terug naar het verslag Terug naar de homepage van Henri Floor Route 2e Kennedymars Driesum / Wouterswoude 29 augustus – 30 augustus 2008


parkoers Kennedymars In de voorbereiding van een mogelijke deelname aan deze Kennedymars besloot ik de route, die op de website www.kennedymarsdriesumwouterswoude.nl gepubliceerd staat, eens te bestuderen. Op de website staan alleen de straatnamen vermeld, waarover deze route voert. Er staat niet vermeld of je bij de desbetreffende straten linksaf, rechtsaf of rechtdoor moet lopen.
Onderstaand heb ik een niet officiële routebeschrijving gemaakt waar dit wel bij vermeld wordt. Eventuele ontbrekende informatie, zoals kruisingen heb ik zoveel mogelijk toegevoegd.
Hiernaast staat de door mijzelf ingetekende route. De route tussen post 2 en post 3 was niet goed in te tekenen omdat de straten Langereed en Koekoekspad niet op mijn kaart werden aangetroffen.
Op de website van deze Kennedymars las ik, dat ze informatie op internet zouden bijhouden. Ik ben dan ook benieuwd of ze deze informatie ook vinden en vermelden.

Vanuit de start LA, Voorweg
RD Doniaweg
RA op kruising, Trekweg (DAMWOUDE)
LA op kruising, Kooilaan
RA einde weg, Hoofdweg (N365)
RD bij rotonde, Murmerwoudsterweg
RD bij rotonde, Rondweg-West
RD bij rotonde, Rondweg-West vervolgen
RA na brug over de Dokkummer Ee bij rotonde, (DOKKUM) Altenastreek
parkoers Kennedymars door Dokkum LA na brug, Parksterbolwerk
Parksterbolwerk gaat over in Noorderbolwerk
RD na brug (links), Noorderbolwerk vervolgen
Noorderbolwerk gaat over in Oosterbolwerk
RD Halvemaanspoort kruisen, brug over, Zuiderbolwerk
Post 1, Dokkum, Hotel van der Meer 8,5 km

LA op kruising, brug over en LA Strobosserweg
RD bij brug naar links, Strobosserweg vervolgen
RD op kruising bij brug links, Strobosserweg vervolgen
RA Damwaldsterreedtsje
RD Bonifatiuspolder kruisen, Damwaldsterreedtsje vervolgen
RD Brouwerstraat kruisen, Damwaldsterreedtsje
RD Parklaan kruisen, Damwaldsterreedtsje vervolgen
RD Rinbank of De Berken kruisen, Damwaldsterreedtsje vervolgen
RD Lauwersseewei (N361) kruisen, Damwaldsterreedtsje vervolgen
wapen van Dantumadeel, bron: www.ngw.nl Damwaldsterreedtsje gaat over in Trekwef
LA op kruising, Kooilaan
RD op 3-sprong in WOUTERSWOUDE, Achterweg
RA op kruising, Meerakkerpad (toiletten + catering, ± 13 km)
RA einde weg Voorweg
LA op kruising, Broeklaan
RA 3eweg, Halepad
LA einde weg, Broekhusterpaad
RA einde Broekhusterpaad, Dwarslaan
LA 1e weg, Achterweg
LA einde weg, Hoofdweg (N356) -
RA 1e weg Molenweg (toiletten + catering, ± 20 km)
L.aanhouden op 3-sprong, Hogewal gaat over in Meekmastraat (rechts DE VALOM)-
LA op kruising, Pieter Durksstraat (BROEKSTERWOUDE)
Pieter Durksstraat gaat over in Burgemeester Nautaweg
RD na 2e brug, Buitenveld
RD op kruising, Buitenveld vervolgen
RD bij weg van rechts, Buitenveldsterweg
Post 2, Roodkerk, Familie van der Ploeg 25 km

LA 1e weg in ROODKERK, Ottemaweg
LA Langereed
RA Koekoekspad
Post 3, Veenwoudsterwal, Hotel Café ‘t Dûke Lûk 30,75 km

