Terug naar de homepage van Henri Floor Almere en omgeving

Informatie over Almere

vanaf 1975 heeft Almere meer dan 160.000 inwoners mogen verwelkomen. En elke maand komen er zo'n 500 nieuwe inwoners bij. Als het huidige groeitempo aanhoudt is Almere omstreeks 2005 een stad van circa 180.000 inwoners. Gemeten naar inwonertal is Almere inmiddels de achtste stad van Nederland. De bestaande planning voorziet in een aanwas tot minimaal 250.000 inwoners. De vraag speelt echter of de stad in dit tempo moet blijven groeien of dat er pas op de plaats wordt gemaakt. Immers het achterblijven van de infrastructuur en het voorzieningenniveau knelt meer en meer.

Bij de groei van Almere staat kwaliteit voorop.
Almere is een nieuwe, snel groeiende stad. Het Rijk heeft zelfs de vraag gesteld of Almere kan doorgroeien naar 400.000 inwoners in 2030. Europa heeft geen andere stad die zo snel uit het niets is gegroeid n nog potentie heeft om te blijven groeien. In 1968 viel Zuidelijk Flevoland droog. Zeven jaar later werd de eerste paal geslagen voor woningbouw in Almere, waarna de stad binnen een kwart eeuw doorgroeide tot ruim 165.000 inwoners. Over een kwart eeuw kn de stad meer dan het dubbele aantal inwoners hebben, maar dat willen we alleen als de kwaliteit van de stad wordt gewaarborgd.

Almere bestaat uit drie stadsdelen:
Almere Buiten, Almere Stad en Almere Haven. Almere Stad is verder onderverdeeld in Almere Stad Oost, Almere Stad West en het Stadscentrum. De toekomstige stadsdelen zijn: Almere Poort, Almere Pampus en Almere Hout. Elk stadsdeel heeft haar eigen sfeer en identiteit door een verschillend aanbod van woningen en voorzieningen.

Almere Buiten is een relatief jong, maar snel groeiend stadsdeel. Op 1 januari 2002 telde Almere Buiten ruim 40.000 inwoners. Het huidige centrum rondom het NS station Almere Buiten wordt de komende jaren uitgebreid met meer winkels en een gezellig plein. In 2004 krijgt Almere Buiten een tweede NS station erbij, tussen de Oostvaarders- en de Eilandenbuurt (richting Lelystad).
Almere Buiten bestaat uit de wijken Bloemenbuurt, Bosrandpark, Bouwmeesterbuurt, Eilandenbuurt, Faunabuurt, Indische buurt, Landgoederenbuurt, Molenbuurt, Oostvaardersbuurt, Regenboogbuurt en Seizoenenbuurt.

Almere Haven bestaat uit de wijken Centrum-Haven, Gouwen, Grienden, Almere Hout, Hoven, Marken, Meenten, Overgooi, Velden, Wierden

Almere Stad West, het westelijke deel van Almere Stad, is het grootste stadsdeel van Almere. In Almere West wonen ruim 49.000 inwoners. Het stadsdeel ligt direct aan het stadscentrum van Almere en aan het Weerwater. In Almere West vindt u het Beatrixpark, dat in 2002 een enorme opknapbeurt heeft gehad en fungeert als stadspark. Almere Stad West bestaat uit de wijken Kruidenwijk, Literatuurwijk, Muziekwijk, Noorderplassen, Stedenwijk en Staatsliedenwijk.

Almere Stad is verder onderverdeeld in Almere Stad Oost, Almere Stad West en het Stadscentrum. Almere Stad Oost bestaat uit de wijken: Danswijk, Filmwijk, Parkwijk, Tussen de Vaarten, Verzetswijk, Waterwijk. Almere Stad West, het westelijke deel van Almere Stad, is het grootste stadsdeel van Almere. In Almere West wonen ruim 49.000 inwoners. Het stadsdeel ligt direct aan het stadscentrum van Almere en aan het Weerwater. In Almere West vindt u het Beatrixpark, dat in 2002 een enorme opknapbeurt heeft gehad en fungeert als stadspark. Almere Stad West bestaat uit de wijken Kruidenwijk, Literatuurwijk, Muziekwijk, Noorderplassen, Stedenwijk en Staatsliedenwijk.

Bij het bouwrijp maken van Almere zijn zo'n twintig scheepswrakken gevonden. En daarvan is heel bijzonder: een koggeschip, opgegraven in Almere Buiten. Dit schip moet tussen 1420 en 1425 zijn vergaan. Het gaat om n van de laatste koggeschepen die op de Zuiderzee heeft gevaren. In het wapen van de gemeente Almere is dan ook een koggeschip opgenomen. terug naar navigatie elementen

Ontstaan van Almere

Almere ligt in het zuidwesten van de provincie Flevoland, op 25 km van Amsterdam en Hilversum en 40 km van Schiphol, aan rijksweg A6 en aan de Flevospoorlijn. De totale oppervlakte bedraagt 17.921 ha; daarvan is 27% stedelijk gebied, 19% bos en recreatie, 21% landbouw, 10% wegen en water en 21% randmeren.

