bij de brandweerkazerne te Driebergen; tevens eindpunt