Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming, kerk te Vogelenzang