Terug naar de homepage van Henri Floor Terug naar het overzicht van de Drentse Wandel Vierdaagse aanbevelingen voor de Drentse Wandel 4daagse van 13 t/m 16 mei 2010.

logo Drentse Wandel 4daagse Onderstaand staan een aantal aanbevelingen om de routebeschrijvingen van deze vierdaagse te verbeteren. Let wel, het zijn persoonlijke meningen.

omschrijving: "vanaf rustplaats r.a. tegen verkeer in!". Welke kant moet je oplopen als er geen verkeer is.

"Blijf fietspad volgen" is een nutteloze omschrijving. Zolang er niet staat dat je moet afslaan wordt RD gelopen

Zet zoveel mogelijk informatie op een regel als daar toch ruimte voor beschikbaar is. Het is toch geen puzzeltocht.

"Weg blijven volgen" is een nutteloze omschrijving. Zolang er niet staat dat je moet afslaan wordt RD gelopen

Kontroleer de routebeschrijving of alles wel klopt zoals het bedoeld is.

"Doorlopen tot asfaltweg en op asfaltweg ra" wijzigen in "RA op asfaltweg". Zolang er niet staat dat je moet afslaan wordt RD gelopen

"Volgen tot einde pad en r.a." wijzigen in "RA einde pad"

"Pad alsmaar blijven volgen" is nutteloos. Zolang er niet staat dat je moet afslaan wordt RD gelopen

Vermeld tussenafstanden met hoogsten 1 cijfer achter de komma. Zeker als de tussenafstanden meer dan een km afwijken.

Kontroleer de afslagen goed. Het kwam nogal eens voor dat in de routebeschrijving LA stond en dat de markering RA stond en omgekeerd.

Plaats de tekst van de splitsing op de juiste regel en niet een paar regels te hoog of te laag.

"blijven volgen" is nutteloze tekst. Zolang er niet staat dat je moet afslaan wordt RD gelopen

"Voor haantjebak r.a. over bruggetje". Niet alle wandelaars komen uit Emmen of omgeving. Het is niet duidelijk wat met haantjebak wordt bedoelt. Is dat een molen of een restaurant of is het misschien een grote vijver of meertje. Maak de routebeschrijving zodanig, dat deze voor wandelaars die onbekend zijn, ook duidelijk is.

Van een T-kruising wordt gesproken als je aan het eind van een pad of weg LA of RA moet en niet een willekeurige zijweg zolang je nog RD kan lopen.

"Weg volgen" is nutteloze tekst. Zolang er niet staat dat je moet afslaan wordt RD gelopen

Overige opmerkingen:
In bospassages werd veel over afaltfietspaden gelopen, probeer fietspaden zoveel mogelijk te mijden. Nu waren er geen toeristische fietsers vanwege de kou. Maar bij warm weer is de ellende niet te overzien.

Bij een afslag is de looprichting het belangrijkste, zet dat dan vooraan de regel en niet achteraan

Een scherpe bocht is pas scherp als deze scherper is dan een haakse bocht, anders is het een flauwe bocht.

Maak onderscheid tussen een asfaltweg, asfaltpad, klinkerweg, zandweg, zandpad. Een pad is maximaal 2 meter breed. Bij twijfel kan omschreven worden met "breed pad".

Alle wandelroutes staan vermeld in 1 (dik) boekwerkje. Het loopt niet prettig met zo'n boekwerkje. Overweeg om de route per dag te maken. Ikzelf loste dit probleem op door de bladzijdes uit het boekje te knippen en alleen datgene wat nodig was per dag mee te nemen. Voeg de omschrijving van de verschillende afstanden samen. Nu kwam het voor dat bij dezelfde trajecten van verschillende afstanden verschillende omschrijvingen en zelfs verschillende tussenafstanden werden vermeld.

Het is vrijwel niet mogelijk om de routebeschrijving op een willekeurig punt tijdens de wandeling te raadplegen. De route wordt namelijk gemarkeerd met witte stokken. Boven aan de stokken zitten kleuren, die de desbetreffende afstanden aangeven. Maar er staan geen nummers op die markeringspalen.

De kleuren op de witte stokken zitten vaak te dicht op elkaar. Een blauwe en donkergroene kleur dicht tegen elkaar aan en de stok op een donkere plek geplaatst geeft vaak niet duidelijk aan om welke kleur en dus om welke afstand het gaat.

Maak de parkoersbouwer(s) niet alleen verantwoordelijke voor de omschrijving. Loop met een groep wandelaars de tocht voor en kontroleer samen de omschrijving.

Meldt ook wat de totale afstand is. Er werden wel tussenafstanden vermeld. Het is al gauw een uur extra lopen als een parkoers 5 km langer is, zoals dit het geval was op de eerste dag met de 40 km.

Maak het parkoers van de eerste wandeldag aantrekkelijker en stem deze niet af voor het tweede deel van de 80 km. Niet Kennedylopers hebben 4 dagen recht op een mooi parkoers.

In straten is het veelal duidelijker als vermeldt wordt l.a., r.a. of r.d. bij huisnummer in plaats van b.v. r.a. 3e weg

Het was niet alleen maar kommer en kwel. Onderstaand punten die wel goed waren.

vermelding van splitsingen
vermelding van samenkomst
vermelding van tussenafstanden
het plaatsen van verkeersborden waarbij automobilisten worden gewaarschuwd voor wandelaars
er waren voldoende rustposten
er was een grote startaccomodatie.

naar de top van deze pagina