Terug naar het overzicht met info over gemeenten, plaatsen, dorpen, buurtschappen en/of streken in Duitsland. Terug naar de homepage van Henri Floor Aken
Dit is het wapen van Aken. Dit wapen is te vinden op de lokatie www.ngw.nl Aken ligt direct aan de grens met Belgie en Nederland. Met 259.000 inwoners is Aken de meest westelijk gelegen stad van Duitsland. Ongeveer 40.000 studenten bezoeken de 5 hogescholen van Aken (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, Fachhochschule, Katholische Fachhochschule, Musikhochschule en de Hochschule für Kirchenmusik).

In Aken gaan traditie en vooruitgang hand in hand. Karel de Grote liet overal in de stad zijn sporen achter. Evenals vroeger zijn de dom, die op de Unescolijst van belangrijke cultuurmonumenten staat en het gotische stadhuis waarin 32 duitse koningen hun koningsmaal vierden, nog steeds de belangrijkste gebouwen van de oude binnenstad. Karel de Grote is bovendien de peetvader van een prijs van de Akense burgerij voor persoonlijkheden, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging van Europa, de internationale Karel de Grote Prijs van Aken. Sedert 1950 wordt deze prijs jaarlijks op hemelvaartsdag uitgereikt.

Toch is Aken geen museumstad. Aken stelt zich voor als een moderne, internationaal ingestelde stad met politieke, economische en culturele kontakten ver over de nationale grenzen heen. Een voorbeeld hiervan is het eerste grensoverschrijdende industrieterrein, AVANTIS geheten, dat tezamen met de stad Heerlen werd opgezet.

Op de Expo 2000 in Hannover werd Aken als Europese modelregio gepresenteerd. Het was het modelvoorbeeld van een succesvolle structuurverandering waarbij de mijnbouw en de oude industrie in de regio plaats maakten voor een van de belangrijkste High-Tech-locaties in Europa. Deze successtory is ontstaan dankzij een hechte samenwerking tussen de hogescholen, kamers van koophandel, onderzoeksinstanties, ondernemingen, Project-ontwikkelaars en de gemeente. Dankzij de wetenschappelijke knowhow in Aken hebben bekende grote internationale ondernemingen en researchcentra, zoals Ericsson, Ford, Philips, Takeda Pharma en Microsoft zich hier gevestigd en dit heeft wederom geleid tot succesvolle beursnoteringen van opkomende technologiebedrijven zoals Aixtron of Parsytec aan de Neuen Markt in Frankfurt/ Main. Sinds 1985 zijn er ongeveer 500 nieuwe, op de toekomst gerichte bedrijven ontstaan, met werkgelegenheid voor meer dan 10.000 mensen. De Hogescholen van Aken lopen voorop in de ontwikkeling op het gebied van informatie- en telecommunicatietechniek, kunststoffentechniek, informatica, materiaalwetenschappen en biotechnologie.

Ook qua woon- en leefmilieu heeft Aken het nodige te bieden. De stad heeft flair en atmosfeer. De met liefde aangelegde stadskern, de belangrijke cultuurmonumenten, de fonteinen en baden, gelegen boven de warmste bronnen van Europa, het bonte leven op straten en pleinen, de culturele verscheidenheid en kwaliteit (Ludwig Forum voor internationale kunst, Suermondt-Ludwig-Museum, Couven Museum, het Museum Burg Frankenberg, Internationales Zeitungsmuseum [krantenmuseum]) alsmede talrijke ontspannings- en vrijetijdsbestedingsmogelijk-heden, maken Aken tot een opwindend mooi geheel. Begin dit jaar werd de Carolus Therme geopend, een van de fraaiste en modernste warmwaterbaden in Europa. Onder de belangrijkste jaarlijkse evenementen behoren onder meer: de uitreiking van de internationale Karel de Grote prijs, de uitreiking van de carnavalsorde "wider den tierischen Ernst" (tegen de dodelijke ernst), de uitreiking van de internationale Unesco muziekprijs, de uitreiking van de Akense prijs voor de Vrede, de uitreiking van de Innovatieprijs van Aken, alsmede de Prijs voor Wetenschapsjournalistiek van de RWTH-Aken, het Internationale Ruitertoernooi CHIO in de Soers en de Akense Cultuurzomer.


