Vorig WS78 verslag Volgend WS78 verslag Terug naar de overzicht van alle WS78 wandeltochten Terug naar de homepage van Henri Floor Met WS78 vanuit Voorschoten

embleem WS78 Dit is het wapen van Voorschoten.
Dit wapen is te vinden op de lokatie www.ngw.nl/indexgb.htm  
Deze site is mogelijk gemaakt door de 
Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag Op zaterdag 26 november 1994 organiseerde WS78 een 40 km wandeltocht vanuit Voorschoten. De start was vanuit buurthuis De Boschbloem aan de Baron Schimmelpenninck van der Oyelaan. Al na een km verlieten we de bebouwde kom.
We waren spoedig buiten Voorschoten
Langs een dierenkampje kwamen we op een asfaltpad langs een spoorlijn uit. Even werd het fietspad verlaten en volgden een smal graspad langs een paar sloten. De nattigheid had dit pad omgetoverd in een glibberig pad en een wandelaar voor ons leek veel op een koordanser. Bij het naderen van Leiden werd het parkoers meer parkachtig. We doorkruisten de wijk De Vink van Leiden en liepen onder het NS station door. We kwamen langs een vrouwen-verzetsmonument net op een moment dat daar door een wandelaarster een foto van werd gemaakt. Voor- en na de passage onder de A44-snelweg kwamen we langs enkele grote, oude en statige huizen. Vooralsnog was het parkoers niet echt indrukwekkend. Over het grondgebied van de gemeente Oegstgeest en vlak langs Valkenburg bereikten we het plaatsje Rijnsburg. Hier genoten we van het fraaie dorpsgezicht. We zagen hier in de buurt ook vele velden met bloemgewassen en kassen. Rijnsburg is na Aalsmeer ook het grootste bloemencentrum van Nederland. We staken de Rijn over en waren nu in Katwijk aan de Rijn. Buiten Katwijk bereikten we door een open landschap de soeppost op 13 km.
Dit is het wapen van Wassenaar.
Dit wapen is te vinden op de lokatie www.ngw.nl/indexgb.htm  
Deze site is mogelijk gemaakt door de 
Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag Het parkoers werd mooier
Nu werd het parkoers aanzienlijk mooier en dwaalden we een tijd door het duinlandschap van de Katwijkse Boswachterij uitmondend in het strand. Hier, aan het strand, begon het net licht te miezeren. 11/2 km volgden we het brede strand. Voorbij de Wassenaarseslag verlieten we het strand weer. Door het waterwin-, natuur- en duingebied De Ganzenhoek dwaalden we naar Duinrell. De Ganzenhoek bestaat uit paraboolduincomplexen, duinvalleien en een hoge binnenduinrug. De vegetatie bestaat uit duingrasland en dwergstruweel (struikgewas) met kruipwilg, liguster en duindoorn, vooral in valleien struwelen met meidoorn en kardinaalsmuts en loofbos met berk, eik en populier. In dit gebied komen karakteristieke duinvogels voor als tapuit, wulp, nachtegaal en diverse meeuwenkolonies. Hier was in CR de Schaapskooi de grote rust op 25 km. Door Oud Wassenaar liepen we naar park De Paauw. Deze naam leek erg veel op die van de parkoersarchitekten Jo en Bert Pauw. Hier was een mooi en erg slingerend parkoers doorheen gemaakt. Het Raadhuis De Paauw, waar we vlak langs liepen, deed in de vorige eeuw dienst als paleis van Prins Frederik de Tweede, zoon van koning Willem I. Daarna kwamen we door de landgoederen Beukhaghe en Backershage. Na de Zuivelfabriek van Grieken kwamen we op landgoed Rust en Vreugd. Na kasteel Oud Wassenaar was op 34 km de koffiepost bij een boerderij te Wassenaar. Door de Oranjepolder bereikten we Voorschoten waar op 38 km de fruitpost was. De finish lag op 39,685 km. Er waren 412 deelnemers. Het had een gedeelte van de dag af en toe licht gemiezerd, net niet genoeg voor de regenjas.
naar de top van deze pagina

Henri Floor & Coos Verburg