Terug naar de homepage van Henri Floor Hilversum en omgeving

Tussen de rivieren de Vecht en de Eem ligt het Gooi. Opvallend is het heuvelachtige landschap in deze regio. Het Gooi maakt deel uit van de Utrechtse Heuvelrug. Deze is ontstaan tijdens de ijstijd, zo'n 150.000 jaar geleden. De gletsjers uit Scandinavië duwden grote hoeveelheden grond en grind voor zich uit. Zo zijn niet alleen de heuvels, maar ook de zwerfkeien in het Gooi terechtgekomen.

Eerste bewoners
Het Gooi werd al 250.000 jaar geleden bewoond. De eerste bewoners van de streek waren rondtrekkende jagers. Vanaf ongeveer 5.500 jaar voor Christus bleven de 'Gooiers' langer op één plek wonen. Zij hielden vee, bouwden eenvoudige huizen en verbouwden graan en andere gewassen. Dit waren de eerste boeren. Pas rond 900 na Christus werd voor het eerst iets geschreven over de streek. Het gebied werd Nerdinclant genoemd. In de dertiende eeuw werd pas de naam Gooiland gebruikt. Door de strategische ligging vochten de graven van Holland, de heren van Amstel en de bisschop van Utrecht eeuwenlang om deze streek.

Van landbouw naar omroep
Van oudsher hielden de bewoners van het Gooi zich bezig met de landbouw. Ook het afgraven van turf in de veengebieden leverde werk en geld op. De kuddes schapen op de hei en het rundvee in de weiden leverden grondstoffen voor de textielindustrie. Naarden werd zo het centrum van de lakenproductie. In de negentiende eeuw kwam de textielindustrie in Hilversum tot bloei. Hilversum lag centraal in het land en had een goede spoorverbinding. Ook andere industrieën vestigden zich in de loop van de tijd in Hilversum, onder andere de omroep.

Laarder Wasmeer Het Laarder Wasmeer ligt in het natuurgebied rond Anna's Hoeve. In 1932 werd het gebied eigendom van de gemeente Hilversum. Door W.M. Dudok, de gemeente-architect, werden siervijvers met heuvels aangelegd. Ook de houten bruggen werden door Dudok ontworpen. De naam wasmeer herinnert eraan dat hier schapen werden gewassen. Het is een prachtig afwisselend gebied van 80 hectare met waterpartijen, groepen bomen, oude vennen en zandverstuivingen.

Goois Natuurreservaat Het Gooi is een deel van de Utrechtse Heuvelrug. In het Gooi worden ruim 2600 hectare heide, bos, bloemrijk grasland, stuifzand, vennen en engen (eeuwenoude akkertjes) beschermd. Ondanks de uitbreiding van het bebouwd gebied in de vorige eeuw is nog veel van het oorspronkelijke Gooise landschap behouden gebleven. De bezoeker kan hier volop genieten van de natuur. Er zijn fiets- en wandelroutes uitgezet.
Voetstappenpad Met een lengte van 25 kilometer loopt een wandelpad, dat al in 1938 is aangelegd, rond Hilversum. Op sommige plaatsen wordt het pad doorsneden door later gebouwde wijken en wegen. Bij 18 opstappunten, waaronder station Hilversum-Noord, het Corversbos (Vaartweg), Bosdrift/Kolhornseweg en Weg over Anna's Hoeve kan men de route beginnen. De route wordt aangegeven door karakteristieke betonnen palen met voetafdrukken.
Hoorneboegse Heide
De Hoorneboegse Heide ligt ten zuiden van de bebouwde kom van Hilversum. Vanaf de Hoorneboeg, met een hoogte van meer dan 20 meter, kijk je uit over de hele heide. Het gebied werd in de voorlaatste ijstijd, ongeveer 150.000 jaar geleden, door een enorme gletsjer opgestuwd. Archeologisch is het gebied belangrijk. Er liggen zeven grafheuvels uit de prehistorie. Enkele zijn gerestaureerd. In 1988 werd er een bronzen sierbijl gevonden, die nu in het Goois Museum in Hilversum te zien is. De naam Hoorneboegse Heide is afgeleid van de heuvel waarop aan het eind van de achttiende eeuw een landgoed ontstond. De heuvel heette Hoogenberg of Hoornbook. Dat is later verbasterd tot Hoorneboeg. De eerste eigenaar van het landgoed bouwde er een houten jachthuis. In 1836 kocht winkelier A. Sinkel ('de winkel van') het landgoed en breidde dit flink uit. Het landgoed is nu in gebruik als conferentiecentrum.

Zanderij Crailo

De 2600 hectare heide, bos, bloemrijk grasland, stuifzand, vennen en engen in het Gooi worden doorsneden met wegen en spoorlijnen die een barrière vormen voor de uitwisseling van flora en fauna. Het gevolg is inteelt van bloemen, dieren en planten met het risico van (plaatselijk) uitsterven. Om die reden probeert de Stichting Goois Natuurreservaat, eigenaar en beheerder van het gelijknamig reservaat, op belangrijke plaatsen de ecologische verbindingen in het landschap te herstellen.

Een van de belangrijkste schakels in het natuurrijke landschap is de Zanderij Crailo, een kunstmatige laagte tussen de bebouwing van Bussum en Hilversum. In de voormalige zanderij liggen een spoorbaan en een provinciale weg, die de twee plaatsen met elkaar verbinden. Hierdoor is het gebied een knelpunt in de ecologische infrastructuur van het Gooi.

Een natuurbrug moet daar verandering in aanbrengen. Het wordt een ruim 600 meter lang zandlichaam met ecoducten op de plaats waar de verkeersweg en het spoorwegterrein worden overgestoken. Uiteindelijk moeten zowel dier als mens (ruiter, fietser en wandelaar) ongehinderd van de ene kant naar de andere kant van de zanderij kunnen gaan. De Nationale Postcode Loterij heeft vijf miljoen gulden gegeven voor de realisatie van de natuurbrug. Een begin is al gemaakt.
naar de top van deze pagina