Kerstmarkt

Ieder jaar opnieuw veranderen de pleinen en steegjes in de omgeving van het Akense stadhuis tijdens de periode voor kerstmis in een sfeervol paradijs van schitterende lichtjes en prachtige kleuren, feestelijke klanken en verleidelijke (aangename) geuren. De charme van de feestelijke en liefdevol opgebouwde kerstkraampjes betovert kleine en grote kinderen, het uitgebreide aanbod aan mooie en originele, degelijke en kostbare voorwerpen laat kleine en grote (harten-)wensen in vervulling gaan. Geen wonder dus, dat de Akense kerstmarkt voor alle inwoners en fans van Aken al lang een absolute "must" is geworden.

Tot ver buiten de grenzen van de regio is de markt van Aken gekend en geliefd omwille van zijn buitengewoon gezellige, welhaast familiaire sfeer: Op de kerstmarkt van Aken ontmoet men familie, vrienden, kennissen, collega's tijdens de middagpauze of na het werk, in de week of tijdens het weekend. Een ritje op de draaimolen is voor kinderen verplicht, net als glühwein drinken voor de volwassen, aardappelpannenkoeken zijn op ieder ogenblik van de dag gegeerd - natuurlijk ook Printen en ander kerstgebak, Dominosteine, Lebkuchen en Spitzkuchen (soort peperkoek), speculaas en marsepeinbroden, die door Akense firma's over de hele wereld worden verspreid, maar op de kerstmarkt in Aken, bij wijze van spreken vers uit de oven, echt buitengewoon goed smaken. Ongeveer 1,5 miljoen bezoekers per jaar is de succesvolle balans van de organisatoren ondertussen, waaronder gasten uit Nederland, België, Frankrijk en Engeland.

De traditie van de kerstmarkt gaat terug tot in de jaren zeventig. De bescheiden aanzetten van de 'Printenmarkt' rond de Elisenbrunnen hebben zich sedert de verplaatsing naar de markt en Katschhof en de aanliggende steegjes sterk ontwikkeld: Want niet alleen het aantal bezoekers is in de afgelopen jaren continu gestegen, ook de kraamhouders. Zo neemt het aanbod aan culinaire kostelijkheden en ambachtelijke kostbaarheden jaar na jaar toe. Kiezen is dus moeilijk voor de bezoekers. Maar het is net dat, wat de meesten telkens weer doet terugkomen naar de bonte kramen en standen. Al te lange bedenktijd mag men zich echter niet gunnen.

Want hoe dichter de kerstdagen naderen, des te dichter komt ook het einde van de kerstmarkt. Nog voordat op kerstavond thuis de feesttafels worden gedekt en geschenken worden klaargelegd, sluit de Akense kerststad haar poorten. Markt en straten liggener dan bijna een beetje verlaten, schoongeveegd, stil en eenzaam bij. Geen reden tot somberheid: want elf maanden voorpret worden zeker beloond met een nieuwe kerstmarkt.


Aken werd al in 1997 onderscheiden als kind- en gezinsvriendelijke stad. Het gezin speelt een centrale rol in ons maatschappelijk leven. In tijden van negatieve demografische ontwikkelingen is het daarom van belang, het gezinsleven en het stichten van een gezin in een stad te ondersteunen en te bevorderen.

Voor een toekomstgeoriënteerd Aken wil een curatorium, bestaande uit leden van alle maatschappelijke groeperingen, de situatie van gezinnen centraal stellen in zijn interesse en handelingen om zo de levensomstandigheden van gezinnen continu te verbeteren.

