Dit is het wapen van Oisterwijk. 
Dit wapen is te vinden op de  www.ngw.nl
Terug naar de homepage van Henri Floor Oisterwijk


De gemeente Oisterwijk telt 48 rijksmonumenten, 208 gemeentelijke monumenten en een beschermd stads- en dorpsgezicht. Als u wilt weten of uw pand is aangewezen tot rijks- of gemeentelijk monument, kijk dan op de gemeentelijke monumentenlijst en de rijksmonumentenlijst.

Een deel van de kern van Oisterwijk is door het rijk aangewezen als beschermd stads- en dorpsgezicht. Het gaat hier grofweg om de omgeving van de Lind, Dorpsstraat, Hoogstraat, Kerkstraat en Kerkplein.

Oisterwijk is een stadje en gemeente in de provincie Noord-Brabant. De gemeente telt 25.905 inwoners (1 januari 2006, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 63,91 km². Daarvan bestaat ca. 2% uit water. Oisterwijk geldt als een toeristische trekpleister, gelegen in een bosrijke omgeving met vele vennen en nabij natuurgebied De Kampina.

De Kampina is een natuurgebied in de provincie Noord-Brabant, gelegen tussen Boxtel en Oisterwijk. De Kampina is een zeer uitgestrekt heide- en bosgebied met vele vennen. Het gebied is sinds 1929 grotendeels eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten en is ruim 1200 hectare groot. In Oisterwijk staat een bezoekerscentrum.

Centraal ligt de grote Kampinase Heide; daarnaast liggen uitgestrekte (aangeplante) dennenbossen en ook lopen twee beken, de Beerze en de Rosep meanderend door het gebied. Dit laatste is bijzonder aangezien veel beken in Noord-Brabant tijdens de ruilverkavelingen gekanaliseerd zijn. De zoon van de vorige eigenaar van de Kampina, van Tienhoven, maakte zich sterk voor het behoud van deze meanderende beken. Later zou van Tienhoven voorzitter worden van de Vereniging Natuurmonumenten. Hij ligt begraven op de Kampina.


Oisterwijk algemeen (bron: www.do.nl)
Sinds 1 januari 1997 zijn de gemeenten Oisterwijk, Moergestel en Heukelom samengevoegd tot één gemeente. Omdat er nog geen nieuwe algemene omschrijving van de nieuwe gemeente voorhanden is, gebruiken we in Digitaal Oisterwijk nog even de algemene gegevens van de afzonderlijke dropskernen.

Oisterwijk
Geografisch gezien ligt Oisterwijk binnen de driehoek van Tilburg, Den Bosch en Eindhoven. De omgeving omvat een aantal natuurgebieden die jaarlijks veel bezoekers trekken. De Oisterwijkse bossen en vennen, De Campina en de Loonse en Drunense Duinen zijn enkele voorbeelden van het natuurschoon.

Sinds 1945 heeft het dorp een sterke groei doorgemaakt. Op 1 januari van dat jaar telde de gemeente 8.416 inwoners, in 1955 waren dat er ruim 10.000. Op 1 augustus 1975 stond de teller op 17.892. In april van 1988 werd de 18.000e inwoner ingeschreven. In 1996 telt de gemeente ruim 19.000 inwoners.

In Oisterwijk staan ruim 7200 woningen, waarvan het merendeel na 1945 werd gebouwd. Momenteel speelt de woningbouw zich voor het merendeel af in de nieuwbouwwijk de Pannenschuur.

Moergestel
Het dorp Moergestel telt ruim 5800 inwoners en ligt aan de Rijksweg A-58, enkele kilometers ten zuid-oosten van Tilburg. Het kent slechts één kern en heeft een oppervlakte van 28 km2 met een overwegend agrarisch karakter. Door de gemeente stroomt het riviertje De Reusel.

Vanwege de vele bossen, de goede verbindingen met de omliggende gemeenten, alsmede de rustige dorpssfeer die het uitademt, heeft Moergestel een erg aantrekkelijk woonklimaat. Van toekomstige groei zal evenwel nagenoeg geen sprake kunnen zijn, omdat in beginsel alleen nog gebouwd mag worden voor de behoefte van de eigen bevolking.

