langs het Professor Van der Leeuwplantsoen te Roden