De Akense alliantie wil een maatschappelijk klimaat scheppen, dat gezinnen kracht geeft. Gezinnen moeten zich in Aken prettig voelen. Ze verhuizen graag naar Aken en en willen daar blijven wonen. Jongeren moeten ervan overtuigd worden om hier een gezin te stichten.

Ook voor de economie heeft een dergelijk klimaat positieve effecten. Een gezinsvriendelijke politiek verhindert bijv. het verhuizen van jonge vaklieden en hun gezinnen naar andere economische centra. Eén van de gezinspolitieke doelen van Aken is het om de mensen te helpen hun deskundigheid in plaatselijke firma’s in te brengen en tegelijkertijd een gelukkige gezinssituatie te creëren.


De Euregio Maas-Rijn

De stad Aken voormt samen met de Nederlandse steden Maastricht en Heerlen en de Belgische steden Luik en Hasselt een van de stedelijke knooppunten van de grensover-schrijdende Euregio Maas-Rijn. Deze verenigt, in een drielandenhoek Nederland, Belgie en Duitsland met een oppervlak van 11.000 km² en met 3,7 miljoen inwoners, vijf partnerregio's - de regio Aken, de Nederlandse provincie Limburg, de twee Belgische provincies Limburg en Luik en de Duitstalige gemeenschap van Belgie.

In het overgangsgebied van de grote wetenschappelijke en industriele centra in Noordwest Europa (Parijs, Luxemburg, Brussel, het Duitse Ruhrgebied, de Nederlandse Randstad en de Vlaamse steden) neemt de Euregio Maas-Rijn een uiterst gunstige geografische plaats in. De grote zeehavens Antwerpen en Rotterdam liggen niet veraf en in de directe omgeving bevinden zich de luchthavens van Luik, Maastricht-Aachen en de internationale luchthavens van Düsseldorf, Keulen, Amsterdam en Brussel. Bovendien is de Euregio Maas-Rijn via het Albert-Kanaal en het Juliana-Kanaal/Maas aangesloten op het Europese goederentransportnet van de binnenscheepvaart. Ook is de aansluiting met het spoorwegnet in Noord-Zuid en West-Oost richting uitstekend. De Europese hogesnelheidstrein TGV stopt in Luik en Aken.

Deze buitengewone ligging is voor bedrijven van groot nut. Een studie toonde aan dat tweederde van de industriegebieden in de Euregio Maas-Rijn goed tot zeer goed bereikbaar zijn. In de afgelopen jaren werden overigens meer dan 16.000 hectaren bedrijfsterrein ingericht. De Euregio Maas-Rijn beschikt over twee researchparken, twee industrie- en innovatieparken, alsmede 26 bedrijvencentra voornamelijk voor technologisch ontwikkelingen en voor de dienstensector.

De Euregio Maas-Rijn heeft ook op het gebied van opleiding en onderzoek de beste troeven in de hand. Bijna 100.000 studenten bezoeken de vijf universiteiten (Rheinisch - Westfälisch Technische Hochschule Aachen, Université de Liège, Universiteit Maastricht, Limburgs Universitair Centrum Diepenbeek, open Universiteit Heerlen), de talrijke vakhogescholen, onderzoekscentra en universiteitsklinieken, die elkaar sterk aanvullen.

De Euregio Maas - Rijn is in 1974 ontstaan. Tijdens een officieel bezoek aan de stad Maastricht stelde de toekomstige koningin van Nederland, prinses Beatrix, voor om als prioriteit de grensoverschrijdende samenwerking van de regio's, die in het verleden zo levendig was geweest, te ondersteunen. Vervolgens besloten de Gouverneurs van de Belgische provincies Limburg en Luik, de Commissaris van de Koningin in de Nederlandse provincie Limburg en de Regeringspresident van Keulen over te gaan tot de oprichting van een werkgemeenschap, die deze samenwerking intensief ter hand moest nemen. Twee jaar later werd de Euregio Maas-Rijn een feit. In 1992 trad de Duitstalige gemeenschap van Belgie als vijfde partner en volwaardig deelgebied van de provincie Luik toe. Sinds 1991 heeft de Euregio Maas-Rijn een juridische grondslag in de vorm van een "Stichting" volgens het Nederlandse recht. Deze "Stichting" met zetel in Maastricht coordineert de grensoverschrijdende samenwerking van de vijf partnerregio's.

