Vorig WS78 verslag Volgend WS78 verslag Terug naar de overzicht van alle WS78 wandeltochten Terug naar de homepage van Henri Floor De laatste WS78 tocht van de 20e eeuw

Dit is het wapen van Almere. 
Dit wapen is te vinden op de lokatie www.ngw.nl/indexgb.htm  
Deze site is mogelijk gemaakt door de Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag Op zaterdag 11 december 1999 organiseerde WS78 een 40 km wandeltocht vanuit Almere. De start was vanuit het Tenniscentrum Centre Point, op korte afstand van NS Almere-Centrum. Voor de start waren er een paar wandelaars die in een tennisser de bekende tennisser Michael Schapers meenden te herkennen.
Slechte weersvoorspelling met veel regen was uitgekomen
Het had de voorgaande dagen weer eens flink geregend, zodat we al na 100 meter wandelen het eerste modder traject bereikten. Bij de start was het nog vrijwel droog, hoewel er slecht weer (lees regenachtig weer) was voorspeld. Heel vaak komen de slechte weersvoorspellingen toch niet uit en vol goede moed begonnen wij aan deze tocht. Eerst dwaalden we een tijdlang door het Koningin Beatrixpark. Er waren hier opvallend veel wandelaars die hier hun hond uitlieten. Ook zagen we diverse trimmers. In dit park zijn vele brede graswegen en brede sloten. Diverse malen liepen we over bruggen, voorzien van namen zoals Hoepelbrug, Tollenbrug, Bliklopenbrug en Bokspringbrug. Een paar maal staken we asfaltwegen over, waarvan sommigen alleen voor bussen bestemd waren. Eenmaal stond in de parkoersbeschrijving "r.a. bij onduidelijk einde van het pad". Doordat wij vrijwel achterin liepen, was het niet moeilijk om het parkoers te volgen. Omdat velen ons voor waren gegaan hoefden we alleen maar het duidelijk platgetreden spoor te volgen dat ook flink modderig was geworden. Via de Kruidenwijk kwamen we langs de Muziekwijk. Hier lopen straten met namen als Menuetstraat, Preludeweg, Saxofoonweg, Contrabasweg, Glenn Millerweg en Louis Armstrongweg. Na de S101 dwaalden we door het Pampushout. Het parkoers was veel mooier als dat we vooraf verwacht hadden. Tot nog toe dwaalden veelal over verkeersarme wegen en paden. Over een zeer brede grasweg zetten we nu koers naar de Oostvaardersdijk. Hier kregen we een lichte aanval van regen. Maar de hoeveelheid was nog te weinig om de regenbroek te moeten aandoen. Bij de Oostvaardersdijk aangekomen, volgden we deze ruim 2300 meter. We hadden hierbij fraaie uitzichten op de Noorderplassen met op de achtergrond de wijken van Almere. Door het sombere weer hadden we nu geen uitzichten op Muiden, Amsterdam, Uitdam en Marken hetgeen we bij mooi weer anders wel hadden kunnen zien.
Bij de Lepelaarplassen begon het harder te regenen
Vlak voordat we de Oostvaardersdijk verlieten was de aanval van regen zodanig, dat we besloten de regenbroek aan te trekken. Nu volgden we het 3 km lange Trekvogelpad (Niet te verwarren met de gelijknamige LAW van Bergen aan Zee naar Enschede) langs de Lepelaarplassen, dat alleen geopend is in de periode van 1 augustus tot 1 maart. De Lepelaarplassen is een natuurgebied van ongeveer 360 ha. Ze danken hun naam aan de eerste lepelaar, die al in 1971 op deze plek broedend werd aangetroffen. Vogels die hier hun broedgebied hebben zijn o.a. dodaar (kleine fuut), aalscholver, fuut, grauwe gans, wintertaling (wilde kleine eend), pijlstaarten, Kuifeend, de Tafeleend, de Aalscholver, Brilduikers, Grote Zaagbekken en andere eendensoorten. Aan het einde van de Hoge Vaart troffen we nabij Natuurinformatiecentrum De Trekvogel de soeppost. Langs de Lage Vaart betraden we het Wilgenbos. Dit gebied is ongeveer 100 ha groot. Hier groeien o.a. de schietwilg, de amandelwilg, struikvormige wilgen, de vlier, meidoorn en roos. Het parkoers bleef nog steeds heel mooi met wel veel modderpaden. Nu volgde een iets minder mooi parkoers, namelijk door het bedrijventerrein De Vaart. We liepen tussen de wijken Bosrand en Poldervlak door. In de wijk Molenbuurt was op 21 km de grote rust in het Oostvaarderscollege in Almere buiten. Via de Landgoederenbuurt en de Faunabuurt bereikten we de N703/S104. Langs een spoorlijn staken we voornoemde weg over en dwaalden nu verder door de bossen van de Flevokant en de Gelderse kant. Onder een laag viaduct liepen we onder de A6 door. Onder het viaduct was het drassig en hier liep geen weg, fietspad of ander verhard pad onderdoor. Nu dwaalden we door het Almere-Hout. We staken opnieuw Hoge Vaart over.
De koffiepost werd al of niet opzettelijk overgeslagen.
Nu voerde het officiële parkoers naar de koffiepost. Maar omdat de wandelroute weer terugkwam tot net na voornoemde brug hebben een aantal wandelaars na de brug meteen de vervolgroute genomen. Voor wandelaars die van afsnijden houden, was dit een unieke buitenkans. Maar voor anderen was daardoor het vervolg naar de fruitpost wel erg lang voordat de verwachte post kwam. De koffiepost was niet gevestigd in de fraai gelegen kantine van Roeivereniging Pampus zoals aangegeven was op de parkoersbeschrijving, maar in een naastgelegen schuur van de roeiverening. Waarschijnlijk was dat gedaan vanwege de zeer modderige schoenen van de wandelaars. Opnieuw dwaalden we verder door Almere-Hout, een uitgestrekt bosgebied. Via het Waterkandse bos bij Almere-Haven liepen we weer terug naar de A6-snelweg. Nu bereikten we de wijk Veluwse Kant van Almere-Stad. Nu volgden we een tijd het Weerwater, een heel groot meer. Door de Stationsstraat, een belangrijke en feestelijk verlichte winkelstraat bereikten we de finish.
Laatste WS78 tocht van de eeuw
Veel wandelaars trokken zich niets aan van de laatste wandeleeuw van de eeuw. Velen hadden meer belangstelling voor de weersverwachting. Deze was slecht. Dat resulteerde in de lage opkomst van slechts 292 deelnemers. Het parkoers van de tocht was, naar onze mening, bovenverwachting mooi. Van de 3 tochten die we tot nog toe met WS78 hebben gelopen, was dit de mooiste tocht. Dit was ook een tocht waar heel wat over geschreven kan worden. In de eerste plaats natuurlijk over het mooie parkoers. Maar de pessimisten zullen het meer over de vele regen modderpaden hebben. Verder kan deze tochten worden opgenomen in de rij van zeer natte tochten zoals: Wateringen (17-nov-79), Hoek van Holland (15 nov 80), Heiloo (24-oct-81) en Wassenaar (23-okt-82) en anderen.
Het had vanaf 11 uur vrijwel doorlopend geregend tot de finish.
Op 12 november 1999 verscheen het volgende persbericht:

