Terug naar het overzicht van 2-, 3- en 4-daagsen op de homepage van Henri Floor Terug naar de homepage van Henri Floor Hondsrug tweedaagse vanuit Zuid-Laren 1999
Dit is het wapen van Zuidlaren. 
Dit wapen is te vinden op de lokatie www.ngw.nl/indexgb.htm  
Deze site is mogelijk gemaakt door de Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag Op vrijdag 14 en zaterdag 15 mei 1999 organiseerde de Christelijke Wandel Sport Vereniging Berend Botje de 30e Hondsrugtocht vanuit Zuid Laren. Deze tocht kan ook als ééndaagse worden gelopen. Zuidlaren staat al bijna 800 jaar bekend om de grote paardenmarkt ter plaatse. Al in 1232 werd bij een uitval van de Groningers (tijdens een beleg) naar Zuidlaren op marktdag een groot aantal paarden en koeien buitgemaakt.
Tien minuten voor negen begonnen wij voor de eerste keer aan deze wandeltocht. Al spoedig verlieten we de plaats Zuid Laren en liepen naar Schipborg. Verder kwamen we door Anloo met zijn fraaie oude Romaanse kerk en het plaatsje Eext met het mooie bosgebied Zwanenwater. Sinds 1998 behoort Anloo o.a. tot de gemeente AA en Hunze.
Omdat wij in deze omgeving niet bekend zijn kan dit verslag niet zo uitvoerig zijn als u dat van ons gewend bent. Bij deze tocht viel op dat de verzorging goed is. Er waren twee grote rusten, beiden in hotel/café/restaurant De Rustende Jager te Eext en twee verzorgingsposten onderweg, beiden op dezelfde plek. Er waren hele mooie trajecten door bossen. Veelal werden hierbij gemarkeerde wandelroutes gebruikt. Er was vrijwel geen bepijling. Er werd alleen gepijld als de organisatie van mening was dat de routebeschrijving geen duidelijk uitsluitsel gaf. De routebeschrijving was dus naar onze mening duidelijk voor verbetering vatbaar. Verder werden grote trajecten van de wandeling van de heenroute ook op de terugroute gebruikt. En, niet als laatste, werd er naar onze mening onnodig veel verharde wegen en paden gebruikt als strikt noodzakelijk was.
Van het bekende Zuidlaardermeer hebben we zelfs geen glimp opgevangen. Maar waar mogelijk hebben we wel genoten. Want in een andere omgeving ziet het er toch weer heel anders uit. Op de wegen is het ook veel rustiger. Maar ook hier geldt, net als bij ons in het midden en westen van het land, dat er talrijke automobilisten zijn die zich op 80 km wegen niet aan de maximum snelheid houden. We zagen deze dagen erg veel fluitenkruid en boterbloemen groeien en bloeien. 1 km voor de tweede grote rust kwam een regenfront tot ontlading. Wij waren net een tunnel gepasseerd, maar liepen daarheen ijlings naar toe terug. Gedurende 5 minuten viel er een enorme plensbui met enige onweersslagen. Daarna regen het af en toe wat.
Voerde de eerste dag in zuidelijke richting, de tweede dag liepen we naar het noord westen. We verlieten Zuidlaren en bereikten Midlaren. Verderop liepen we een stuk over het Hunebedpad, maar we kwamen niet langs een Hunebed. Verderop trouwens wel. Via het Noordlaarderbos liepen we naar Haren. Even voor Haren liepen we langs het Onderhoudsbedrijf Onnen van de Nederlandse Spoorwegen en zagen hier veel treinen staan.
Daarna volgden we een tijdlang in Haren een oninteressant parkoers door buitenwijken en langs een verkeersweg. Op ramen van huizen werd geprotesteerd tegen de verlenging van een vliegveldbaan van Groninger Airport te Eelde. De grote rusten waren deze dag gelegen aan een groot meer met het gelijknamige paviljoen Sassenhein.
De geschiedenis van het ontstaan van de naam Sassenhein
In het jaar 1909 richtte de heer Hein Aalderink de hengelaarclub Groningen op. Sassenhein is daardoor de oudste hengelaarclub in de provincie Groningen. De Noordplas was in die jaren het eigendom van ene mevrouw Hemmen. In het jaar 1916 werd door de club besloten om tot de aankoop van de Noordplas over te gaan tegen het in die dagen gigantische bedrag van 3000 gulden. Het overgrote deel werd daartoe bijgedragen door de toenmalige voorzitter en zijn vrouw, welke toezegden na hun verscheiden (overlijden) e.e.a. aan de club te zullen schenken. Als dank hiervoor werd op de vergadering van 21 januari 1916 door de leden besloten om het bezit de naam Sassenhein te geven, afgeleid van de voornamen van Hein en Saskia Aalderink. (Sas en Hein = Sassenhein). Later werd ook de naam van Hengelaarclub Groningen omgezet in Hengelaarclub "Sassenhein".
De ongeveer 400 meter zuidelijker gelegen Zuidplas is in bet bezit van de club gekomen tengevolge van grondruiling ten behoeve van de aanleg van de A28 en ontstaan door zandwinning. Ze heeft een oppervlakte van ongeveer. 14 hectare en is tot ongeveer 15 meter diep. Rond de Zuidplas zijn ruim 200 hogere plantensoorten aangetroffen, een hoog aantal voor zo'n klein gebied. Enkele hiervan zijn vrij zeldzaam zoals: Padderus, de Noordse Zegge, Kleine Waterweegbree, Moeraswolfsklauw, Laurierwilg en de Gulden Waterbloem. Sterker nog: de Zuidplas is bet enige gebied in de omgeving waar veel Padderus en Kleine Witterweegbree in de oevervegetatie voorkomen. Er zijn ruim 40 soorten zweefvliegen waargenomen, maar ook loopkevers o.a. de Trichocellus Hybridus. Om vandalisme en ongenode gasten te weren heeft de club hekwerk geplaatst bij de twee ingangen.
De lus van de 40 km voerde naar en in de omgeving van de A28-snelweg. We liepen er wel 2 km vlak langs over een verhard fietspad. Ook maakte we nog een lus door de bossen De Vosbergen van Eelde. Sinds 1998 hoort Eelde tot de gemeente Zuid Laren
naar de top van deze pagina

Henri Floor & Coos Verburg