De Euregio Maas-Rijn is actief op elf gebieden: economische samenwerking, culturele manifestaties, taalprojecten, toeristische all-in aanbiedingen en sportmanifestaties, rampenbestrijding, jeugdwerk, onderwijsbeleidprojecten, technologietransfer, gezondheidszorg en milieu, Deze grensoverschrijdende samenwerking komt ten goede aan de mensen, die in de Euregio Maas-Rijn leven en die door deze grensoverschrijdende samenwerking van de 5 partnerregio's beter hun aanspraken op gelijkwaardige levensomstandigheden in het nieuwe Europa van de Regio`s kunnen laten gelden. Actieve participatie van de burgers is de kern van dit grensoverschrijdende werk, dat zijn beslag vindt in de gemeenschappelijke overtuiging, dat de dialoog tussen nabuurregio's, die weliswaar door grenzen gescheiden zijn maar met dezelfe problemen worstelen, tot Europese samenwerking en integratie zal kunnen bijdragen.


De Dom van Aken is een van de beroemdste monumentale bouwwerken van het avondland. Het is de kerk waar meer dan 30 Duitse koningen zijn gekroond, de begraafplaats van Karel de Grote, belangrijke bedevaartskerk en sedert 1930 kathedraal van het bisdom Aken. De dom was 1978 het eerste Duitse bouwwerk dat van de UNESCO de status van bijzonder cultuurgoed verkreeg. Als u Aken bezoekt, mag u een rondleiding door de dom daarom niet missen, zeker niet wanneer u een liefhebber bent van historische gebouwen en kerken.

De schatkamer van de Akense dom geldt als de meest beduidende kerkelijke schatkamer ten noorden van de Alpen, de schatkamer bezit sacrale kunstschatten uit het laat-antieke, het Karolingische, het Ottoonse tijdperk en dat van de Staufen. Daaronder zijn unieke voorwerpen zoals het Lotharkruis, de Karelsbuste en de Proserpinasarcofaag. Deze en de andere objecten documenteren in zijn geheel de betekenis van de dom als plaats van de middeleeuwse heiligdomskamer. Individuele toeristen kunnen de domschatkamer zelfstandig met een kleine schriftelijke schatkamergids ontdekken.

Aan het begin van de 14e eeuw kreeg de Akense burgerij de resten van de keizerpalts in handen. Op de fundamenten daarvan werd het gotische stadhuis gebouwd. Dit werd in de 17e en de 18e eeuw wederom verbouwd tot een stadspaleis in barokke stijl. Bij de twee grote stadsbranden in 1656 en 1883 werd het raadhuis zwaar beschadigd. De noordgevel wordt gesierd door de beelden van 50 Duitse heersers; Van deze koningen werden er 31 te Aken gekroond. Binnen het stadhuis kunnen bezoekers de Rijkszaal met de 19e-eeuwse fresco’s van Alfred Rethel bezichtigen. Verder zijn er exacte kopieën van de rijksinsignes en het gotische en barokke interieur van het gebouw te bezien.

De Elisenbrunnen is het symbool van de stad Bad Aachen. Het gebouw werd in het jaar 1827 opgericht naar de plannen van Cremer en Schinkel. Toen diende het als bronhuis en galerij, ook vandaag kan men hier nog het Akense thermale water proeven. Op marmeren platen wordt herinnerd aan de prominente bezoekers die ooit naar Bad Aachen kwamen, hiertoe behoren o.a. Händel en Casanova.

