terug naar het overzicht de wandelverslagen van alleen DE 75 VAN HENGELO Terug naar de homepage van Henri Floor De 75 km van Hengelo 1995
Dit is het wapen van Hengelo. Dit wapen is te vinden op de lokatie www.ngw.nl/indexgb.htm  Deze site is mogelijk gemaakt door de Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag Met de Hengelose Wandel Unie door Dinkelland
Weinig lange dagtochten in Nederland van tussen de 65 en 80 km
Op zaterdag 6 mei 1995 organiseerde de Hengelose Wandel Unie voor de 6e keer de De 75 van Hengelo. Voor ons was de belangržjkste reden om aan deze tocht mee te doen het feit dat deze tocht als dagtocht wordt georganiseerd. Dagtochten in de afstanden van tussen de 65 en 80 zžjn er nog maar erg weinig in Nederland. Je kon aan deze tocht alleen meedoen als je van te voren had ingeschreven.
Bovendien moest je opgeven binnen welke uurtžjd je de tocht zou uitlopen. Er waren 6 uurgroepen, te weten 10, 11, 12, 13, 14 en 15 uur. Wžj hadden 15 uur opgegeven.
Even na 6.00 uur werden we "weggeschoten"
Na een toespraakje even voor de start werd vanaf 6.00 uur ieder persoonlžjk "weggeschoten" vanuit het Wandelhuis aan de Twekkelerweg. We verlieten Hengelo in oostelžjke richting en staken een brede 4-baans verkeersweg (Enschedesestraat) over. Hoewel het op dat tžjdstip nog niet erg druk was, stond er wel politie omdat de weinige auto's die er ržjden vaak wel heel hard ržjden. We dwaalden eerst door het bosgebied rond Haverriet, overgaand in het Lonnekerveld. Verderop kwamen we langs het Lonnekermeer. We naderden de eerste wagenrust. Deze lag op 10 km. Ongeveer 100 meter voor de wagenrust stond een man van de verzorging die vroeg wat je wilde drinken. Daarop gaf hžj het via een (soort) draagbare telefoon door aan de verzorgingspost. Toen we daar arriveerde stond iemand met de gevraagde drank klaar. Zo mooi hadden wžj het nog niet eerder meegemaakt.
Dit is het wapen van Oldenzaal. Dit wapen is te vinden op de lokatie www.ngw.nl/indexgb.htm  Deze site is mogelijk gemaakt door de Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag Het parkoers was geheel gepžjld met žjzeren of metalen pžjlen die op staanders in de grond waren gezet. Bovendien hadden we een parkoersbeschržjving. Deze parkoersbeschržjving was ruim voldoende in combinatie met de bepžjling. Alleen de routebeschržjving, dus zonder bepžjling was niet goed mogelžjk. Weliswaar was met de routebeschržjving zeker 90% gedekt. Zo was er een keer dat we bžj een zandweg linksaf moesten. Maar daarvoor hadden we wel 3 boswegen gepasseerd die we niet waren ingeslagen.
Halve rondwandeling om Luchthaven Twente
Maar goed, we vervolgden onze tocht met een wžjde boog om de Luchthaven Twente. Onder Oldenzaal liepen we door het 135 ha grote bosgebied Boerskotten. In dit gebied ontspringt de Snoeyingsbeek. De eerste grote rust lag op 26,8 km. Deze was gelegen in Cafť Restaurant Het Grote Zwaantje. Hier konden we over onze tassen beschikken. Daar haalden we een flesje zonnecreme uit (beschermfaktor 12) en smeerden de meeste blote plekken in. Dat waren er deze dag vržj veel door het warme weer.
Bžj de start om 6 uur was het al 16į. De temperatuur zou nog doorstžjgen naar de 25į. Na deze rust liepen we verder. Eerst langs de Paasberg. Daarop door landgoed Egheria.
Dit 262 ha grote landgoed is eigendom van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en ligt in de gemeente Losser.
Dit is het wapen van Losser. Dit wapen is te vinden op de lokatie www.ngw.nl/indexgb.htm  Deze site is mogelijk gemaakt door de Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag Bžj boerderžj "De Tichelaar" zagen we nog een oude militaire vrachtauto staan met op de voorbumper een rond plaatje met de tekst: Keep them Roling 1944/1994. Daarop volgden we een lang eind langs de verkeersweg Oldenzaal-Denekamp. Daarbžj hadden we aan onze linkerhand uitzicht op het 87 ha grote Roderveld.
Het riviertje de Dinkel, die zich in talržjke lussen een weg baant
Nu kwamen we in het Dinkelland, het land waar de rivier de Dinkel doorheen stroomt.
Veel van de schoonheid van het landschap is te danken aan het riviertje de Dinkel, die zich in talržjke lussen vanaf Glane naar Lattrop een weg baant door deze streek. De oevers zžjn begroeid met een ržjke vegetatie waarin vele vogelsoorten huizen.
Op 35 km was een verzorgingspost vlak bžj een brug over de Dinkel. We zagen hier een paar wandelaars met rugzakken, die het Twente pad liepen en daarbžj de geel/rode markeringen volgden.
