in het Noord Hollands Duinreservaat, nabij de Van Oldenborghweg