Het Couvenmuseum laat de bezoekers in 20 vertrekken zien hoe de wooncultuur er in de 18e en 19e eeuw uitzag. Bijzonder zijn de grote verscheidenheid en kwaliteit van de meubels, de schouwen en het stucwerk. Rococo en de typische Akense/Luikse barokstijl voegen zich samen tot een harmonieus geheel. Het Couvenmuseum biedt tevens onderdak aan de Adler-apotheek, waar tot 1857 chocolade werd geproduceerd.

Aken is liefde op het eerste gezicht. Wie de stad nadert, ziet geen imposante skyline opdoemen, maar voelt zich van harte verwelkomd door het vele groen. Aken ligt in een ruim keteldal, omringd door uitgestrekte velden, bossen en heuvels. Voor haar poorten, vlakbij het drielandenpunt Duitsland, Nederland, België, liggen de natuurparken de Hoge Venen en de Eifel. En Aken bruist: de warmwaterbronnen worden al tweeduizend jaar gekoesterd. Uit de Romeinse tijd dateren ook de goede verbindingen met heel Europa. Tegenwoordig is de stad bereikbaar via snelwegen uit Keulen en Düsseldorf, Amsterdam, Brussel en Parijs. Via de vliegvelden Maastricht/Aken, Düsseldorf, Keulen en Brussel. En per spoor uit Keulen/Düsseldorf, en via Brussel uit Parijs en Londen.

De stad is een genoegen voor voetgangers. De straten nodigen uit tot flaneren, wandelen en winkelen. Tussen kuren en confereren ligt een afstand van niets, altijd een omweg waard. Zo verbindt Aken schijnbare tegenstellingen tot een sprankelend geheel: een metropool in de natuur, zuidelijke atmosfeer in Duitsland, historische traditie en het moderne leven.

De cultuur van het avondland heeft vele wortels, waarvan er één in Aken nog altijd aanwezig is. De Romeinen vestigden zich hier vanwege de warmwaterbronnen die zich onder de binnenstad bevinden. Wie op het 'Hof' staat, ervaart direct het spanningsveld tussen moderne architectuur in één van de oudste delen van de stad. Aan het 'Katschhof' - volgens insiders een van de mooiste plekjes van Europa - is die spanning voelbaar: aan de ene zijde de Dom waar in de Middeleeuwen de koningen werden gekroond, aan de andere zijde het gotische stadhuis, gebouwd op de fundamenten van de keizersburcht van Karel de Grote. Daaromheen staan de zelfbewuste herenhuizen uit de voorafgaande eeuwen, die wandelen in dit voetgangersdomein een heel bijzondere, stimulerende sfeer meegeven.

Zodra het voorjaar aanbreekt, de temperaturen stijgen en de levenslust toeneemt, trekt Aken mensen naar de pleinen van de stad. Kom eens op zomaar een zomeravond naar het marktplein voor het historische stadhuis: het zit daar vol groepjes mensen die muziek maken, zingen, lachen, op weg naar de volgende kroeg. Zo'n opgewekte sfeer van bruisend plezier verwacht u wellicht eerder in Italië of Spanje. U zult dan ook beslist terugkomen. Wellicht voor een van de vele evenementen die het jaar tot één grote reeks van gezellige hoogtepunten maken: van het veelzijdige Cultuurfestival in de zomer tot het bonte stadsfeest, van de kunstmarkten met kunstenaars en ambachtslieden tot de vlooienmarkt en van het Rijnlandse carnaval met zijn typisch Akense karakter tot de romantische kerstmarkt.

In Bad Aken verwennen de zwavelbronnen met hun hoge gehalte aan mineralen en sporenelementen al tweeduizend jaar lang het lichaam en alle zintuigen.
Er zijn er meer dan dertig, met temperaturen tot 74°C. De Romeinen noemden hun badplaats 'Aquae Granni', de bronnen van Grannus, de Keltische god van water en gezondheid. Sindsdien wordt het kuren hier gecultiveerd. De tijden waarin keizers nieuwe energie kwamen opdoen zijn dan weliswaar voorbij, maar nog steeds is de badgast, zoals het de traditie betaamt, koning in Bad Aken.

