regende het nog 10 minuten licht. We liepen daarna verder langs Catsop en Hussenberg.
Op 27,6 km was de vierde grote rust te Moorveld. Via Kasen en Humcoven kwamen we weer in Meerssen. Hier was op 34,6 km de vijfde en laatste grote rust. Buiten Meerssen, in het Houthemerveld, maakten we nog een foto van de kerktoren van Berg. We hoorden een onweerslag met een lange rommel. Maar het bleef droog. Na het Kloosterbos liepen we onder de A79-snelweg naar Houthem. In het natuurgebied bij Hotel Kasteel St. Gerlach troffen we een aantal half-wilde paarden. Daarna beklommen we de laatste berg voor die dag en finishten op 40,6 km om 16.10 uur.
naar de top van deze pagina

Henri Floor & Coos Verburg