We kruisten een oude Kasteellaan die naar kasteel Singraven liep.
Kasteel Singraven was oorspronkelžjk een havezate uit 1381. Hier vlakbžj lag ook een waterradmolen met een gezellig restaurant. Deze dubbele houtzaag- en korenmolen uit 1448 is ťťn van de mooiste molens van Twente.
Maar hier was voor ons geen rustpost gepland.
We kwamen bžj het Kanaal Almelo-Nordhorn en volgden het fietspad langs de mulle zandweg waar we ons af en toe zandhappers voelden als een auto passeerde. Door het Voltherbroek en het Agelerveld bereikten we het natuurgebied Rossumermeden.
Even voorbžj de 45 km verzorgingspost zag ik een mooi grasveldje liggen uit het zicht van de wandelaars en deed daar wat oefeningen speciaal voor mžjn rug. Dit grasveld werd als klootschietbaan gebruikt. Klootschieten is een balwerpspel van met lood verzwaarde ballen. Bžj dit spel worden vele kilometers afgelegd.
Karakteristieke Saksische boerderijen
Dit is het wapen van Weerselo. Dit wapen is te vinden op de lokatie www.ngw.nl/indexgb.htm  Deze site is mogelijk gemaakt door de Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag We zagen regelmatig karakteristieke Saksische boerderijen, die kenmerkend zžjn voor de oude bouwstžjl in Overžjssel. Dit boerderžjtype is opgebouwd uit een netwerk van houten balken waartussen metselwerk wordt aangebracht.Daarnaast zžjn ze herkenbaar aan de hoge puntdaken en houten witomlžjste topgevels, vaak gesierd door een gevelteken met een oeroud motief, dat zžjn oorsprong vindt in een oud volksgeloof. Daarop bereikten we 't Stift te Weerselo.
Het Stift met Stiftskerkje en bžjgebouwen zžjn overblžjfselen van een in 1150 gestichte Benedictžjnerabdžj. Nadat het dienst had gedaan als nonnenklooster is het in gebruik genomen door de "Stiftsjuffers", godsdienstige dochters uit adellžjke families. De vervallen bžjgebouwen zžjn in 1975 gerestaureerd. Het Stiftskerkje uit de 14e eeuw verkeert nog in originele staat. Naast het kerkje staat "De Stiftsschuur" in Saksische bouwstžjl.
Op 55 km lag de 2e grote rust op camping Erve Holtkamp te Saasveld, gemeente Weerselo.
Dit is het wapen van Borne. Dit wapen is te vinden op de lokatie www.ngw.nl/indexgb.htm  Deze site is mogelijk gemaakt door de Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag Borne is de bakermat van de Twentse textielindustrie
Via het plaatsje Hertme liep we naar de buitenwžjken van de plaats Borne.
Borne is de bakermat van de Twentse textielindustrie. De bloei van dit dorp lag in de 17e eeuw, waarin het de ržjkste plaats van Twente was. Vermogende doopsgezinde linnenwevers en fabrikeurs hebben er toen gewoond en gewerkt.
Hier, in Borne, stonden enige toeschouwers en ťťn van hen, een jongen van een jaar of twaalf zei: "nog 12 km hŤ".
Bžj punt 169 op de parkoersbeschržjving stond geen pžjl (meer), waar aan de hand van die parkoersbeschržjving wisten we dat we hier een verkeersweg moesten oversteken. Bovendien zeiden wandelaars, die we net hadden gepasseerd dat we de weg moesten oversteken. We staken de Azeloer beek over en langs de oostkant van Delden liepen we weer terug naar de finish. We finishten nog net binnen de 14 uur, voorwaar een bžjzondere prestatie voor ons zelf.
Oudste deelnemer was 79 jaar
Onderweg hadden we een keer gehoord dat een wandelaar van 79 jaar had ingeschreven op de 12-uurs tžjd. Later lazen we in het april 1995 nummer van het blad "Wandelsportblad Nederland", een uitgave van de NNWB en de NUW, een artikel over Hennie Zuidema, 79 jaar uit Warffum die in 1994 bžj De 75 van Hengelo een tžjd van 11 uur en 7 minuten had gelopen.
Deze De 75 van Hengelo zit organisatorisch zeer goed in elkaar. Naast de twee grote rusten op ongeveer 25 en 55 km is er vanaf de 10 km om de 5 km een wagenrusten. Er waren dus wagenrusten op respectievelžjk 10, 15, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65 en 70 km. Op elke wagenrust waren drie duidelžjke herkenbare EHBO'ers. Op alle wagenrusten kreeg je te drinken en op verschillende posten kon je ook belegde boterhammen kržjgen. Veelal waren er ook stukje appel, sinaasappel, banaan of komkommer. Van de 118 inschržjvers waren er 6 niet komen opdagen. Er waren rond de 10 uitvallers, zodat rond de 100 man de finish haalden. De laatste wandelaars kwamen binnen na 14 uur en 45 minuten lopen.
naar de top van deze pagina

Henri Floor & Coos Verburg