Om Aken echt te leren kennen maakt u een wandeling door de stad. Om de Akenaren te ontmoeten rust u af en toe even uit: in een van de vele levendige cafés en barretjes. De inwoners van de stad zijn gezellig en ongecompliceerd, dat werkt aanstekelijk. Waarschijnlijk wordt u er net zo snel opgenomen als iedere nieuwkomer. De stad telt zo'n 45.000 studenten uit vele landen, die hun stempel drukken op de gastronomische verscheidenheid. En u hebt vast snel contact, waar u ook komt: in een van de vele betere restaurants, in de bruine cafés, in het mondaine 'Casino Aachen', in het theater, bij een concert of een bruisende kleinkunstvoorstelling.

Omwille van de kunst en cultuur naar Aken? Een prima idee! Het brede spectrum van kunstschatten dat de stad biedt, wordt niet alleen door kenners hoog gewaardeerd. Het moderne werk, bijvoorbeeld in het Ludwig-Forum voor internationale kunst (een voormalige fabriek uit de Bauhausperiode), maakt iedereen enthousiast.
Als contrast kunt u aansluitend de unieke schatkamer van de Dom bewonderen, met de meest waardevolle verzameling religieuze kunst ten noorden van de Alpen: een 'must' voor iedere bezoeker! Maar dat is nog niet alles. Het spreekt voor zich dat u Aken niet mag verlaten zonder eerst een bezoek te brengen aan de Dom zelf en aan de kroningszaal van het historische stadhuis. En natuurlijk zult u ook het Suermondt-Ludwig-Museum willen zien, met schilder - en beeldhouwkunst vanaf de middeleeuwen tot heden. In het museum van de romantische burcht Frankenberg kunt u zich verdiepen in de enerverende geschiedenis van de stad. Verder moet u ook de tijd nemen voor de tentoonstelling over de geschiedenis van de media die u in het 'Internationale Zeitungsmuseum' kunt zien. Net zo centraal ligt het Couven-Museum in het elegante huis 'Monheim' waar het wonen en leven van de burgers in de 18e en 19e eeuw herleeft.

Aken – historische gegevens

Prehistorie
Een vuursteenmijn uit het stenen tijdperk op de Lousberg (circa 3000-2500 v. C.) en andere vondsten uit het stenen tijdperk getuigen reeds van een vroege nederzetting in het Akense gebied. Tot de 1ste eeuw woonden de Kelten in Aken, zoals talrijke plaats- en veldnamen aantonen. Daarna waren het de Romeinen die Aken met thermen- en tempelgebouwen tot een militaire badplaats maakten; ook Burtscheid was reeds in de 1ste eeuw een Romeinse badplaats. Frankische graven uit het midden van de 7de eeuw getuigen van een vestiging in Aken.

765
Eerste schriftelijke vermelding van Aken als „Aquis villa“ door koning Pepijn.

768
Koning Karel resideert in Aken – ongeveer 20 jaar later begint de bouw van het paleis en van de paltskapel (de huidige dom). De stad wordt zijn lievelingsverblijfplaats en daardoor het centrum van het rijk.

814
Bijzetting van Karel de Grote in de paltskapel. Kroning van Otto I tot koning in het jaar 936. Van nu af aan blijft Aken meer dan 600 jaar de kroningslocatie van de Duitse koningen.

1002
Bijzetting van Otto III in de dom.

1165
Heiligverklaring van Karel de Grote. Frederik I bevestigt de vrijheidsrechten van de stad Aken, die hij als hoofd en zetel van het rijk aanduidt. De stad krijgt markt- en muntrecht.

1171
Begin van de bouw van de eerste stadsmuur.

1248
De stad valt na een belegering van zes maanden in handen van Willem van Oranje, die hier tot koning wordt gekroond. Bouw van de buitenste muurring 1257-1357, die pas in de 19de eeuw door de bebouwing wordt overschreden.

