Dit is het wapen van Helvoirt.
Dit wapen is te vinden 
op de lokatie www.ngw.nl/indexgb.htm  
Deze site is mogelijk gemaakt door de 
Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag
Terug naar de homepage van Henri Floor Helvoirt en omgeving

HELVOIRT
voormalig gemeentehuis
Het oude gedeelte van het voormalige gemeentehuis is een klassicistisch bakstenen gebouw met een houten klokkentorentje uit 1792. Helvoirt heeft voor 1792 nimmer een raadhuis bezeten. In de middeleeuwen vonden in de kerk openbare samenkomsten plaats waar te nemen besluiten aan de "principaelste" ingezetenen werden voorgelegd. In de tweede helft van de 18e eeuw begonnen de Helvoirtse regenten te denken over een eigen raadhuis. Architect Antony van Erven maakte de tekening en plannen en op 30 januari 1792 vond de openbare aanbesteding plaats.
Na de restauratie van 1940 zijn de bijgebouwen nog tweemaal veranderd en uitgebreid. Men heeft er voor gewaakt dat het oorspronkelijke gedeelte van 1792 ongeschonden bewaard bleef. Laatstelijk is het gemeentehuis verbouwd in 1989.

Helvoirt in het verleden
De eigenlijke geschiedenis van Helvoirt begint in de tijd, dat vanuit Broeksele of Brussel de hertogen van Brabant hun verordeningsdrang op onze gewesten richtten. 's-Hertogenbosch werd er kort na 1185 hun meest noordelijke vestingstad. Met de gemeentelijke herindeling in 1996 werd besloten tot de bouw van een nieuw gemeentehuis in Haaren. Dit werd gerealiseerd in december1997; toen werd het gemeentehuis Helvoirt verlaten. Het gebouw vervult thans een functie t.b.v. de commerciele dienstverlening.

Oude kerk, Helvoirt
Op de weg daarheen lag Helvoirt, waarvan deskundigen zeggen dat het betekent: " Hel", een woest, moerassig gebied met er doorheen een "voort" ofwel een doorwaadbare doorgang, een weg door de broeklanden. Tot in deze eeuw zou die "hel", het Helvoirtse Broek met zijn modder, biezen en moerasplanten er blijven liggen.

De eerste bekende naam "Hellevorth" komt voor in een akte van 1192 waarbij door Heer Giselbert van Tilburg en zijn moeder Alaysa een deel van de tiend-opbrengsten voor de bouw van een kapel in Hellevorth wordt geschonken.
Later werd deze naam geschreven als "Heilvoert", "Hellevoirt" en "Helvoord" tot bet uiteindelijk "Helvoirt" werd.
Al meer dan vier eeuwen spelen de gilden een rol in bet sociale en culturele Ieven van de Helvoirtse gemeenschap. Het oudste Glide St. Cathrien en Barbara is rond 1550 opgericbt. Het Gilde St. Joris vierde op l4 juni 1998 met een grootse Gilde-manifestatie zijn 400-jarig bestaan.

Helvoirt nu
Helvoirt is gelegen in het landelijk gebied van de Meierij van '5-Hertogenbosch. Topografisch gezien ligt Helvoirt centraal tussen de steden Tilburg en 's-Hertogenbosch. In kleiner verband ligt het tussen de middelgrote plaatsen Waalwijk, Vught, Boxtel en Oisterwijk.
Helvoirt kenmerkt zich in de eerste plaats door een zeer hoge kwaliteit van wonen. Rust en ruimte in een landelijke omgeving op korte afstand van grote natuurgebieden.
In het noorden liggen de Drunense Duinen, waarvan de Helvoirtse heide deel uitmaakt.
Aansluitend in oostelijke richting de Ijzeren Man en omgeving (gemeente Vught), in het zuiden hot natuurgebied de Kampina (gemeente Boxtel e.a.).
In 1992 werd het 800-jarig bestaan van de gemeente Helvoirt gevierd.
naar de top van deze pagina