LA De Wal VEENWOUDSTERWAL
RD op kruising met de N356 in VEENWOUDEN, De Zwette
De Zwette gaat over in Kuikhornsterweg
RD via brug, Kuikhernstervaart oversteken (KUIKHORNE) wapen van Dongeradeel, bron: www.ngw.nl
RA Kuikhernsterpaed
Kuikhernsterpaed gaat over in Fokke Zwaagmanbuorren
Fokke Zwaagmanbuorren gaat over in Hiltsjemuoiswalden
RD meteen na bocht naar links, bij weg van rechts, Reapdraeijersreed (toiletten + catering, ± 35 km) -
RA einde weg,Wyldpaed West
RA einde weg, RIJKSSTRAATWEG (N355) en meteen LA, Ieswei
RA einde weg, SCHOOLSTRAAT (EESTRUM/JISTRUM)
SCHOOLSTRAAT gaat over in Joost Wiersmaweg
Post 4 – Hotel Phoenix 41,8 km

Vanuit de rust, weg teruglopen en meteen R.aanhouden, De Meren
De Meren gaat over in Opperkootsterweg
RA einde weg, Rijksweg (N355)
L. aanhouden bij rotonde, Rijksweg gaat over in Optwizel (N355,TWIJZEL)
Optwizel gaat over in Wedzebuorren (N355)
Wedzebuorren gaat over in Tsjerkebuorren (N355)
Post 5, Twijzel, 45 km

RD bij rotonde in BUITENPOST, West (N355)
West gaat over in Voorstraat (N355)
LA op ongelijke kruising, Stationsstraat
Post 6, Buitenpost, café De Roskam 49,6 km

Stationsstraat gaat over in Jeltingalaan
Jeltingalaan gaat over in Heemstraweg
RD bij rotonde Keningswei
meteen na 2e haakse bocht naar links gaat Keningswei over in Kleasterwei
L.aanhouden op Y-splitsing, Cecilialoane (VEENKLOOSTER)
Post 7, Kollumerzwaag, Familie van der Bij 53,5 km

Cecilialoane gaat over in Hanenburch
Hanenburch gaat over in Sparrewei
R. aanhouden op 3-sprong, Sparrewei vervolgen
LA spoorlijn oversteken en RA, Wildpaed
Wildpaed gaat over in Wyldpaed Oast,
RA 1e weg, Spoarbuorren Sud
RA spoorlijn over en meteen LA Spoarbuorren Noard (ZWAGERBOSCH) wapen van Kollumerland en Nieuwkruisland, bron: www.ngw.nl
Spoarbuorren Noard gaat over in Rozenlaan
RD op kruising, Rozenlaaan gaar over in Industrieweg (ZWAAGWESTEINDE)
RA einde weg, Vogelsang
LA einde weg, Schoolstraat
RA einde weg, Kerkstraat (met de bocht mee naar rechts)
LA einde weg, Voorstraat
Post 8, Zwaagwesteinde, café De Hossebos 60,5 km

RD na brug over kanaal (Nije Vaart), Bovenweg
RA Senaerspaed
RA Broeklaan (toiletten + catering, ± 65 km)
LA 1e weg, Mieden
Mieden gaat over in Eastbroekwei -
Eastbroekwei gaat over in De Dôlle
RA einde weg, Triemsterloane (TRIEMEN)
LA 1e weg, De Triemen
Post 9, Triemen, De Bazuin 68,4 km

LA einde weg, Muntsewei
RD Strobosservaart oversteken, Hunsternoard
RA einde weg, Simmerwei gaat over in Foarwei (OUDWOUDE)-
LA 1e weg, Jan Binneswei
LA 4e weg, Swartewei (toiletten + catering, ± 71 km)
R.aanhouden op Y-splitsing Prellepad gaat over in Prellewei -
LA einde weg, Eelke Meinertswei (WESTERGEEST)
Post 10, Westergeest, café Foestrum 73,8 km
Achtkarspelen, bron: www.ngw.nl
Na rust weg vervolgen
RA 1e weg, Van Teijenswei
RA 1e weg, Bumawei
LA einde weg, Eelke Meinertswei gaat na brug over in Weardebuorsterwei
L.aanhouden op 3-sprong, Keatlingwier
Keatlingwier (KETTINGWIER) gaat over in Oostwoud -
RD Strobosser Trekvaarts oversteken, Oostwoud vervolgen
Oostwoud gaat over in Van Sijtzamaweg (toiletten + catering, ± 77 km)
LA 3e weg in DRIESUM, H.G. v/d Veenstraat
LA 2e weg, Kerkstraat
RA 1e weg, Canterstraat
LA 1e weg, Freulestraat
LA einde weg, Ophuijstraweg
LA op kruising, Singel
RA naar de Voorweg
Finish Wouterswoude tot 18:00 uur, De Nije Warf, 80 km

naar de top van deze pagina