1258
Eerste vermelding van de lakenvollers, die eeuwenlang de belangrijkste economische factor vormen. Eerste Akense bedevaart in het jaar 1349, die sedertdien om de 7 jaar pelgrimsscharen naar Aken lokt.

1520
Koningskroning van Karel V.

1531
Laatste koningskroning (Ferdinand I) in Aken.
Een telling levert in het jaar 601 14.171 inwoners op, waaronder 2.829 burgers.

1656
Grote stadsbrand

1668
Beëindiging van de revolutieoorlog tussen Spanje en Frankrijk door vredesluiting in Aken.

1748
Vredescongres ter beëindiging van de Oostenrijkse successieoorlog.

1794-1814
Onheilbrengende bezetting door Franse revolutietroepen. Overbrenging van talrijke cultuurgoederen naar Parijs. In 1802 wordt Aken als bestuurszetel van het Roerdepartement definitief Frans.

1815
Door het Congres van Wenen wordt Aken toegewezen aan Pruisen.
Op het „Monarchencongres“ in 1818 bekrachtigen Friedrich Wilhelm III van Pruisen, keizer Frans van Oostenrijk en tsaar Alexander hun bondgenootschap.

1825
Opening van het theater.
De introductie van de stoomkracht in de lakenindustrie, de voortschrijdende mechanisering en de daarmee verbonden werkloosheid alsook vrouwen- en kinderarbeid tegen minimumlonen veroorzaken in 1830 een opstand bij de Akense arbeiders, die door bewapende burgers en soldaten bloedig wordt onderdrukt.

1831
Opening van de eerste stadsbibliotheek

1841
De stationswijk is met de Theaterstrasse de eerste woonbebouwing buiten de oude stadswal.

1865
Eerstesteenlegging van de Polytechnische School, de huidige Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aken door Wilhelm I.
Door de incorporatie van Burtscheid in 1897 stijgt het aantal inwoners tot 126.407.

1918-1929
Als gevolg van de eerste wereldoorlog komt het westelijke Akense achterland samen met het district Eupen in handen van België, dat de stad 11 jaar lang bezet.
Vanaf 1925 ontstaan jaarlijkse ruitertoernooien.

1930
Oprichting van het bisdom Aken.

1933
De gemeenteraad wordt ontbonden. De leidende stads- en staatsambtenaren worden vervangen door NSDAP-leden.
De bedevaart in 1937 wordt met 800.000 deelnemers een „stil protest“ tegen de NS-tijdgeest.

1939-1945
Als stad aan de uiterste westgrens lijdt Aken zwaar onder de oorlog. In juli 1941 vindt de eerste van vijf luchtaanvallen op de stad plaats. Op 21 oktober 1944 wordt ze na 6 weken strijd door de Amerikanen bevrijd – ongeveer 65% van alle woningen zijn vernield. Aken telt nog amper 11.139 inwoners. De belangrijkste voorzieningen worden in 1945 weer hersteld, maar van een algemene heropbouw is nog geen sprake.
In plaats van de Amerikaanse komt een Britse bezetting, die in 1946 wordt afgelost door de Belgen. De stad heeft nu weer ongeveer 100.000 inwoners door de terugkeer van diegenen die gedwongen geëvacueerd waren.

1950
In de kroningszaal van het stadhuis wordt de „Internationale Karlspreis der Stadt Aachen“ voor het eerst uitgereikt.
Het inwonertal van Aken stijgt in 1972 door de incorporatie van Brand, Eilendorf, Richterich en Walheim tot 237.108.
Het nieuwe ziekenhuiscomplex, jarenlang „Europa’s grootste bouwwerf “ wordt feestelijk ingewijd. In 1985 draagt de toenmalige minister-president Johannes Rau het ziekenhuiscomplex officieel over aan de RWTH Aken.
Aken telt in het jaar 1987 249.000 inwoners. Aan de RWTH zijn 36.183 studenten ingeschreven.

