langs de Leidse Trekvaart en de Zuider Leidsevaart te Hillegom