Opvallend fraai is het natuurschoon in de directe omgeving, waardoor dit gebied bij uitstek geschikt is om er te fietsen en te wandelen.

Voorts kent het een rijke historie. In de geschreven bronnen komt de gemeente voor het eerst voor in het jaar 1147. Er zijn echter ook sporen gevonden welke terug gaan naar de Romeinse tijd. Uit het verleden zijn bewaard gebleven een prachtige zestiende-eeuwse kerktoren, een unieke standerdmolen en verschillende mooie herenhuizen en boerderijen. De naam Moergestel wijst op een hoger gelegen gedeelte te midden van moerassen of moeren.

Op gezette tijden geeft Moergestel blijk van haar joie de vivre. Ieder jaar vinden er een aantal vast evenementen plaats, zoals carnaval, jaarmarkt, wandelvierdaagse, kermis, fietstocht Toer Mee, vlooienmarkt en wielerronde Komtoer Moergestel.
Ook kunnen er vele vormen van vrijetijdsbesteding worden beoefend en heeft het een rijk geschakeerd verenigingsleven. Gesteld mag worden dat het in cultureel en recreatief opzicht aardig wat te bieden heeft. Naast diverse sportaccommodaties beschikt Moergestel over een uitstekend toegeruste bibliotheek.

Op de twee bedrijventerreinen, Stokeind en De Sonman, zijn kleinschalige milieuvriendelijke industrieën gevestigd. De schoenfabrieken en de dieetvleeswarenindustrie genieten vaderlandse bekendheid.


De infrastructuur
Oisterwijk kent een uitstekende infrastructuur.

Het dorp heeft een eigen NS-station met een dienstregeling voor Eindhoven en Tilburg. Busdiensten van de BBA verzorgen via Oisterwijk een verbinding tussen Tilburg en Den Bosch. Een zogenaamde buurtbus verzorgt de verbinding met omringende kleinere gemeenten. De provinciale weg T-31 die door Oisterwijk voert, ontsluit aan de ene kant bij de aansluiting op de rijksweg N-65 en aan de andere kant (via Moergestel) bij de aansluiting op de snelweg Tilburg-Eindhoven, de A-58.

Om de dorpskern is een aantal wegen aangelegd, die de kern moeten ontlasten. Momenteel zijn er zelfs plannen om de Dorpsstraat geheel autovrij te maken.

Oisterwijk heeft tevens een ruim assortiment aan winkels in en om het centrum, hetgeen aangevuld wordt met een aantal gezellige terrassen. Het winkelaanbod varieert van filialen van verschillende grootwinkelbedrijven tot de bekende winkels om de hoek. Elke donderdagmiddag wordt een markt gehouden op De Lind. Achter de winkels en op loopafstand van het dorp zijn ruime parkeerplaatsen aangelegd.

Aan de noordzijde van het dorp ligt een ruim industrieterrein. Hierop hebben vele bedrijven hun plek gevonden. Er wordt geproduceerd voor de lokale, nationale en internationale markt.


Historie van Oisterwijk
Beschieting munitietrein
Wij leven snel. En in den snellen Tijdsgang vervagen regelmatig ook die gebeurtenissen, waarop – omstreeks hun geboorte – het stempel van onvergetelijkheid scheen gedrukt.
Doch, er zijn ook uitzonderingen: waaronder wij meenen te mogen rangschikkenal hetgeen zich afspeelde op – en rondom den dag der bevrijding. De ontploffing van den munitietrein zal een Oisterwijker wel nooit vergeten?

Met deze tekst begint de inleiding van een historisch boekwerkje over de beschieting van de munitietrein op zaterdag 16 september 1944. Theo Fassaert woont vanaf 1956 in Frankrijk. Hij mailde naar Digitaal Oisterwijk de gescande pagina’s van dit boekje met de vraag of er belangstelling voor zou zijn. Samen met een aantal foto’s van de ravage na afloop zijn de pagina’s gepubliceerd op http://www.do.nl/wo2naar de top van deze pagina