1991
Opening van het Ludwig-Forum für Internationale Kunst.

1995
De nieuwe synagoge van Aken wordt in 1995 met een godsdienstplechtigheid en in aanwezigheid van talrijke eregasten uit binnen- en buitenland ingewijd.

1998
In de herfst vindt de eerste spadesteek plaats in het grensoverschrijdende industriegebied „Avantis“ tussen Aken en Heerlen (NL).

2000
Tentoonstelling „Krönungen – Könige in Aachen – Geschichte und Mythos“ (“Kroningen – koningen in Aken – geschiedenis en mythe”)

2001
Opening van de Carolus Thermen Bad Aachen

2006
World Equestrian Games


Wondermooie fonteinen zijn overal in Aken te vinden. Ze symboliseren de betekenis van het water voor Aken als kuurstad. In het stadscentrum bevinden zich zoveel fonteinen dat het de moeite loont om deel te nemen aan een fonteinenrondleiding, want iedere fontein en ieder monument vertelt een eigen geschiedenis. Het spectrum reikt van verleden tot heden

Aan Karel de Grote, geboren op 2 april 742, heeft Aken veel te danken: Hij bouwde in Aken zijn lievelingspalts, waarin hij resideerde en in het jaar 814 zijn laatste rustplaats vond. Karel de Grote bracht de Europese gedachte naar Aken die tot vandaag, gesymboliseerd door de toekenning van de Internationale Karlspreis, verder leeft. Ter ere van Karel de Grote bevinden zich op het marktplein van Aken de Marktbrunnen met het standbeeld van Karel de Grote.

De Akense kerstmarkt is één van de 5 grootste en mooiste kerstmarkten van Duitsland. De kerstmarkt vindt jaarlijks plaats tegen het decor van de dom en het stadhuis. Ook het Katschhof, één van de mooiste pleinen van Europa, wordt betrokken bij het kerstgebeuren. Op de kerstmarkt kan men handgemaakte voorwerpen, culinaire specialiteiten en - niet te vergeten - de originele Akense Printen kopen. De kerstsfeer wordt opgeroepen door kaarslicht, glühwein en kerstliederen. Wanneer het dan ook nog sneeuwt, is de kerstmarkt een prachtige belevenis voor groot en klein.

Volgens een sage ontstond de Lousberg door een wraakactie van de duivel. De duivel was er vroeger al eens ingeluisd door de Akenaars (Wolfstür-sage), daarom wilde hij uit woede over die belediging de stad en de dom dichtgooien met aarde. De duivel haalde van het strand een grote zak vol zand. Toen hij hijgend onder de last een boerin met versleten schoenen ontmoette, vroeg hij haar de weg naar Aken. De boerin had de duivel echter herkend en zei hem dat ze net uit Aken kwam op de schoenen die, hoewel nieuw gekocht, al helemaal versleten waren vanwege de enorme afstand die ze had afgelegd. Daarop liet de duivel de zak met zand uit woede en uitputting vallen. Op deze plaats bevindt zich vandaag de Lousberg, die de wandelaars een prachtig panoramisch uitzicht over de hele stad biedt.

Het historische stadhuis vormde samen met de dom de keizerpalts van Karel de Grote. Nadat het paleisgebouw werd vernield, bouwde men in het begin van de 14de eeuw op de fundamenten van de palts het huidige gotische stadhuis. In het stadhuis bevindt zich de „kroningszaal“. Hier zijn de kopieën van de rijkskleinodiën te zien (rijksappel, rijksscepter, rijkszwaard, rijkskruis, ceremoniezwaard, Heilige Lans en Rijksevangelieboek, St.-Stefanusbeurs, sabel van Karel de Grote). Fresco’s van de Akense historieschilder Alfred Rethel tooien de kroningszaal.

naar de top van deze pagina