Terug naar het overzicht van de wandelverslagen van alleen FLAL-tochten Terug naar de homepage van Henri Floor Met de FLAL door het Drents-Friesche Wold

embleem van de FLAL logo van WSV FLAL Op zaterdag 22 maart 1997 organiseerde de FLAL de 12e tocht uit haar 24e winterserie vanuit Noordwolde, gemeente Weststellingerwerf, provincie Friesland. Er werden 3 afstanden georganiseerd, te weten de 25, 40 en 60 km. Wij kozen de 60 km en konden om 8.00 uur starten. Noorwolde is vermaard als centrum van de rotanindustrie, voortgekomen uit rietvlechtwerk als huisarbeid in de 19e eeuw.
We verlieten Noordwolde in zuidwestelijke richting. Eerst liepen we door een buitenwijk overgaande in speelweiden en het Pastoriebos in. We liepen om Noordwolde-Zuid heen en staken de provinciegrens over. Nu bevonden we ons in Drenthe. Het grootste deel van deze wandeltocht voerde door de provincie Drenthe. Er zaten verrassend veel smalle (bos-) paadjes in het parkoers. We staken een zwijnenviaduct over. We zagen hier in een relatief klein, afgerasterd gebied 4 zwijnen lopen. In Wilhelminaoord staken we de doorgaande weg van Frederiksoord naar Noordwolde bij een kerk over en dwaalden nu door het Vledderveld. Tussen de plaatsen Vledder en Vledderveen liepen we, veelal door bosgebied ‘Het Koelingsveld’, noordwaarts.
Het dorp Vledder is ontstaan op de grens van de groenlanden langs de Vledder Aa en de hoger gelegen bouwgronden langs de grens met Friesland. Opgravingen in 1937 brachten een urnenveld aan het licht, dat uit circa 1000-500 voor Chr. dateert en dus op een al zeer vroege bewoning in dit gebied wijst. De naam Vledder komt voor het eerst voor in een oorkonde uit de 14e eeuw.
Op 18 km was de eerste grote rust in café “Jachtlust” te Doldersum. Deze rust kenden wij als rustpunt van de 4-daagse van Diever. Nu liepen we oostwaarts in de richting van Diever. Eerst doorkruisten we het Noorderveld. Een boer was bezig om de drinkbakken (oude badkuipen) van zijn dieren te vullen met water uit de sloot. We staken de Doldersummerweg over en kwamen nu eerst door het Wasperzand en langs het Wapserveld. Opeens zagen we een bord ‘Boswachterij Smilde’ staan.
Boswachterij Smilde vormt, tezamen met boswachterij Appelscha het Drents- Friese Wold.
Langs het gebied Oude Willem, bekend van de FLAL-tocht vanuit Appelscha dwaalden we naar Wateren en (camping) Zorgvlied. Over het uitgestrekte heideveld ‘Doldersumse veld’ dwaalden we terug naar Doldersum. Dit laatste stuk over de Huenderweg vonden wij het minst mooie gedeelte. Vooral omdat automobilisten en motorrijders over deze 80-km weg zonnodig 100-130 km per uur moeten racen.
Op 36 km was de tweede grote rust, eveneens in café Jachtlust. Nu dwaalden we weer terug door het bosgebied tussen Vledder en Vledderveen. Daarbij liepen we af en toe vlak langs de heenroute. We kwamen uit in Frederiksoord.

Frederiksoord werd gesticht in 1818 als landbouwkolonie door de Maatschappij van Weldadigheid. Deze maatschappij had tot doel paupers, landlopers, bedelaars, vondelingen en wezen op te voeden tot zedelijkheid en eerlijk zelfbestaan door hen onder te brengen in landbouwkolonies op te ontginnen gronden. Aanvankelijk werd er voornamelijk landbouw beoefend, later ook bos- en tuinbouw. De kolonies hadden het karakter van een langgerekte ontginningsnederzetting, met de bebouwing geconcentreerd langs de hoofdweg. De kolonistenwoningen werden op tamelijk grote afstand van elkaar gebouwd; bij elk huis behoorde een stuk grond ter bewerking.

In Frederiksoord staat de oudste middelbare tuinbouwschool van ons land uit 1884 met kassen en tuinen. Hier was is het Sterrebos de (grote) verzorgingspost waar alle wandelaars langs kwamen. Het Sterrebos bestaat voornamelijk uit oude douglassparren en zeer oude Japanse lariksen en heeft een stervormig padenstelsel. Eerder hadden wij op ongeveer 27 km (in de lus van het 60 km parkoers) al een kleine verzorgingspost gehad.
Nadat in de ochtend de zon zich regelmatig had laten zien, zagen we deze in de middag veel minder. Bij middagtemperaturen van rond de 6° was het een uitermate frisse, maar wel mooie wandeldag geworden. 's-ochtends vroeg hadden we trouwens nog 5 minuten lang de autoruiten staan schoon te krabben. Na de verzorgingspost dwaalden we via Wilhelminaoord en Noordwolde-Zuid weer terug naar de finish in café Marktzicht.
naar de top van deze pagina

Henri Floor & Coos Verburg