VIER TERREINEN IN ALMERE 'BESCHERMD ARCHEOLOGISCH MONUMENT

In Almere, Nederlands' jongste stad, zijn door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vier terreinen aangewezen als 'beschermd archeologisch monument'. Het gaat om locaties in het tracé van het binnenkort open te stellen, nieuwe deel van de A27 waar sporen zijn gevonden van bewoning uit het Vroeg-Neolithicum.
In 1993 heeft een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden in het tracé van de toekomstige rijksweg. Hierbij zijn op zes plaatsen aanwijzingen voor bewoning gevonden. Eén van de vindplaatsen bleek niet behoudeniswaardig terwijl een andere, die verloren dreigde te gaan, is opgegraven. De overige vindplaatsen zijn ingepast in de plannen en zijn vanaf heden wettelijk beschermd door middel van de Monumentenwet. De vindplaatsen dateren uit het Mesolithicum en Vroeg-Neolithicum (5.000 tot 8.000 v. Chr.). Door de diepteligging onder de grondwaterspiegel zijn de nederzettingen goed geconserveerd en dat maakt ze zeldzaam in Nederland. De nederzettingen zijn waarschijnlijk kort bewoond geweest; de jager-verzamelaars uit die tijd vestigden zich doorgaans slechts korte tijd om vervolgens weer verder te trekken. De te verwachten resten bestaan dan ook voornamelijk uit gebruikswerktuigen en organische resten.
naar de top van deze pagina

Henri Floor & Coos Verburg