Tot de bouw van Almere werd in 1971 door de Rijksoverheid besloten om een bijdrage te leveren aan de oplossing van de ruimteproblematiek in het noordelijk deel van de Randstad. De gemeente Almere werd op 1 januari 1984 ingesteld. Vr die tijd was het plaatselijk bestuur in handen van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (ZIJP). Jaarlijks worden in Almere ca. 2.500 3.000 woningen gebouwd. Begin 1996 telde Almere 112.000 inwoners. Er zijn zes ruim opgezette stadsdelen gepland, waartussen zich uitgestrekte bos- en andere groengebieden bevinden.

Almere-Haven aan het Gooimeer was er het eerst. De eerste bewoners van de ruim 22.000, die het nu telt, dienden zich in 1976 aan. Nu is dit stadsdeel vrijwel gereed. De twee stadsdelen Almere-Stad en Almere-Buiten zijn volop in ontwikkeling. Almere-Stad wordt het grootste. Meer dan 100.000 mensen zullen er wonen als ruim na de eeuwwisseling de laatste huizen worden opgeleverd. Almere- Stad is tevens het hoofdcentrum voor heel Almere, wat duidelijk te zien is aan tal van centrale voorzieningen. Het derde stadsdeel is Almere-Buiten, grenzend aan het bekende natuurgebied de Oostvaardersplassen. Aan het eind van de jaren negentig zullen hier zo'n 35.000 mensen wonen. Over de bouw van de overige stadsdelen, Almere-Poort, Almere-Hout en Almere-Pampus, moet nog een beslissing worden genomen.

Almere heeft een gescheiden verkeerssysteem, zodat auto's, fietsers en voetgangers elkaar niet in de weg zitten. De bus heeft een eigen baan, die niet voor ander verkeer toegankelijk is. De meeste mensen wonen binnen een afstand van vierhonderd meter van een bushalte. Parkeren is overal in Almere nog gratis.

Ook vanwege zijn vele recreatiemogelijkheden oefent Almere als woonplaats een grote aantrekkingskracht uit. Veel Almeerders wonen op steenworp afstand van mooi aangelegde stranden of grote plassen die voor recreatie geschikt zijn gemaakt, zoals het Weerwater, de Leeghwaterplas en de Noorderplassen. Vanuit elke woonbuurt is men slechts enkele minuten, te voet of per fiets, verwijderd van de bossen waar een ongekend aantal vogelsoorten nestelt. Sportvoorzieningen zijn er in Almere te kust en te keur. Elk stadsdeel beschikt over n of meer sporthallen; er zijn overdekte zwembaden, sportvelden, tennisbanen, een atletiek- en een golfbaan, jachthavens en volkstuincomplexen. Ook aan andere voorzieningen, zoals scholen, winkelcentra, markten, spoorwegstations, theaters, verzorgingshuizen, gezondheidscentra, buurtcentra en horecavoorzieningen is in de nieuwe stad geen gebrek.

Naast goede woningen, vele recreatiemogelijkheden en andere noodzakelijke voorzieningen biedt Almere ook werkgelegenheid. Doorslaggevend voor bedrijfsvestiging blijken de ideale ligging in de Randstad en in het geografische hart van Nederland, de snelle verbindingen met de rest van het land en in het bijzonder met Amsterdam en de luchthaven Schiphol en de goede huisvestingsmogelijkheden voor het personeel. In elk stadsdeel liggen modern geoutilleerde bedrijventerreinen, toegesneden op velerlei typen ondernemingen en instellingen. Extra aandacht krijgt de startende ondernemer.

NAAM ALMERE
Almere is genoemd naar het water, dat door latere uitbreidingen de Zuiderzee werd. De naam Almere komt het eerst voor in een levensbeschrijving van de Engelse bisschop Bonifatius, die dateert van de periode tussen 755 en 768. In die beschrijving staat dat Bonifatius in het jaar 753 naar Friesland voer over het water, genaamd Almere. Almere wordt ook in bronnen van latere datum genoemd, zowel in heiligenlevens als in oorkonden. De laatste vermelding die bekend is dateert uit plm. 1100, als er sprake is van "Urk in het meer Almere". De betekenis van de naam wordt door het naamkundig instituut van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen als volgt verklaard. "Mere" is gewoon "meer". Het Germaanse "ala" is nauw verwant met ons woord "al". Het betekent "geheel" en in samengestelde woorden "groot" en "erg". Almere betekent dan "zeer groot meer". Met de naam Alkmaar heeft Almere niets uit te staan. In de oude geschriften komt namelijk nooit een k voor in de naam Almere. En juist deze letter is voor de naamsverklaring van Alkmaar van groot belang.

STADHUIS
Het Stadhuis, een ontwerp van architect Cees Dam, is gelegen in het centrumgebied van Almere-Stad. De eerste fase, die medio 1986 in gebruik is genomen, omvat twee haaks op elkaar staande kantoorvleugels, elk 140 meter lang en vijf bouwlagen hoog, met daarnaast representatieve en bijzondere ruimten, zoals de raadzaal met foyer, trouwzaal, burgerzaal en vergaderzalen. De twee vleugels bieden in totaal ruimte aan 600 medewerkers. De tweede fase, die nog moet worden gerealiseerd, bestaat uit een derde kantoorvleugel die diagonaal op de beide andere vleugels zal komen te staan. In de derde vleugel zullen nog eens 500 mensen kunnen werken. Omdat de tocht nog gelopen moet worden, is er nog niets te melden.

naar de top van deze pagina