Terug naar de homepage van Henri Floor Terug naar het overzicht van de Drentse Wandel Vierdaagse aanbevelingen voor de Drentse Wandel 4daagse van 17 t/m 20 mei 2007.
logo Drentse Wandel 4daagse
We spraken de verantwoordelijke van de routebeschrijving van deze 4-daagse en wij bleken de eerste te zijn die onjuistheden in de parkoersbeschrijving hadden gevonden. We beloofden dit in ons verslag op onze website aan te geven.
Bij de Drentse Wandelvierdaagse krijgt elke wandelaar een boekje met daarin de route-beschrijvingen van alle 4 de dagen van alle 4 de afstanden. Elke afstand wordt in zijn geheel beschreven.
Je kunt je afvragen of een routebeschrijving wel nodig is.
De meeste wandelaars hebben hun routebeschrijving niet paraat bij de hand.
Een aantal wandelaars heeft de routebeschrijving zichtbaar in hun hand of in een broekzak.
Er zijn maar weinig wandelaars die de routebeschrijving regel voor regel lezen.
Tot die kleine groep wandelaars behoren wij.
En als je dan de routebeschrijving goed meeleest, dan stikt het haast van de ongemakken.
Een belangrijk punt voor een routebeschrijving is de richting waarheen gelopen moet worden.
Begin dan de regel ook met de wandelrichting en zet deze niet aan het eind van de regel.
Als je van elke afstand de routebeschrijving geheel weergeeft, dus b.v. het trajekt dat de 30 km lopers en de 40 km lopers samen lopen, laat dan die gedeeltes ook hetzelfde zijn.
Op blz. 35 stond bij 62 bij verlaten Bussemaker op splitsing r.d. Nu stond daarvoor dat we een rustpost hadden gehad in café-restaurant De Meulenhoek, terwijl Bussemaker ook een café-restaurant is waar gerust had kunnen worden.
Het is vrijwel niet mogelijk om de routebeschrijving op een willekeurig punt tijdens de wandeling te raadplegen. De route wordt namelijk gemarkeerd met witte stokken. Boven aan de stokken zitten kleuren, die de desbetreffende afstanden aangeven. Maar er staan geen nummers op die markeringspalen.
Er wordt geen verschil gemaakt in de routebeschrijving tussen wegen en paden. Vrijwel alle wegen worden paden genoemd. Handiger zou zijn om paden die breder dan 2 meter zijn wegen te noemen. Op zandwegen zijn meestal sporen zichtbaar van auto´s die daar op kunnen rijden.
Als er op een zandweg veel grintstenen liggen, noem dit dan een grintweg en geen zandweg.
Bij het begin van de 40 km routebeschrijving stond niet vermeld welke kant je het fietspad op moest gaan.
Er zou in de routebeschrijving meer informatie moeten staan, b.v. vermelding van plaatsnamen waar de rustposten. Dit wordt niet altijd vermeld.


onjuistheden in de routebeschrijving:
blz. 12, punt 10: op 4-sprong r.d. tussen stenen 83. Je verwacht dan dat er ook nog het nummer van een andere steen wordt genoemd.

blz. 13, punt 60: asfaltweg wordt later zandweg. De asfaltweg wordt pas na de afslag zandweg en blijft voor het trajekt dat we lopen een asfaltweg.

blz. 13, punt 62: l.a. asfaltweg op wijzigen in r.d. asfaltfietspad volgen

blz. 13, punt 63: de tekst WAGENRUST laten vervallen. Is namelijk alleen voor 80 km lopers

blz. 14, punt 86: op T-splitsing r.a. wijzigen in r.a. 1e weg. Dit is namelijk geen T-splitsing.

Als er straatnamen langs de weg staan, die je kruist, vermeldt die dan ook.
Een parkoers zou zodanig opgesteld moeten worden, dat je zonder markeringen de route kan volgen. Er worden wel eens markeringen weggehaald of verplaatst en dan moet je er met de routebeschrijving uit kunnen komen.
Gebruik geen namen die in het veld niet bekend of niet zichtbaar zijn. Op blz. 60 staat voor Haantjebak r.a. over bruggetje. Maar de naam Haantjebak staat nergens vermeld. De omschrijving moet ook zodanig zijn dat iemand die in het gebied niet bekend is begrijpt wat met een omschrijving wordt bedoeld.
Het zou handiger zijn om de routebeschrijving zodanig te maken, dat alle afstanden één en dezelfde parkoersbeschrijving volgen tot de eerste splitsing. Voor de 10 km zou dan moeten komen te staan ga verder bij punt 213 als 213 de gezamelijke route van alle afstanden naar de finish is. Het boekje wordt dan ook minder dik en beter hanteerbaar voor de wandelaar.
Haal nietszeggende omschrijvingen of omschrijvingen die niet zinvol eruit zoals b.v.
blz. 14, punt 91: zijwegen negeren. Wandelaars slaan niet af als dat niet vermeld wordt.
blz. 14, punt 104: weg blijven volgen. Wandelaars slaan niet af als dat niet vermeld wordt.
blz. 53, punt 134: weg volgen

Het is natuurlijk ondoenlijk om alle onjuistheden te vermelden. We moesten namelijk ook nog genieten van het parkoers.
Het is een mooie omgeving, maar we hebben het idee, dat er niet uitgehaald is wat er uit te halen is.
Als een tocht wordt opgemeten, dan worden alle tussenafstanden ook opgemeten. Het zou heel goed zijn om die tussenafstanden ook te vermelden. Als je een trajekt loopt van 2,3 km en na een volgende afslag de tussenafstand bijvoorbeeld 40 meter is, dan verwacht je dit ook niet.

Het is natuurlijk allemaal wel vrijwilligerswerk. Maar de meeste vrijwilligers zij alleen aktief tijdens de vierdaagse. Een goede parkoersbeschrijving is moet altijd van te voren worden gemaakt.

Lees
HIER de aanbevelingen die we in 2002 opstelden en nog steeds actueel zijn.