Terug naar de homepage van Henri Floor Bunnik

Dit is een wapen van Bunnik. 
Dit wapen is te vinden op de lokatie www.ngw.nl De geschiedenis van de gemeente Bunnikgaat zo'n 2000 jaar terug. De Romeinen bouwden kort na het begin van onze jaartelling bij Fectio (Vechten) een belangrijk castellum (fort) met een haven aan de (toen nog niet Kromme) Rijn, hun grensrivier. De Lek stelde toen nog niet veel voor en het meeste water ging vanaf Wijk bij Duurstede naar het noorden, door onze gemeente via Utrecht naar Katwijk aan de Rijn. Bij het castellum ontwikkelde zich een handelsplaats, die bleef bestaan, ook toen het castellum in de vierde eeuw definitief door de Romeinen werd verlaten. Het gebied werd toen achtereenvolgens bezet door de Friezen en Franken. In 732 schonk de Frankische hofmeier Pippijn o.a. de restanten van Fectio aan de bisschop van Utrecht. Onder kerkelijke leiding werd het gebied tussen de 8e en de 14e eeuw geheel ontgonnen. Belangrijk voor de ontginningen was de dam die in of kort na 1122 te Wijk bij Duurstede in de Rijn werd gelegd, zodat de Lek de doorgaande route werd. Sindsdien is de waterstand in de Kromme Rijn te regelen, maar is er vrijwel geen scheepvaart meer. In de 8e en 9e eeuw ontwikkelden zich de drie kerkdorpen Bunninchem (Bunnik), lodichem (Odijk) en Wercundia (Werkhoven). In de 12e en 13e eeuw werden er kleine dorpskerkjes gebouwd.

Uit de kerkelijke indeling ontwikkelde zich aan het eind van de middeleeuwen een aantal gerechten (bestuurlijke organisaties), die in de Franse tijd werden vervangen door gemeenten. Van 1817 tot 1856 waren er vier gemeenten op het grondgebied van de huidige gemeente Bunnik, die ieder een kwartier leverden van het gemeentewapen, de rode haan van Bunnik, St. Nicolaas uit Odijk, het Witte Paard van Werkhoven en de Franse lelie (uit het Renesse-wapen) van Rhijnauwen. De huidige gemeente Bunnik bestaat sinds 1964. In augustus 1974 besloot de gemeenteraad tot het vaststellen van een gemeentevlag. Drie golvende banen van groen, wit en groen stellen de Kromme Rijn voor, stromend door de groene velden.
Bij gelegenheid van de ingebruikname in 1996 van het gemeentehuis in Odijk heeft de gemeente een nieuwe huisstijl geďntroduceerd. Het gebruikte beeldmerk is de grafische weergave van de gemeente Bunnik. De drie groene ringen verwijzen naar de drie dorpen Bunnik, Odijk en Werkhoven, waaruit de gemeente bestaat. De twee blauwe, golvende lijnen verwijzen naar de Kromme Rijn als verbindend element tussen deze drie dorpen. Het traditionele wapen vindt u in gestileerde vorm terug in de huisstijl. In 1995 is op verzoek van burgemeester Janssen een nieuwe ambtsketen gemaakt door goudsmid Maria van Alst.

Dit is het gemeentewapen van Bunnik. Dit wapen is te vinden op de lokatie www.ngw.nl/indexgb.htm  Deze site is mogelijk gemaakt door de Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag De gemeente Bunnik ligt nabij een knooppunt van spoorwegen en snelle verbindingen met de historische stad Utrecht. Zij nodigt ook uit tot rust, tot wandelen langs de oevers van de kromme Rijn en tot fietsen langs boerderijen en pittoreske plekjes. Kano eens op de Kromme Rijn! Loop eens door de historische kern van Werkhoven of slenter langs buitenplaatsen en forten!
De gemeente Bunnik is trots op haar geschiedenis, identificeert zich met het heden en vernieuwt zich. Zij eert en gedenkt personen die zich in het verleden voor haar gemeenschap verdienstelijk hebben gemaakt door straten naar hen te vernoemen (iedereen, die in de gemeente Bunnik woont, moet weten wie Zuster Spinhoven en wie Johan de Kruijf was).
Tegelijkertijd zijn inwoners van de nieuwbouwwijken zich bewust van namen van in hun directe omgeving voorkomende planten en bloemen. Moderne bouwwerken bij het station en kunstwerken bij het gemeentehuis zijn symbolen van de toekomst.

Kromme Rijnpad in Odijk officieel geopend
Onder grote belangstelling van genodigden en belangstellenden is het Kromme Rijnpad donderdag 23 oktober geopend. Dit gebeurde door gedeputeerde Jan Ekkers van de provincie Utrecht, dijkgraaf Patrick Poelmann van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en wethouder René Walburgh Schmidt van Bunnik. Het Kromme Rijnpad, dat de centra van Utrecht en Wijk bij Duurstede voor de wandelaar verbindt, is het laatste wandelpad van Agenda 2010, Wandelen in Utrecht.
Het 29 km lange wandelpad volgt voor een groot deel het voormalige jaagpad langs de Kromme Rijn. Tussen Utrecht en Odijk was dit pad nog aanwezig en druk in gebruik, maar het gedeelte tot Wijk bij Duurstede was in de loop der jaren verdwenen.
Behalve een prachtig wandelpad is de Kromme Rijn ook een groot aantal meters natuurvriendelijke oevers rijker. Die oevers zorgen voor een betere waterkwaliteit en leefruimte voor plant en dier. Pad en oevers zijn tegelijkertijd aangelegd. Totaal is langs de gehele lengte van de Kromme Rijn zo'n zeven km natuurvriendelijke oever gerealiseerd.

Bewegwijzering en routeinformatie
Het wandelpad is over de gehele lengte in twee richtingen bewegwijzerd en ook beschreven in een routegids. De gids is met ingang van 23 oktober verkrijgbaar bij de provincie Utrecht, via inkoop@provincie-utrecht.nl , en bij de VVV's in Utrecht en Wijk bij Duurstede.Op twee plaatsen, in Wijk bij Duurstede en in Utrecht (Amelisweerd), zijn grote informatiepanelen geplaatst die een overzicht geven van de gehele route. Op zeven plekken zijn kleine panelen geplaatst.
Meer informatie is te vinden op www.krommerijnpad.nl . De aanleg van wandelpad en oevers is in goed overleg met vele partijen tot stand gekomen. Onder meer de drie gemeenten Utrecht, Bunnik en Wijk bij Duurstede, provincie, waterschap, RAK Kromme Rijn, Dienst Landelijk Gebied, vele terreineigenaren langs de route en Recreatie Midden Nederland hebben er samen voor gezorgd dat er nu een prachtig wandelpad ligt. Recreatie Midden Nederland gaat het pad beheren; het waterschap zorgt voor de natuurvriendelijke oevers.


naar de top van deze pagina