kerktoren van de Sint Joris kerk te Amersfoort aan de horizon